neděle 22. ledna 2017

5) Stížnosti poslané na další instituce

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1.ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "navždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     Pokud si jako já myslíte, že jde o nesprávné chování, můžete kromě věcí popsaných v předchozích příspěvcích zkusit požádat o pomoc další instituce a řady.

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Dtest - https://www.dtest.cz/

     Dtest je nezisková organizace financovaná z darů a dotací české vlády a EU a zaměřuje se na ochranu spotřebitele. Paragraf § 2989 Občanského zákoníku jim dává právo hájit zájmy zákazníků, takže dopisování si s Air bankou o poškození klamavou reklamou by mohli provádět oni.

Jak poslat dotaz do Dtestu kvůli klamavé reklamě Air Bank na spořicí účet

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese https://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/add
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod.  
  •  Název dotazu: * - Klamavá reklama Air Bank a.s.
  •  Dotaz (max. 1 000  znaků): - viz dále za přehledem povinných údajů
  • Souhlasím se zveřejněním dotazu: Ano Ne (i když dáte Ne, dotaz se může zveřejnit, vaše jméno nebude uváděno. 
  • Váš e-mail:
  • Váš telefon: (bude použit jen pro případné upřesnění dotazu) 
  • Ochrana proti robotům, opište kód: *
  • Hvězdičkou jsou uvedeny povinné údaje. Odesláním dotazu potvrzujete svůj souhlas s Podmínkami spotřebitelského poradenství  
 3. Klikněte na tlačítko Odeslat dotaz. Pokud by vám nešel dotaz odeslat, můžete poslat mail na dtest@dtest.cz.

Dotaz:

Dobrý den,

cítím se být poškozen nedávným snížením úroků u spořicího účtu Air Bank a.s. na nulu (0%) . Od svého založení propagovala tzv. „TOP3 garanci“ týkající se úročení na tomto účtu, kdy úroková sazba měla být vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky. Byla používána slova jako TOP3 garance úroků „vždycky“, „vždy“ a „napořád“.

5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek zrušit. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení a pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby. 

Domnívám se, že jde o klamavou reklamu, kdy nebyla dodržena veřejně prohlašovaná garance úroků „napořád“.  Prosím o pomoc s obranou proti takovému neférovému jednání.

 

Finanční arbitr (organizační složka státu) - http://www.finarbitr.cz

Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán určený k rozhodování některých sporů na finančním trhu. Jeho role mi není zcela jasná, patrně může rozhodovat o náhradě škody, kterou zákazník utrpěl, asi nemůže dát např. pokutu bance za porušení předpisů.
V každém případě, poslání dotazu není moc náročné, pokud použijete můj návrh, nemusíte nic vymýšlet.

Jak poslat dotaz Finančnímu arbitrovi kvůli klamavé reklamě Air Bank a.s.

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese http://www.finarbitr.cz/cs/ptejte-se-arbitra.html 
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod.
  • Vaše jméno:
  • Kam zaslat odpověď (klikněte na jednu volbu Zaslat na email nebo zaslat na poštovní adresu)
  • Váš e-mail: 
  • Váš dotaz: (obdoba dotazu pro Dtest):

Dobrý den,
cítím se být poškozen nedávným snížením úroků u spořicího účtu Air Bank a.s. na nulu (0%) . Od svého založení propagovala tzv. „TOP3 garanci“ týkající se úročení na tomto účtu, kdy úroková sazba měla být vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky. Byla používána slova jako TOP3 garance úroků „vždycky“, „vždy“ a „napořád“.

5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek zrušit. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení a pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby.

Domnívám se, že jde o klamavou reklamu, kdy nebyla dodržena veřejně prohlašovaná garance úroků „napořád“.  Prosím o pomoc s obranou proti takovému neférovému jednání. Myslím, že došlo k poškození mnoha zákazníků, ale jen velmi málo se domáhá nějaké nápravy. Za nejhorší považuji to, že lidé budou považovat lhaní v reklamách za normální, pokud nebude takové chování postihováno.


Česká obchodní inspekce - http://www.coi.cz/

Česká obchodní inspekce státem zřízený orgán určený k dozoru právnických nebo fyzických osob prodávajících výrobky nebo dodávající služby, pokud podle zvláštních předpisů nevykonává dozor jiný úřad. Je tedy možné, že stížnost odmítnou řešit s odůvodněním, že to není jejich věc a ať se obrátím na ČNB.
V každém případě, poslání dotazu není moc náročné, pokud použijete můj návrh, nemusíte nic vymýšlet.

Jak poslat dotaz České obchodní inspekci kvůli klamavé reklamě Air Bank a.s.

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese http://www.coi.cz/cz/e-podatelna-elektronicky-kontakt-na-coi/
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod.
  • Inspektorát *: (vyberte Inspektorát Středočeský a  Hl.m. Praha – musí být dle sídla firmy)
  • Typ sdělení *: (vyberte Stížnost
  • Předmět zprávy: (Klamavá reklama Air Bank a.s. na spořicí účet)
  • Text sdělení * :(bude stačit použít text popsaný u Finančního arbitra, viz výše) 
  • Váš titul, příjmení a jméno *
  • Ulice *
  • Číslo popisné *
  • Obec/Město *
  • PSČ *
  • E-mail: *
  • * Opište kód z obrázku:
  • Příloha (max. 8 MB): můžete jim poslat PDF soubor, kde jsou detaily o reklamě a postojích Air banky. Soubor je zde ke stažení - AB-top_3_garance-důkazy_klamavé_reklamy.pdf.

Rada pro reklamu - http://www.rpr.cz/

Rada pro reklamu je organizace pro samoregulaci reklamy, jejími členy jsou některé společnosti a reklamní agentury. Nevím, zda reklamu TOP3 garance navždy dělala nějaká agentura, která je členem tohoto sdružení. Je tedy možné, že stížnost odmítnou řešit s odůvodněním, že to není jejich věc. Dále je nejasná jejich reakce, i kdyby doporučili stažení reklamy. Reklamu na TOP3 garanci Air banka zrušila, přežívá už jen video na Youtube, není tedy prakticky co zakazovat. Reklama sama o sobě není závadná, špatná je reakce Air banky, která TOP3 garance slibovanou navždy zrušila.
V každém případě, poslání dotazu není moc náročné, pokud použijete můj návrh, nemusíte nic vymýšlet.

Jak poslat stížnost Radě pro reklamu kvůli klamavé reklamě Air Bank a.s.

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese  http://www.rpr.cz/cz/formular_pro_stiznosti.php.
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod.
  • * Jméno a příjmení:
  • * Adresa:
  • * E-mail:
  • * Kontakt:
  • * Stížnost: Zkopírujte:

Podávám stížnost na klamavou reklamu Air Bank a.s. Při zahájení činnosti slibovala tzv. „TOP3 garanci“, kdy úročení na spořicím účtu se mělo pohybovat vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky.

5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek zrušit. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení a pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby. Byla používána slova jako TOP3 garance úroků „vždycky“, „vždy“ a „napořád“.


Slovo „vždy“ znamená stále, neustále, ustavičně. Rozhodně neznamená nějakou časově omezenou dobu, jak si představuje Air Bank a.s. Na svých webových stránkách Air bank a.s. smazala prakticky všechny výskyty spojení „TOP3 garance“ a přestala TOP3 garanci propagovat. Na službě Youtube je stále k dispozici video, kde jejich bankéř propaguje TOP3 garanci a několikrát zdůrazňuje, že jde o garanci „navždy“ a „napořád“ - https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8.


Cítím se být poškozen touto klamavou reklamou. Pokud by nezaručovali výhodnou sazbu úroku napořád, pravděpodobně bych se pro tento spořicí účet nerozhodl.


  • Informace o umístění/otištění/vysílání reklamy: 
Televizní stanice, video na službě Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8
  • Příloha: (vložit soubor) - omezení velikosti max. 500 Kb, takže moje příloha s důkazy klamavé reklamy se tam nevejde
  • Ustanovení Kodexu reklamy: (Ustanovení Kodexu reklamy, se kterými shledáváte reklamu v rozporu) 
3. Pravdivost reklamy
3. 1.
Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech. Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.
3. 2.
Reklama nesmí na základě klamavých údajů sjednávat vlastnímu či cizímu podniku prospěch na úkor jiného.


