pondělí 4. března 2019

4 ČNB – kopie rozhodnutí – 2018-06-29


     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
     ČNB v poslední odpovědi z dubna 2018 některé otázky ignorovala a neodpověděla na ně. Vyhrožovali, že už mně toho psali dost a že už na další žádost nebudou odpovídat. 29.6.2018 jsem jim poslal tyto výhrady. V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB, odpověď ČNB není, protože nic neposlali. Úředníkům se už nechce pracovat.

     Rozhodl jsem se požádat o pomoc úřad ombudsmana (veřejný ochránce práv). Ombudsman může šetřit postup státních orgánů, na Air banku nemá žádné pravomoci, ale může prověřit, zda ČNB při posuzování TOP3 garance nepostupovala liknavě. Ombudsman našel některé nedostatky v práci ČNB, ovšem ČNB k odpovědi nepřinutil. Čekám ještě na finální odpověď od ombudsmana.
Moje podání přes webový formulář ČNB (odpověď ČNB není):

V odpovědi z 3.4.2018 jste použili nesprávná tvrzení a dosud jste se nevyjádřili k mému argumentu o TOP3 garanci jako součásti smluvního vztahu. Podrobný text podání je uveden v příloze.

Příloha:
1. Závazek TOP3 garance byl součástí smluvní dokumentace
     Vaše odpověď ze dne 3.4.2018 neobsahuje vyjádření k mému argumentu, že závazek TOP3 garance byl součástí smluvní dokumentace. Tato argumentace ukazuje, že Přehled úrokových sazeb, kde byla TOP3 garance popsána, je součástí smluvní dokumentace. Banka tedy zrušením TOP3 garance porušila smluvní podmínky všech svých klientů. V přiloženém souboru je moje argumentace rozepsána.

2. Majetková újma spotřebitelů není rozhodující pro posouzení klamavého konání.
     Popis nulové majetkové újmy spotřebitelů při zrušení TOP3 garance – ani ve zmíněné směrnici 2005/29/ES, ani v Zákoně o ochraně spotřebitele se pojem „majetková újma“ nevyskytuje. Rozhodující je, zda klamavá praktika mohla změnit rozhodnutí spotřebitele nebo ne, jak je definováno v paragrafu § 5 odst. 3 písm. c). Zda zrušením TOP3 garance vznikla nebo nevznikla nějaká škoda nemá žádný vliv na posouzení praktiky jako klamavé. Žádné poplatky se neplatily ani při TOP3 garanci, ani po jejím zrušení.

3. TOP3 garance vedla spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.
V odpovědi ze dne 3.4.2018 píšete:
"Česká národní banka se domnívá, že spotřebitelé si sjednali spořicí účet zejména s ohledem na výši jeho úročení a celkovou výhodnost produktu, nikoliv pouze a jenom v kontextu toho, že bylo v reklamě na spořicí účet použito s nadsázkou slovo „napořád“ v souvislosti s poskytováním „TOP3 garance“. Z reklamy je zřejmé, že slovo „napořád“ je užíváno ve vtipu ve smyslu časově neomezeného závazku, v doslovném kontextu reklamy „delšího než týden“.
lze zároveň pochybovat o tom, zda to byla jen sama reklama, která skutečně vedla spotřebitele
ke sjednání spořicího účtu, ke kterému by jinak nepřistoupil
; jednalo se (tehdy) o nejvýhodnější spořící produkt s nulovou mírou rizika, u kterého nebyly peněžní prostředky vázány žádnými podmínkami
."

     Není pravda, že spořicí účet měl vždy nejvýhodnější úrok. Například v roce 2013, tedy dva roky od založení banky, se sama Air bank a.s. chlubí, že nejvyšší úrok držela 11 měsíců z 21, tj. asi polovinu sledované doby (https://www.airbank.cz/novinky/otevrene-o-urocich-na-sporicim-uctu-na-co-senas-casto-ptate). V roce 2015, 4 roky po založení, byl zaveden vyšší úrok pro klienty, kteří provedli nejméně 5 plateb měsíčně, tedy úrok dodržující TOP3 garanci se snížil. TOP3 garance byla pro mnohé spotřebitele důvodem ke zřízení služby, protože měli jistotu nejhůře třetího nejvyššího úroku. Pokud by si spotřebitelé spořicí účet zřizovali jen u banky s aktuálně nejvyšším úrokem, tak by Banka v době, kdy jejich výše úroku nebyla nejvyšší, nezískala skoro žádné zákazníky.

     Většina bank nabízela spořicí účty za podobných podmínek – bez výpovědní doby, bez poplatků a bez nutnosti plnit nějaké podmínky. Spořicí účet Banky neměl nějakou výhodnost oproti konkurenčním spořicím účtům, jedinými odlišnostmi byly spořicí obálky a právě TOP3 garance. Vlastnost TOP3 garance vedla některé spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinili, a proto se zrušením TOP3 garance Banka dopustila klamavého konání.

4. ČNB uvádí nesprávný výklad slova „vždy“ z popisu TOP3 garance.
    Pro spotřebitele byla nabídka výhodná v tom smyslu, že budou mít v každém okamžiku, kdy bude „TOP3 garance“ Bankou poskytována, úročeny vložené prostředky z pohledu trhu výhodnou sazbou, a nebudou muset nutně sledovat vývoj úrokových sazeb u spořicích účtů, protože při porovnání s ostatními budou mít nejhůře třetí nejlepší úrokovou sazbu na trhu.

     Toto tvrzení je nesprávné, protože odporuje běžně používaným pojmům v českém jazyce. Zvláštní vlastnosti uváděné u nějaké služby platí po dobu platnosti této služby automaticky a
spotřebitelé to tak vnímají. Není třeba tam přidávat slovo „vždy". Slovo „vždy“, které ČNB chápe jako „v každém okamžiku poskytování služby“, se v tomto významu vůbec nepoužívá. Nenašel jsem jediný výskyt slova „vždy“ v popisech spoření nebo otevřených podílových fondů od České spořitelny, Komerční banky nebo ČSOB na jejich webových stránkách. Také samotná Banka tento význam slova „vždy“ nepoužila u žádné své další služby, pouze u TOP3 garance. Ani v současném Přehledu úrokových sazeb se v tomto významu slovo „vždy“ nepoužilo.

     Výklad ČNB znamená, že u prakticky každé vlastnosti služby musí být slovo vždy, jinak by tato vlastnost platila jen někdy. Nenašel jsem jediný příklad, že by někdo slovo „vždy“ v tomto spojení použil. Slovy vždy podle Slovníku spisovného jazyka českého znamená: za každých okolností, trvale, stále, bez přestání, v každém případě.


Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

2 komentáře:

  1. To je přesně to, že běžné účty bank, respektive AirBank, jsou fakt šílené. Co si budeme povídat, ono je super nasypat spoustu peněz do líbivého marketingu, k čemu je to ale platné, když pak nefunguje ten produkt jako takový. AirBank sice můžete mít rádi, ale maximálně jako televizní počin. Jako produkt je to šílenost.

    OdpovědětVymazat
  2. Teda jak to tady čtu, tak to je fakt šílenost. Člověk by ani neřekl, že je to možné, že vám takhle najednou přijde směnka na peníze, které jste nikdy neviděli a vymáhají po vás pohledávky. Jako rozumím tomu, že spousta lidí tomu celkově moc nerozumí a na tohle ty mladé a "progresivní" banky hodně spoléhají. Bohužel, taková je dnešní realita všedních dní.

    OdpovědětVymazat