Česká bankovní asociace

    Členy ČBA je většina bank v ČR. Členové musí dodržovat Etický kodex ČBA (a další pravidla a kodexy). Tento Kodex nařizuje, že při propagaci svých služeb "nenabízí výhody, které nemůže zaručit." Více v samostatném příspěvku - 5) Česká bankovní asociace.


Současný stav

1-2017 – Česká obchodní inspekce

     ČOI odpověděla, že banky nejsou v její kompetenci. Aspoň že podání předali na ČNB. Další menší výhodou je, že nejméně jeden člověk si moje podání  přečetl a dozvěděl o tom, že Air banka lže. V ČNB se podnětem údajně zabývali, jak mi sdělili, až když jsem se na to výslovně ptal (4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-09-07). Výsledek šetření mi poslali spolu s odpovědí na můj podnět, ke klamavé reklamě se přitom vůbec nevyjádřili - (4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-02-01).

„Dohled nad činností bank a pojišťoven, dle zvláštních právních předpisů vykonává Česká národní banka (např. zákon č.6/1993 Sb.).
     Vzhledem k tomu ... postoupili jsme ve smyslu uvedeného vaše podání České národní bance, která by Vás měla ve věci vyrozumět. Více informací o tomto úřadu včetně adresy a kontaktů naleznete na internetových stránkách http://www.cnb.cz.“
 

1-2017 – Finanční arbitr

     Finanční arbitr odpověděl, že v jeho kompetenci je řešit je spory týkající se platebních účtů a neví, zda spořicí účet Air banky je platební nebo ne. Pokud je platební, tak rozhoduje jen spory při vedení účtu, nikoli spor z klamavé reklamy, to řeší ČNB. Díval jsem se na všeobecné obchodní podmínky a velmi pravděpodobně jde o platební účet, jde zadávat odchozí platby a na spořicí účet jdou posílat peníze. Nejde vydat k tomuto účtu kartu, nejde zadávat trvalé příkazy a podobně. Dále je tam uvedeno, že úrok může Banka měnit a stačí ho oznámit jeden den předem. Takže finanční arbitr nepomůže, klamavou reklamu řeší pouze ČNB. Z hlediska všeobecných obchodních podmínek je zřejmě vše v pořádku - změnu úroku oznámili předem.


"Finanční arbitr nemůže prozatím učinit závěr, že by mohl být příslušný k rozhodování sporu popsaného v dotazu, protože nemá k dispozici dostatek podkladů, zejména smluvní dokumentaci ke spořicímu účtu, včetně všeobecných obchodních podmínek, a nemůže tak uzavřít, zda je Váš spořicí účet účtem platebním, tj. účtem, který slouží k provádění platebních transakcí.

Pokud se o platební účet nejedná (např. na spořicím účtu je výrazněji omezena možnost nakládání s vloženými peněžními prostředky), není finanční arbitr v k dnešnímu dni příslušný k rozhodování popsaného sporu, jeho příslušnost však bude dána od 1. 3. 2017. Jedná-li se o platební účet, mohl by být finanční arbitr k dnešnímu dni příslušný k rozhodování tohoto sporu, neboť mezi Vámi a bankou byla pravděpodobně uzavřena smlouva o platebních službách a spor o vedení platebního účtu je sporem při poskytování platebních služeb.

Sporem se finanční arbitr jako orgán mimosoudního řešení sporů, spadá-li spor do jeho příslušnosti, může zabývat pouze v řízení zahájeném na návrh spotřebitele. V takovém řízení by potom finanční arbitr posuzoval soukromoprávní spor mezi Vámi a bankou, tedy spor o to, zda byla banka oprávněna jednostranně snížit úrokovou sazbu z vkladů na spořicím účtu. Finanční arbitr je oprávněn spor rozhodovat pouze jako spor při vedení účtu, nikoli jako spor z klamavé reklamy.Finanční arbitr není oprávněn zkoumat zákonnost postupu banky podle veřejnoprávních předpisů, neboť není orgánem veřejnoprávního dohledu nad bankami, kterým je Česká národní banka.
"

     Doplnění 3-2022 - po zapojení silných argumentů došel Air bance dech a raději vyplatila stěžovateli 50 000 Kč, aby byl spor ukončen před nepříznivým rozhodnutím arbitra. Viz příspěvek 5) Finanční arbitr II .

2-2017 – Dtest


     Závěrečná odpověď Dtestu na můj dotaz - reklamu nepovažují za klamavou, protože průměrně inteligentní člověk měl očekávat, že banka nemíní TOP3 garanci držet „trvale“:
"Tuto reklamu bychom nepovažovali za klamavou z důvodu, že v době vysílání této reklamy skutečně banka dodržovala tento závazek. Tedy pokud banka přestala reklamu vysílat ve chvíli, kdy již tuto výhodu nepraktikovala, neměla by to být klamavá reklama. Hledí se vždy na cílovou skupinu, na kterou je reklama zaměřena, a podle jejího průměrného člena. Tedy spotřebitele průměrných znalostí a schopností této skupiny. A to podle ustanovení § 4 zákona o ochraně spotřebitele. Je zde také řečeno, že nekalé obchodní praktiky se netýkají běžných a oprávněných reklamních praktik zveličených prohlášení nebo prohlášení, která nejsou míněna doslovně. Tedy nelze slovo "vždy" jak poukazujete vykládat doslovně. Nelze také předpokládat, že by každá reklama měla platit donekonečna. Musí se hledět na možný vývoj okolností způsobený rozvojem, dobou apod. Nelze se také domnívat, že by průměrný spotřebitel očekával, že toto bude banka plnit "navždy", proto nelze ani tuto reklamu hodnotit jako klamavou. Musí se přihlížet k jisté nadsázce."

     Na serveru VašeStížnosti.cz, který Dtest provozuje,  je stížnost na Air bank - https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/14189/zruseni-top-3-garance (zakládá se přímo na VaseStiznosti.cz). Zde Dtest poslal žádost o vyjádření do Air banky, zatím nepřišla žádná odpověď. A nejspíše nepřijde, Air banka se vyhýbá jakémukoliv prohlášení k TOP3 garanci, jak jen to jde. Je to vidět například na Facebooku.

5-2017 – Rada pro reklamu

     Arbitrážní komise Rady pro reklamu prohlásila reklamu na  TOP3 garanci za závadnou, protože porušuje Kodex reklamy. Více v samostatném příspěvku - 5) Rada pro reklamu – výsledky.


6-2017 – Česká bankovní asociace

      Etický výbor České bankovní sociace uznal na svém zasedání, že reklama na TOP3 garanci porušila jejich Etický kodex. ČBA ale Air banku nijak nepotrestala. Ani ve výroční zprávě za rok 2017 nebyla Air banka jmenovitě zmíněna. Prakticky vzato, Kodex se nemusí dodržovat, když za jeho porušení nejsou žádné postihy. Více v samostatném příspěvku - 5) Česká bankovní asociace.

Etický výbor ČBA došel k závěru, že Kodex byl reklamou na TOP3 garanci porušen, ale nestanovil za toto porušení žádný trest a ani nebylo nikde zveřejněno, že k porušení Kodexu došlo.
Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

čtvrtek 12. ledna 2017

1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz


     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1.ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, který bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždycky" a "napořád".

     Pokud se vám toto chování nelíbí, napište prosím svůj názor Air bance jako jejich klient. Podle vyjádření na Facebooku bude pravděpodobně jejich vysvětlení spočívat v obměnách "TOP3 garance při současných nízkých úrokových sazbách ztratila smysl a proto jsme ji zrušili. Aktivním klientům nabízíme výhodný úrok 1%." A nic jiného z nich nedostanete.

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Proč jim psát - bude to k něčemu?

     Je možné, že ne. Na druhou stranu, napsání mailu nedá moc práce a jestli se vám nechce vymýšlet vlastní varianta, můžete zkopírovat ten můj. Zajímavý je totiž paragraf 2989 Občanského zákoníku, podle kterého platí u nekalé reklamy něco jako presumpce viny a Air Bank a.s. bude muset dokazovat, že nešlo o porušení klamavé reklamy. Tedy musí poslat jasné stanovisko, proč zrušení TOP3 garance není klamavou reklamou. Jako důkaz klamavé reklamy se dá považovat rozhodnutí Rady pro reklamu, že reklama je v rozporu s Kodexem reklamy - viz můj příspěvek 5-rada-pro-reklamu-vysledky.

Dopis Air bance - pošlete na info@airbank.cz


Dobrý den,

vaše oznámení o zrušení TOP3 garance mne zklamalo. Ve svých reklamách jste zdůrazňovali, že TOP3 garance je napořád. Veřejně vyhlášený závazek TOP3 garance napořád nemůžete jen tak zrušit. V duchu paragrafu § 2988 Občanského zákoníku vás vyzývám ke zdržení se nekalé soutěže a k veřejné omluvě zákazníkům ve stejném rozsahu a formátu, jako bylo použito pro reklamu na TOP3 garanci, případně k obnovení TOP3 garance. Spořicí účet jsem si zřídil mimo jiné kvůli slibu TOP3 garance napořád, protože pak nemusím sledovat, u které banky jsou zrovna nejvýhodnější úroky.
Současně požaduji symbolickou náhradu škody ve výši tisíc korun českých, pokud nebude TOP3 garance obnovena.

Prosím o vaše vyjádření podle paragrafu 2989 odstavec(2).

Jedním z důkazů klamavé reklamy je rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu, která označila tuto reklamu za odporující Kodexu reklamy, který jste se zavázali dodržovat.

634/1992 Sb. ZÁKON o ochraně spotřebitele, § 5 Klamavá konání 
  (3) Obchodní praktika se rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s  přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje ….
  c) nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal.


Výhodný úrok v rámci TOP3 garance byl popisován s časovým určením "vždy", jak je například vidět v Přehledu úrokových sazeb - https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf. Tento dokument je v Obchodních podmínkách označen jako místo, kde je specifikována výše úroku. Zde spotřebitelé předpokládají přesné a pravdivé informace.

Občanský zákoník 89/2012, § 2989:
 (2) Uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel zdržel nekalé soutěže nebo aby odstranil závadný stav a jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo v § 2987, musí rušitel prokázat, že se nekalé soutěže nedopustil.

S pozdravem
Josef Novák
....Co říká Občanský zákoník:

§ 2976
Základní ustanovení
(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.
(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména
a) klamavá reklama,
Ochrana proti nekalé soutěži
§ 2988
Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.
§ 2989
(1) Právo, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav, může mimo případy uvedené v § 2982 až 2985 uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků.
(2) Uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel zdržel nekalé soutěže nebo aby odstranil závadný stav a jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo v § 2987, musí rušitel prokázat, že se nekalé soutěže nedopustil. Uplatní-li spotřebitel právo na náhradu škody, musí rušitel prokázat, že škoda nebyla způsobena nekalou soutěží.

Text Občanského zákoníku v aktuálním znění - www.zakonyprolidi.cz.Co odpověděli z Air banky:

     Po dlouhém dopisování a vyvracení jejich "důkazů" odmítli další spolupráci, máme pro příště bavit jen prostřednictvím soudu, finančního arbitra. Uvedu zde ty jejich "důkazy", že reklama na TOP3 garanci nebyla nekalou soutěží (kurzíva), a moje komentáře:

 • TOP3 garanci jsme nabízeli od listopadu 2011 s cílem držet sazbu na spořicím účtu dlouhodobě mezi třemi nejvyššími. I značnou dobu po odvysílání televizní reklamy (v roce 2012) zákazníkům službu TOP3 garance také poskytovali. Kvůli propadu úrokových sazeb na bankovním trhu jsme ale museli nabídku TOP3 garance stále více a více omezovat a nakonec jsme se ji po více než pěti letech rozhodli přestat nabízet úplně. Šlo o naše obchodní rozhodnutí a běžnou změnu nabídky a komunikace, která není nijak neobvyklá v žádné obchodní oblasti, tedy ani v bankovnictví. V době zrušení této nabídky jsme klientům jako alternativu nabídli třikrát vyšší bonusové úročení jen za to, že pětkrát do měsíce zaplatí naší kartou v libovolné výši.
  • Pokud úroky klesají, tak dodržení TOP3 garance vyžaduje menší náklady, než když jsou úroky vysoké. Pokles úroků není důvodem pro zrušení TOP3 garance.
  • TOP3 garance byla zrušena ani ne 5 měsíců po ukončení kampaně. Za ukončení kampaně beru popis v Přehledu úrokových sazeb, odkud bylo slovo „vždy“ odstraněno od 1.7.2016 - https://www.airbank.cz/file-download/315-prehled-urokovych-sazeb.pdf (v Přehledu platném od 15.5.2016 toto slovo bylo - https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf). Televizní reklama byla vysílána na začátku spuštění TOP3 garance, ale reklamní kampaň pokračovala jinými prostředky až do 30.6.2016.
  • Klientům jste nabídli náhradní řešení, to části klientům nevyhovuje. V reklamě bylo důrazně řečeno, že úroky platí napořád a neobsahovala žádné podmínky aktivního klienta, které jsou nyní nezbytné pro získání úroku. Pořád můžete nabízet jako předtím TOP3 garanci a současně bonusový úrok pro aktivní klienty.
  • Pokud jste úroky chtěli držet dlouhodobě mezi nejvyššími, proč jste používali tak striktní a jednoznačné časové určení – napořád? Vašemu záměru odpovídají slova jako „dlouho“, „značnou dobu“ a podobná.
 • Slovo „napořád“ jsme v reklamě použili ve smyslu „bez předem určeného konce“. Naši nabídku TOP3 garance jsme totiž bez předem určeného konce skutečně nabízeli a chtěli jsme tím karikovat další zlozvyk tradičních bank, které se předhání v akčních nabídkách na půl roku, měsíc nebo dokonce týden.
  • Podle Slovníku spisovného jazyka českého slovo „napořád" má význam: stále, trvale, natrvalo či ustavičně.
  • Fráze „bez předem určeného konce“ je velmi málo používaná, jak se dá lehce dokázat hledáním pomocí služby Google. Tento vyhledávač ukazuje jen několik stránek odkazů, z toho první stránky jsou všechno odkazy vztahující se k vysvětlení Instituce po zrušení TOP3 garance. Všechny ostatní odkazy se netýkají právnických nebo ekonomických záležitostí.
  •  
  • Fráze „bez předem určeného konce“ se v právnické oblasti nepoužívá, pro specifikaci časového období s předem neznámou délkou trvání je zažitý obrat „na dobu neurčitou“. Používá se například u nájemních smluv a pracovních poměrů a tím je známý pro většinu obyvatel ČR. Proč nebyl použit stejný termín i pro TOP3 garanci? Podobná reklama společnosti UPC slibovala „ceny, které platí napořád“ a ČTÚ rozhodl o udělení pokuty milión korun. https://www.dtest.cz/clanek-3651/ctu-pokuta-upc-za-klamave-obchodni-praktiky. ČTÚ tedy také chápe „napořád“ jako trvalý závazek.
  • Chtěli jste karikovat zlozvyk tradičních bank, které mají akční nabídky trvající jen půl roku. Jak je uvedeno výše, za konec kampaně lze považovat den 30.6.2016, protože od 1.7.2016 jste vypustili slovo „napořád“ z popisu spořicího účtu na vašich webových stránkách, například v dokumentu Přehled úrokových sazeb (odkazy jsou uvedeny výše). Zrušení vaší akční nabídky na TOP3 garanci jste tedy oznámili (11-2016) asi pět měsíců po konci reklamní kampaně, takže jste se chovali jako vámi kritizované tradiční banky.
 • Nevidíme ani rozpor s Kodexem chování mezi bankami a klienty ČBA.
  • Rozpor je jasný. Etický kodex zakazuje bankám nabízet služby s výhodami, které nemůže zaručit (odstavec 5 - Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti banka uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit.). Vy jste nabízeli službu výhodných úroků napořád, a jak jste sami uznali v obhajobě před RPR, napořád není v tomto světě nic. Proč jste tedy v reklamách zdůrazňovali, že zaručujete výhodné úroky napořád?
 • Staré aktuality na web nebo archivní tiskové zprávy, kterými nově argumentujete, považujeme za v určitém smyslu „svědky doby“, které popisovaly tehdy platnou nabídku. V současnosti je rozhodně není možné považovat za reklamu a ani tyto staré texty tak tedy nemohou naplňovat znaky klamavé reklamy a nekalé soutěže.
  • Tehdy platná nabídka zmiňovaná v tiskových zprávách slibovala TOP3 garanci „napořád“. V současnosti je nepovažujete za reklamu, ale asi budete souhlasit, že v té době se za reklamu daly považovat, propagovaly službu TOP3 garance. Byla zde popisována zvláštní jakost služby (výhodný úrok napořád) a tuto vlastnost služby jste zrušili. Tím jste se dopustili Klamavého označení zboží nebo služby podle § 2978 Občanského zákoníku.


Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

středa 4. ledna 2017

TOP3 garance "navždy" a "napořád"


     Od začátku svého působení Air Bank a.s. zaručovala, že úrok na spořicím účtu bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. Nazvali to TOP3 garance a hojně propagovali. V reklamách se stále omílala slova "vždy" a  "trvale" a podobně.

     5 let po zahájení činnosti nadělila banka svým zákazníkům dárek - úrok snížila na nulu (0 %). Nabízí dodatečný prémiový úrok, pokud splníte řadu podmínek. Pokud vás také naštvalo, že "navždy" v podání Air banky je 5 let a nechcete o tom jen vykládat u piva v hospodě, tak mám pro vás několik tipů, co by se s tím dalo dělat. Vše vyřídíte přes Internet od počítače z pohodlí vašeho domova a nedá to moc práce.

Nejdříve trochu faktů:

11-2011 - TOP3 garance napořád. Ukázka reklamního videa, zatím ještě stále dostupného na https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8:
Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Přepis rozhovoru:
     „Jak, tři nejvyšší.“ „Prostě tak. Úrok na našem spořicím účtu vždycky patří mezi tři nejvyšší.“ „ Aha. A po týdnu to zase pěkně snížíte.“ „Ale ne.“  „Ne?“ „Air Bank bude držet úrok mezi třemi nejvyššími.“ „Aha.“ „A napořád.“ „Napořád?“ „Napořád.“ „Chachacha. Napořád?“ „U nás vždy spoříte s úrokem, který patří mezi tři nejvyšší. Zkuste změnu. Air Bank. I banku můžete mít rádi.„
     Tato reklama byla sice v televizním vysílání jenom tři měsíce, ale mnoha dalšími prostředky pokračovala dále. Ukázky této propagace si můžete prohlédnout v PDF souboru.
(Musíme nabrat zákazníky, vymyslíme nějakou povídačku pro důvěřivé lidi.)

11-2012 - pan ředitel si TOP3 garanci pochvaluje:
"Top 3 garance nejvyššího úroku na spořicích účtech je megaúspěšná věc, to vidíme i na přítoku depozit, který je masivní." - viz rozhovor s Erichem Čomorem na E15.cz.

9-2015 - zavedeno bonusové úročení – pokud zákazník zaplatí aspoň 5x měsíčně kartou, dostane vyšší úrok než úrok podle TOP3 garance - viz zpráva na www.airbank.cz, na serveru pujcka.cz.
(Máme už 400 000 zákazníků, ale nechceme jim platit tolik peněz na úrocích, úrok budeme dávat co nejnižší, aby ještě splnil podmínky TOP3. Časem pak TOP3 garanci zrušíme úplně.)

cca 2-2016 - v Air bance začínají řešit, jak se zbavit TOP3 garance, viz "Zrušení garance se podle Strculy chystalo zhruba posledního tři čtvrtě roku." v článku na Aktualne.cz
z 22.11.2016.


7-2016 - Air banka v tichosti odstranila slovo "vždy" z popisu TOP3 garance na svých stránkách - viz http://www.finparada.cz/3712-Zmeny-urokovych-sazeb-sporicich-produktu-na-zacatku-cervence.aspx. Nebo si porovnejte Přehled úrokových sazeb přímo ze stránek Air banky - platný od 15.5.2016 a tento platný od 1.7.2016. Pro jistotu jsem uložil kopie - 15.5.2016, 1.7.2016.
Popis spořicího účtu na webu Air banky
(Smažeme slovo „vždy“, můžeme pak tvrdit, že popis spořicího účtu neobsahoval žádný závazek napořád, kdyby se náhodou někdo ozval.) – viz odpověď ČNB z 9-2017.

11-2016 - TOP3 garanci zrušíme, úrok bude 0 % - https://www.airbank.cz/5let/
"Na konci letošního roku totiž zrušíme TOP3 garanci a její současnou sazbu 0,3 % snížíme na nulu."
(TOP3 garanci zrušíme se zdůvodněním, že je to pro klienty výhodnější, neboť při 5 platbách kartou mají vyšší úrok (1%) než podle TOP3 garance (0,3%). Také můžeme tvrdit, že TOP3 garanci používá jen málo zákazníků, protože většina kvůli vyšším úrokům platí kartou.)

X-20XX - Lidé zneužívali naši definici aktivního klienta, někteří třeba kartou platili jen jednokorunové položky nebo rozdělili nákup na části, aby dosáhli na náš vysoký úrok na spořicím účtu. Pro ochranu poctivých klientů zavádíme hranici 5 000 Kč za platby kartou, běžný občan měsíčně zaplatí mnohem více, takže se to našich aktivních zákazníků nedotkne.
(Rozruch kolem zrušení už utichl, přitvrdíme v definici aktivního klienta. Předtím nás svazovala ta TOP3 garance, na začátku byla dobrá pro nalákání prosťáčků, teď už jsme se jí definitivně zbavili.)

Co se s tím dá dělat?

1) Napište do Air banky jako jejich klient, že se zrušením TOP3 garance nesouhlasíte. Byla slibovaná napořád a navždy, takže není důvod ji rušit. Mailová adresa: info@airbank.cz. Více viz Pošlete výhrady na info@airbank.cz

2) Napište řediteli, pokud vás odpověď od jejich helpdesku neuspokojila. Michal Strcula, generální ředitel. https://www.airbank.cz/o-air-bank/. Jeho mailová adresa není uvedena, pravděpodobně bude ve tvaru jmeno.prijmeni@airbank.cz, tj. michal.strcula@airbank.cz.

3) Máte-li účet u Googlu, napište komentář k jejich lživému videu, dokud tam ještě je. https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8

4) Podejte u České národní banky stížnost na nekalou reklamu. Více v samostatném příspěvku
Stížnost na Air banku u ČNB. Pokud použijete předchystanou šablonu, jste hotoví za pár minut.

5) Pošlete stížnost na další instituce a úřady, které by mohly pomoci. Více v příspěvku Stížnosti poslané na další instituce.

6) Soudní žaloba. Nový občanský zákoník ponechává náhradu škody způsobené nekalou reklamou na soudním řízení mezi poškozeným spotřebitelem a společností, která škodu způsobila. Jako nejlepší varianta se mu zdá, kdyby se našel nějaký student právnické fakulty, který by si chtěl zkusit soudní řízení v praxi, a který je/byl zákazníkem Air banky. Problematická je výše způsobené škody, úroky jsou malé a tím i způsobená škoda. Šlo by možná uplatnit "přiměřené zadostiučinění", svým známým jsem chválil TOP3 garanci jako dobrou věc, která bude pořád. Po jejím zrušení mě začali pokládat za hlupáka a naivního člověka, který uvěří skoro všemu.

Současný stav

    Dvě organizace, Rada pro reklamu a Česká bankovní asociace, konstatovaly, že reklama na TOP3 garanci porušila jejich etické kodexy. Rozhodnutí Rady pro reklamu je popsáno v příspěvku 5. Rada pro reklamu - výsledky, ČBA v příspěvku 5) Česká bankovní asociace. O neetickém jednání psaly Hospodářské noviny, Aktuálně.cz (stejný text) a server E15.cz:
      Naštvanosti zákazníků si povšiml Tomáš Kubín a na svém blogu https://tomaskubin.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=620933 píše o tom, zda lze mít rád banku, která chápe "napořád" jako "na neurčito".
      Sporná reklama je uvedena ve Wikipedii v popisu Air banky - https://cs.wikipedia.org/wiki/Air_Bank.
     Na základě dotazů serveru Měšec.cz se pokusil obhájit zrušení TOP3 garance ředitel marketingu Jakub Petřina. https://www.mesec.cz/clanky/jakub-petrina-air-bank-top3-garanci-jsme-zrusili. Podle ohlasů v diskusi se mu to moc nepovedlo.
     Lidovky.cz zveřejnili rozhovor s ředitelem Michalem Strculou. Říkal, že zrušení TOP3 garance bylo pro zákazníky výhodné, protože dávají přednost vyššímu bonusovému úroku. Air bank chce být pro zákazníky výhodná. U Rady pro reklamu si stěžoval jen jeden zákazník. Tradiční banka by video na Youtube smazala, my jsme tam dopsali, že tuto službu už neposkytujeme. - https://byznys.lidovky.cz/sef-air-bank-chteli-jsme-se-hlavne-vymezit-fgz-/firmy-trhy.aspx?c=A180212_223302_firmy-trhy_ele.
     Česká bankovní asociace (ČBA) ve své výroční zprávě za rok 2017 uvádí, že nejmenovaná banka porušila Etický kodex. Zcela jistě jde o Air banku. ČBA provinilce nijak netrestá a ani je nejmenuje. Proč? ČBA je spíše mafiánskou organizací kryjící své členy než organizací, které by se snažila kultivovat bankovní trh v ČR. Více v příspěvku 5) Česká bankovní asociace.
     ČNB se stále snaží zbavit se odpovědnosti nějak rozhodnout, v dalších příspěvcích se můžete dočíst, jak mi hází klacky pod nohy. ČNB při vyšetřování pochybila, zejména tím, že svou nečinností umožnila vypršet lhůtu pro potrestání klamavé televizní reklamy. Viz stanovisko ombudsmana na https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/6870 nebo v příspěvku 4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem. ČNB se už bohužel asi k větší aktivitě nedá přinutit.
     Air banka se neomluvila, dokonce se ani vůbec nevyjádřila k veřejné stížnosti na zrušení TOP3 garance uvedené na serveru Vašestížnosti.cz. Server provozuje organizace DTest a požádali Air banku oficiálně o reakci, ta neodpověděla.
     Air banka ozmačila své video jako soukromé, tím ho skryla všem uživatelům. Ostatní videa i na jiné, také neaktuální reklamy, jsou stále k dispozici. Minimálně od března 2022, kdy jsem to zjistil.
     Finanční arbitr ukončil spor jednoho klienta, protože Air banka mu vyplatila "vyrovnání" 50 000 Kč a tím by pak byl spor o náhradu škody bezpředmětný. Více v příspěvku 5) Finanční arbitr II nebo přímo na stránkách arbitra. Vzhledem k pravděpodobnému promlčení (TOP3 garance byla ukončena od 1.1.2017) už bohužel další zákazníci semohou podat stajené stížnosti, aby také dostali nějaké odškodnění.

     

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.
Plánovala Air banka už od začátku TOP3 garanci zrušit? Jaká banka byla inspirací pro TOP3 garanci

4) Kopie rozhodnutí ČNB

4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018

4) Stížnost na Air banku u ČNB

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1.ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, který bude vždy bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "navždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     Pokud si jako já myslíte, že jde o nesprávné chování, můžete poslat stížnost do České národní banky. Zde je návod, jak to provést, aby vám to nedalo moc práce.Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb


Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)


Jak podat stížnost na Air Bank u ČNB:

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty/formular-podani-dotazu-podnetu-upozorneni/index.html.
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod. 
  1. Typ subjektu* - klikněte na FO (fyzická osoba)
  2. Jméno* - napište svoje jméno
  3. Příjmení* - napište svoje příjmení
  4. E-mailová adresa* - napište svoji mailovou adresu, sem ČNB pošle svoji odpověď
  5. Předmět podání* - napište např. Stížnost na Air Bank a.s.- klamavé obchodní praktiky
  6. Text podání* - zde napište svůj vlastní obsah stížnosti, můžete jako inspiraci využít následující text nebo ho přímo zkopírovat a vložit. Případně napsat "Obsah podání je v příloženém souboru Klamave_konani_Air_bank_a.s.-podani_pro_CNB.pdf " a do příloh přidat tento soubor stažený z
   https://drive.google.com/open?id=1SYZyEqfqb0N9emDG-dy6ExPvTSNm5eQt.

  
  
     Podávám podnět k prošetření klamavé konání ze strany Air Bank a.s. Od zahájení své činnosti slibovala tzv. „TOP3 garanci“, kdy se úročení na spořicím účtu mělo pohybovat vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky.

     5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek svévolně zrušit a spořicí účet úročit nulovým úrokem, tj. je bez úroku. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení. Pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby u všech bank a porovnávat, která banka má zrovna nejvýhodnější úrok.

     Cítím se poškozen tímto klamavým konáním. Pokud by nezaručovali výhodnou sazbu úroku napořád, pravděpodobně bych se pro tento spořicí účet nerozhodl. Díky této nepravdivé reklamě (svévolné zrušení TOP3 garance slibované napořád) získali konkurenční výhodu, kdy část zákazníků si při rozhodování vybrala účet u Air banky právě kvůli TOP3 garanci. Domnívám se, že většina těchto klientů si účet i po zrušení TOP3 garance ponechala, přestože se zrušením TOP3 garance nesouhlasila. Díky lákavému slibu úroků se část spotřebitelů rozhodla pro Air bank a.s. a tím byly ostatní banky soutěžící na trhu poškozeny a došlo tak k narušení hospodářské soutěže:

1. Klamavé konání podle § 5 odst. 3 písm. c) Zákona o ochraně spotřebitele: 
„Obchodní praktika se rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal.“

Air bank a.s. porušila tyto kodexy chování:
a) závazek chovat se pravdivě ke klientům (https://www.airbank.cz/o-air-bank/, kliknout na více o bance)
b) Etický kodex ČBA (reklama odporovala čl. 5 části I. Etického kodexu: Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti banka uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit.)
c) Kodex reklamy rady pro reklamu (reklama odporuje článku 3.2 -  Část první, Kapitola 1 a článku 3.1 – Část první, Kapitola 2, tj. „reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti“ a „reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech. Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.“).

     Obezřetný spotřebitel si před rozhodnutím obvykle pročte webové stránky a tak se díky závazku chovat se pravdivě ujistí v tom, že reklamní slib bude dodržen. Navíc patrně ví o existenci Rady pro reklamu a o tom, že pokrývá většinu reklamy v ČR.  Dále zkušený a obezřetný spotřebitel ví o České bankovní asociaci a ví, že jejími členy jsou skoro všechny banky v ČR. Na základě těchto znalostí předpokládá, že slib TOP3 garance napořád bude dodržen mimo jiné kvůli těmto kodexům, které se Air bank a.s. zavázala dodržovat. Na bankovním trhu panuje konkurence a účet je možné si zřídit u více bank, pro Air bank a.s. se část spotřebitelů rozhodla právě kvůli slibu TOP3 garance.


     Spořicí účet od Air bank a.s. neměl vždy nejvyšší úrok ze všech bank. Například v roce 2013, tedy dva roky od založení banky, se sama Air bank a.s. chlubí, že nejvyšší úrok držela 11 měsíců z 21, tj. asi polovinu sledované doby (https://www.airbank.cz/novinky/otevrene-o-urocich-na-sporicim-uctu-naco-senas-casto-ptate). Pokud by si spotřebitelé spořicí účet zřizovali jen u banky s aktuálně nejvyšším úrokem, tak by Air bank a.s. v době, kdy jejich výše úroku nebyla nejvyšší, nezískala skoro žádné zákazníky.
2. Klamavé konání podle § 5 odst. (1) Zákona o ochraně spotřebitele:
obchodní praktika obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil“.

     V Obchodních podmínkách je výše úroků stanovena odkazem na „Přehled úrokových sazeb“ a v tomto Přehledu bylo jasně stanoveno, že TOP3 garance platí napořád. Tento přehled je nedílnou
součástí obchodních podmínek. Smluvní podmínky současně obsahují paragraf o možnosti změny výše úroku, kdy Air bance stačí změny oznámit 1 den předem. Tyto změny chápu jako nezbytnost k dodržení závazku TOP3 garance, banka musí sledovat bankovní trh a měnit vlastní úrokovou sazbu tak, aby TOP3 garance byla dodržena. Zákon 284/2009 §94 (1) o platebním styku nařizuje informovat uživatele o změně Rámcové smlouvy nejméně dva měsíce předem. Pro dodržení TOP3 garance je potřeba provádět změny úroku častěji než jednou za dva měsíce, proto není možné výši úroku specifikovat v Obchodních podmínkách. Logickým místem je uvedení TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb. Navíc řada zákazníků Obchodní podmínky nečte a z hlediska banky je proto výhodnější definici uvádět v Přehledu, aby ji měl spotřebitel snadno k nalezení. Dát definici do obou dokumentů (Obchodní podmínky, Přehled úrokových sazeb) by mohlo vést ke zmatkům, jaký popis je závazný, pokud by došlo k nějakému sporu.


     Způsob stanovení výše úroků je v Obchodních podmínkách zmiňován ve dvou paragrafech. Pokud jeden paragraf dovoluje změnu úroků s denním předstihem (11) a druhý odkazuje na definici aktuálního úroku v Přehledu (1), kde je úrok popsán s vlastností „vždy“ (TOP3 garance), tak podle § 1812 Občanského zákoníku platí u smlouvy výklad pro spotřebitele nejpříznivější, tedy stanovení výše úrokové sazby podle vlastností TOP3 garance. Výklad Banky, že pro zrušení TOP3 garance úroku stačí zrušení oznámit aspoň jeden den předem, protože jde o stejnou změnu, jakou je změna úroků podle paragrafu (11), je pro spotřebitele méně výhodný. Spotřebitelsky příznivější výklad je, že při zrušení TOP3 garance se postupuje podle odstavce (1) odkazující na Přehled, podle kterého je TOP3 garance závazek Banky poskytovat nepřetržitou nebo opakovanou činnost ve smyslu Občanského zákoníku § 1999. Závazek lze zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem, což se nestalo.     


     ČNB je orgánem dozoru nad bankovním trhem. Domnívám se, že závazek výhodných úroků v
podobě slibu TOP3 garance napořád byl jasně společností Air bank a.s. deklarován a jeho svévolné zrušení porušilo práva spotřebitelů a vyslalo špatný signál, že velké společnosti mohou své sliby
porušovat ((hlavním vlastníkem Air bank a.s. je pan Kellner, podle dlouhodobých odhadů asi stý
nejbohatší člověk na světě)). Proto by měla ČNB zřetelně ukázat, že takové závažné porušení Zákona o ochraně spotřebitele a narušení bankovního trhu je nepřijatelné a že je schopna chránit spotřebitele i proti silným finančním skupinám. Nečinnost ČNB by narušila důvěru spotřebitelů ve volný trh.Citace některých částí smluvní dokumentace:
Obchodní podmínky (platné od 1.4.2016 - https://www.airbank.cz/file-download/obchodnipodminky-platne-od-1-4-2016.pdf):
Úrokové sazby
1. Zůstatek peněz na účtech úročíme roční úrokovou sazbou platnou pro jednotlivé typy účtů.
Úrokové sazby a částky, pro které tyto sazby platí, uvádíme v přehledu úrokových sazeb, který
najdete na www.airbank.cz a ve schránce dokumentů.

11. Dohodli jsme se, že přehled úrokových sazeb můžeme měnit. O každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Vám dáme vědět nejméně 1 den předem. Kromě toho, že změnu najdete na našich internetových stránkách, pošleme Vám o ní zprávu mailem a do internetového bankovnictví. Úrokové sazby měníme podle vývoje referenčních úrokových sazeb. To, jak jsou zrovna vysoké, závisí na ceně peněz na peněžním a finančním trhu, na našich nákladech a na naší obchodní politice. Úroková sazba Vašeho úvěru je součástí smlouvy, kterou se sjednává úvěr. Podmínky změny úrokové sazby Vašeho úvěru popisují podmínky pro poskytování úvěru. Úroková sazba Vaší hypotéky i to, jak se může změnit, je součástí smlouvy o hypotéce.
 

Přehled úrokových sazeb (z 21.11.2011):
Přehled úrokových sazeb
Pár slov na úvod
Úrok počítáme z denního zůstatku na Vašem účtu a připisujeme Vám jej vždy na konci měsíce. Běžné účty neúročíme, ale na spořicím účtu v korunách máme TOP3 garanci. To znamená, že jako jediná banka na trhu Vám dáváme garanci, že úroková sazba na Vašem spořicím účtu bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Vše o TOP3 garanci najdete na www.airbank.cz.
          

Spořicí účty v korunách         Roční úroková sazba          TOP3 garance                        2,50 %
 

Občanský zákoník 89/2012:
§ 1811
(1) Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.
§ 1812
(1) Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější.    3. Můžete přidat přílohy, klikněte na tlačítka:
        Příloha č. 1 - vyberte soubor AB-top_3_garance-důkazy_klamavé_reklamy.pdf, který si předem stáhnete z https://drive.google.com/open?id=0B6wk01Y0suUwb2I4SHpLSzN4SDg.
        Příloha č. 2 - vyberte soubor Klamave_konani_Air_bank_a.s.-podani_pro_CNB.pdf, který si předem stáhnete z https://drive.google.com/open?id=1SYZyEqfqb0N9emDG-dy6ExPvTSNm5eQt. Zde je formátovaný text podání, samotný webový formulář umí jen čistý text a není proto moc přehledný. Případně do textu podání jen napište "Obsah podání je v příloženém souboru Klamave_konani_Air_bank_a.s.-podani_pro_CNB.pdf " .
        Příloha č.3 - můžete řidat kopii souboru Přehled úrokových sazeb, z webi Air banky už je smazaný, kopie je na https://drive.google.com/open?id=1XhjrIeTWcfdsUki5Q1-9g266evYYyQd3.


    4. Klikněte na tlačítko Odeslat. Zobrazí se oznámení, že podnět byl přijat a do 30 dnů vám ČNB dá vědět. Možná budete muset ještě potvrdit souhlas s přečtením podmínek pro podávání podnětů, to už si přesně nepamatuji.


 

 Jaké předpisy Air Bank porušila?

      Kdybyste uvažovali, zda Air Bank tímto postupem vůbec porušila nějaký předpis, tak uvádím popis přímo ze stránek ČNB:

ČNB > Ochrana spotřebitele > Ochrana spotřebitele > Klamavá obchodní praktika
Poznámka 3-2021 - stránky byly změněny, nový odkaz je  https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/klamave-praktiky.

Klamavá obchodní praktika
Obchodní praktika je klamavá a tím pádem zakázaná,
 1. pokud je při ní užit nepravdivý údaj,
 2. je-li důležitý údaj sice sám o sobě pravdivý, ale vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, může uvést spotřebitele v omyl; "důležitým údajem" je například název, cena a povaha finanční služby, její označení a zvláštní pravidla užívání, možnosti reklamace apod.,
 3. opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jehož uvedení lze s přihlédnutím ke všem okolnostem (například s přihlédnutím k rozsahu dostupného reklamního prostoru či času) po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se přitom považuje i to, je-li důležitý údaj uveden nesrozumitelně nebo nejednoznačně,
 4. vede-li způsob prezentace produktu k záměně s jinými produkty či podnikateli,
 5. jsou-li služby nabízeny způsobem porušujícím některá práva duševního vlastnictví,
 6. nedodržuje-li se jednoznačný závazek chování obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal.
Bod 1 - snad i bez znaleckého posudku je jasné, že pojmy "navždy", "napořád"", "trvale" používané v reklamě každý chápe doslova, tj. bez možnosti zrušení. Pokud TOP3 garanci Air Banka zrušila, lze s úspěchem označit tuto reklamu jako nepravdivou. Výjimkou je tzv. "reklamní nadsázka", kdy je průměrnému spotřebiteli jasné, že daná věc je jasně přehnaná, například mladý muž se stane po použití deodorantu atraktivním pro mladé dívky a všechny jdou k němu. Air banka ale chápe "napořád" jako "bez předem určeného konce" - viz vyjádření jejich mluvčího v Hospodářských novinách. Takto to chápou snad jen zaměstnanci Air banky po zrušení TOP3 garance, nikdo normální s takovým výkladem nemůže souhlasit.

Bod 6 - Air Banka se zavázala chovat pravdivě ke klientům. Zrušením svého dobrovolného závazku "navždy" porušila tento svůj závazek. Dále se zavázala dodržovat kodex Rady pro reklamu, viz jiný příspěvek, a kodex České bankovní asociace, zrušení TOP3 garance porušuje oba.
Naše banka je pro všechny, kteří využívají běžné bankovnictví a chtějí mít banku, která se k nim bude chovat otevřeně, pravdivě a bude je považovat za zákazníky, ne za čísla. Banka je podle nás služba a jako taková by měla být srozumitelná, přehledná a přístupná.Současný stav

1-2017

    ČNB odpověděla, že odbor ochrany spotřebitele obdržel moje podání na postup společnosti Air Bank a.s. ve věci změny úročení u spořicích účtů. ČNB v současné době komunikuje s Air bankou ohledně plnění jeho zákonných povinností. Správní řízení podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb. nebylo zahájeno. ČNB nezasahuje do soukromoprávních vztahů, tj. individuálních sporů mezi klientem a dohlíženým subjektem. Tyto individuální nároky řeší soud nebo Kancelář finančního arbitra (www.finarbitr.cz), kam je potřeba se obrátit.

    Poslal jsem jim dotaz, jak dlouho bude toto šetření trvat a zda dají vědět, až skončí. Upozornil jsem je na podobný případ společnosti UPC, která propagovala některé své služby se slibem „jedinečná cena, která platí napořád“,  a kdy po roce tyto ceny zvýšili. Jejich kolegové z ČTÚ to posoudili jako porušení zákazu nekalých obchodních praktik.
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/tiskova-zprava/br-milionova-pokuta-upc-za-klamavou-obchodni-praktiku/soubory/tz9519122013.pdf.


2-2017

    ČNB poslala svoje vysvětlení, neobsahovalo ani slovo o klamavé reklamě. Air banka oznámila zrušení úroků v souladu s všeobecnými podmínkami a tedy ČNB nevidí žádný důvod v porušení povinností, jejichž dodržování kontroluje. Nechápu důvod tomuto vyhýbání se odpovědi. Pokud to není nějakým vlivem PPF /Air banky, tak se asi bojí projevit názor. Nejlepší strategií pro úředníka je raději nerozhodovat, kdyby to rozhodnutí někdo napadl.

    Poslal jsem odpověď, že chci podle Zákona o svobodném přístupu k informacím všechny podklady a komunikaci s Air bankou, co k tomuto mají. Dále že v jejich odpovědi vyjádření není žádné vyjádření ke klamavé reklamě. Předchozí odpovědi posílali v řádech týdnů, takže odpověď nečekám příliš brzy.

"Banka má ve svých obchodních podmínkách (dále jen „OP“) postup při změně úrokových sazeb upravený následujícím způsobem: „Dohodli jsme se, že přehled úrokových sazeb můžeme měnit. O každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořícím účtu Vám dáme vědět nejméně 1 den předem. Kromě toho, že změnu najdete na našich internetových stránkách, pošleme Vám o ní zprávu mailem a do internetového bankovnictví. Úrokové sazby měníme podle vývoje referenčních úrokových sazeb.“ (viz odkaz: https://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/dokumenty/pro-uzivatele/obchodni-podminky/Contents/0/E90B0B0E4A055F23B9EDA502837EFBD8/resource.pdf).

Výše uvedený postup Banky byl v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb. o platebním styku (dále jen „Zákon“), kde je v § 94 odst. 5 uvedeno: „Bylo-li to dohodnuto, je poskytovatel oprávněn kdykoliv jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu stran o úrokových sazbách a směnných kurzech, pokud je změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů podle § 82 písm.i.“ Dále je v § 82, písm. i uvedeno: „Uživateli musí být v souladu s § 80 odst. 1 poskytnuty tyto informace o poskytované platební službě: údaj o tom, že poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu stran o úrokových sazbách a směnných kurzech podle § 94 odst. 5, bylo-li to dohodnuto, a další údaje s tím související.“

Šetření Vašeho podání neprokázalo, že by na straně Banky v oblastech dohledu, který je ČNB oprávněna vykonávat dle stanovených norem veřejného práva, došlo k pochybení. ČNB Vám podává výše uvedené vysvětlení a považuje tímto přípisem Vaše podání za vyřízené."


 3-2017

  ČNB poslala odpověď, že podle zvláštních právních předpisů je vázána mlčenlivostí a žádné informace nepošle, nebylo podpořeno žádným odkazem na příslušný paragraf zákona. Dále že nejsou kompetentní k posouzení klamavé reklamy.

   Poslal jsem odpověď, že podle Zákona o bankách mají klamavou reklamu prošetřovat a poslal konkrétní čísla paragrafů. Také musí poskytované informace sdělovat tak, aby nešla identifikovat konkrétní banka nebo konkrétní zaměstnanci, takže mailovou komunikaci s Air bankou by měli poslat. Dále mají povinnost poskytnout informace, které při dozorové činnosti vznikly jejich činností. Teoreticky měli klamavou reklamu posoudit ve formě nějaké studie a tu mi musí poslat.

"není zde ve vztahu ke klamavé reklamě ČNB příslušným orgánem, nelze proto shledat jako pochybení, pokud se v této věci k Vašemu podání nevyjádřila. V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 40/1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, je tímto orgánem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání."


  4-2017

  ČNB v odpovědi tvrdí, že žádná analýza nevznikla, vše řešili bez písemných podkladů, osoba zodpovědná za posouzení se prostě jen zamyslela a řekla: „Toto není klamavá reklama.“ Žádná složitá analýza nebyla potřeba, a proto mi nemá co poslat.

    "Ve světle výše uvedeného proto k požadavku na „analýzu vašeho podnětu o klamavé reklamě“ sdělujeme, že takový dokument neexistuje a ani existovat nemusí. Závěry šetření jsou výsledkem volní analytické úvahy, jejíž závěr byl uvedený v reakci na Váš podnět."

  ČNB dále odmítla poslat kopii komunikace s Air bankou, protože nahlížení do spisu není dovoleno. 

„S tím pak souvisí i ustanovení § 45 odst. 1 věty druhé zákona o ČNB stanovící, že „Nahlížení do spisu vedeného při výkonu dohledu podle § 44 odst. 2 písm. b) až d) je vyloučeno.“. Na základě citovaného ustanovení je vyloučeno nahlížení kohokoliv do spisu vedeného ze strany ČNB při výkonu dohledu, ať již v režimu kontrolního řádu, správního řádu (kterým se výkon kontroly podpůrně řídí) nebo zákona o svobodném přístupu k informacím.“ 

 Poslal jsem odpověď, že podle Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. § 4 odstavci  (8) je jasně řečeno, že dohled nad většinou definovaných praktik vykonává Česká národní banka. Dále že podle 21/1992 Sb. Zákon o bankách, § 25a (1) se u bankovního dohledu dodržuje mlčenlivost, ale třetím osobám lze poskytovat pouze informace v souhrnné podobě, u nichž nelze identifikovat, o kterou konkrétní banku či osobu se jedná. Takže bych měl dostat kopie mailů bez jmen osob.


5-6-2017

ČNB stále hledá výmluvy. Odvolává na to, že dohled nad reklamami v televizi provádí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle 7§ zákona o regulaci reklamy. Dále, že reklama na TOP3 garanci je veřejný příslib podle nového OZ a tím jde o soukromé právo, které řeší soud. Kopie mailů komunikace s Air bankou odmítla poslat s odvoláním na jiné paragrafy, které naopak přikazují mlčenlivost při dohledu.

„V této souvislosti trváme na svém předchozím vyjádření, že příslušným orgánem dozoru ve věci reklamy šířené v rozhlasovém a televizním vysílání v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. …

ČNB rovněž trvá na svém předchozím stanovisku ve věci příslušnosti k vyhodnocení reklamní kampaně jako veřejného příslibu ve smyslu ustanovení § 2884 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy že se jedná o oblast práva soukromého a k jejímu rozhodnutí je příslušný soud."     Kopie mailů už nebudu vyžadovat, nejsou tak důležité. Můj argument o Zákoně o ochraně spotřebitele, kde je jasně řečeno, že klamavou reklamu řeší ČNB, ignorovali. Poslal jsem nový podnět, kde se odvolávám na ignorování tohoto argumentu. Navíc je v zákoně o regulaci reklamy v následujícím paragrafu §7b řečeno, že posuzování reklam, zda jsou klamavou obchodní praktikou nebo ne, probíhá podle Zákona o ochraně spotřebitele, tento paragraf ve zdůvodnění neuváděli, jakoby nebyl. Tedy reklamu podle 7§ dozoruje RRTV kromě klamavé reklamy, ta je podle 7§b definována v Zákoně o ochraně spotřebitele. Dále jsem se dotazoval, co se stalo s podnětem z ČOI, který jim přeposlali. Ještě jsem psal, že veřejný příslib se týká jiných záležitostí, viz např. popis na Wikipedii.

8-2017

     Znovu opakují, že případ má prošetřovat RRTV. Moje argumenty, že jiný paragraf určuje ČNB pro řešení klamavých praktik, nebo že v úplně první odpovědi bylo napsáno, že ČNB řeší klamavou reklamu, úplně ignorovali. Dále je zajímavé, že všechny předchozí odpovědi byly vždy podepsané osobou z odboru, která odpověď vyřizovala. Zde tvrdí, že odpovědi standardně posílá odbor komunikace. Asi proto, že jsem se odvolával na první dopis, kde je uváděno, že ČNB  řeší nekalé obchodní praktiky, a podepsána je ředitelka odboru ochrany spotřebitele. Takový argument se špatně vyvrací, kdo je kompetentnější než ředitelka tohoto odboru? Když tam bude obecně tiskový odbor, tak to má slabší argumentační sílu.

     V odpovědi jsem kladl důraz na reklamu šířenou na Internetu (video na Youtube), aby nemohli použít argument s Radou pro reklamu. Podle Zákona o svobodném přístupu k informacím jsem se zeptal, zda přijali podnět od ČOI a jako ho prošetřili.

9-2017

     Zkusil jsem eskalaci přes guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. V odpovědi je vysvětlována právnická klička, proč reklamu šířenou v televizi řeší RRTV a ne ČNB, což je moje chápání zákona o reklamě. ČNB se dále domnívá, že obezřetný spotřebitel měl prozkoumat obchodní podmínky, zda je v nich zakotven slib úroků z reklamy. Dále mi radí, že se můžu obrátit na soud. V podání jsem totiž použil pojem "klamavá reklama", který používá Občanský zákoník. Ten přenáší dozor nad jejím porušením na občana. Zákon o ochraně spotřebitele hovoří o "klamavém konání" a jako dozor určuje ČNB. V dalších podáních musím důsledně používat "klamavé konání", aby se nemohli vymlouvat, že se mám obrátit na RRTV.

10-2017

     Odmítli odpovědět, údajně moje podání neobsahuje nové skutečnosti. Použil jsem znovu kromě běžného podání i eskalaci na Jiřího Rusnoka.

12-2017

     Odpověděli, že Obchodní podmínky dovolují změnu úroků a stačí ji oznámit den předem. Obezřetný spotřebitel si ověřuje sliby z reklamy v obchodních podmínkách. Nevadí ani, že slib „doživotní“ TOP3 garance byl v tiskové zprávě. Nebo že princip TOP3 garance byl popsán v Přehledu úrokových sazeb, což je dokument, kde Air banka definuje výši úroků. Upozornil jsem na porušení dvou kodexů chování, to ale ČNB nestačí. Musím dokázat, že toto porušení kodexu vedlo zákazníka k rozhodnutí, které by jinak neučinil.
     Tento měsíc je to jeden rok od poslání prvního podnětu do ČNB a stále nerozhodli. Pomalu a vyhýbavě, to je jejich slogan.

2-2018

     V podání jsem podle minulé výtky ČNB popsal, jaké závazky chování Air banka porušila, a jak tzv. „obezřetný spotřebitel“, kterým minule argumentovali, předpokládá platnost těchto závazků, protože zná Zákon o ochraně spotřebitele. „Obezřetný spotřebitel“ totiž podle ČNB sliby z reklamy vždy ověřuje v obchodních podmínkách, pokud tam nejsou výslovně napsané, tak takovým reklamám nevěří. Takový důsledný spotřebitel jistě zná i Zákon o ochraně spotřebitele. ČNB na mé skvělé argumenty neodpověděla, použila podobnou odmítací odpověď jako byla 24.10.2017 – že už vše dříve prošetřili. Sami požadovali údaje o porušení kodexů a když jim je pošlu, ignorují je.
     Přepracoval jsem text podání pro ČNB uvedený na začátku tohoto příspěvku, aby zde byly zmíněny konkrétní paragrafy Zákona o ochraně spotřebitele a jak se konkrétně Air banka dopustila klamavého konání. Jinak by ČNB zase došla k závěru, že vše důkladně vyšetřila a žádné porušení předpisů nenašla.

3-2018

     ČNB částečně odpověděla. Vedení spořicího účtu nic nestojí, takže ČNB si myslí, že zrušením TOP3 garance nedošlo k žádné majetkové újmě spotřebitelů a tím k nekalé soutěži. Také si podle názoru ČNB lidé spořicí účet zřizovali zejména kvůli vysokému úročení, nikoli kvůli slovu "napořád" v popisu TOP3 garance.  Toto slovo je užíváno ve vtipu ve smyslu časově neomezeného závazku, v doslovném kontextu reklamy „delšího než týden“. Tím nelze tuto reklamu nazvat klamavým konáním, protože neovlivnila rozhodování spotřebitelů, zda si účet zřídit či ne. V jiném odstavci popisuje TOP3 garanci trochu jinak - spořicí účet bude výhodně úročen v každém okamžiku, kdy bude TOP3 garance poskytována. Obě definice významu slova "napořád" si trochu odporují - v prvním významu je to trvání služby TOP3 garance ve významu zažitého termínu "na dobu neurčitou", v druhém to znamená, že "napořád" znamená po dobu platnosti TOP3 garance.
     ČNB upustila od argumentace tzv. "obezřetným spotřebitelem", který si sliby z reklamy prověřuje v obchodních podmínkách. Raději teď tvrdí, že zákazníci se podle reklamy neřídili. Tím odpadá jedna z podmínek klamavého konání, tj. to, že klamavé konání ovlivnilo chování spotřebitele a pořídil si službu, kterou by si jinak nesjednal.

6-2018

     ČNB v předchozí odpovědi z dubna 2018 některé otázky ignorovala a neodpověděla na ně. Vyhrožovali, že už mně toho psali dost a že už na další žádost nebudou odpovídat. Požádal jsem je o zodpovězení dotazů, které v jejich odpovědi nebyly. Výhružku splnili a nic neposlali.
     Rozhodl jsem se požádat o pomoc úřad ombudsmana (veřejný ochránce práv). Ombudsman může šetřit postup státních orgánů, na Air banku nemá žádné pravomoci, ale může prověřit, zda ČNB při posuzování TOP3 garance nepostupovala liknavě. Ombudsman našel některé nedostatky v práci ČNB, ovšem ČNB k odpovědi na moje dotazy nepřinutil. Čekám ještě na finální odpověď od ombudsmana.

12-2018

      Ombudsman vydal svoji zprávu o šetření ČNB a shledal v ní několik nedostatků. Zejména ČNB nepředala moje podněty na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (nekalá reklama šířená v televizi) a na Živnostenský úřad (nekalá reklama obecně). Povinností úřadů je přeposlat podněty, ke kterým nejsou kompetentní, na úřady, které dané věci prošetřují. Občan tak nemusí zjišťovat, který úřad to má vlastně má na starosti. Po tolika podnětech, reklamacích a eskalacích je až zarážející, proč to tam neposlali. Je to náhoda, neschopnost nebo úplatek? Vypršela tak 5 letá lhůta na potrestání za televizní reklamu, takže za to už pokutu Air banka nedostane.Asi má PPF dobré vazby na ČNB.


Air banka a ČNB argumentují, že reklama v televizi probíhala jen 3 měsíce v roce 2012. Služba http://web.archive.org uchovává kopie některých stránek, ještě verze z dubna 2016 ukazuje, že spořicí účet byl propagován s TOP3 garancí a slovem "vždy". Můžete se sami podívat na https://web.archive.org/web/20160316115100/https://www.airbank.cz/cs/sporici-ucet/proc-sporici-ucet. Nebo si porovnejte Přehled úrokových sazeb přímo ze stránek Air banky - platný od 15.5.2016 a tento platný od 1.7.2016. Pro jistotu jsem uložil kopie - 15.5.2016, 1.7.2016.
    Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.