čtvrtek 31. srpna 2017

O kolik se Air banka obohatila?

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu. Zde bych vyčíslit, o kolik se Air banka obohatila, když použila klamavou reklamu.

 Odhad podle nákladů vynaložených na získání nových klientů

1. Počet zákazníků v době oznámení o plánovaném zrušení TOP3 garance - 500 000.
2. Náklady na získání jednoho zákazníka - lze odhadnout podle odměny, kterou banky občas dávají za doporučení nového klienta - cca 500 Kč.
3. Kolik zákazníků si zřídilo spořicí účet a následně běžný účet a kteří po zrušení TOP3 garance zůstali zákazníky. Řekněme, že by to mohlo být třeba 10%, 1% nebo 0,1% zákazníků.

    10%: 10% ze všech zákazníků je 500 000 * 0,1 = 50 000 zákazníků
    1% ze všech zákazníků je 500 000 * 0,001 = 5 000 zákazníků
    0,1%: 0,1% ze všech zákazníků je 500 000 * 0,001 = 500 zákazníků.

    10%:    Náklady - 50 000 * 500 = 25 000 000 Kč
    1%:.     Náklady - 5 000 * 500 = 2 500 000 Kč
    0,1%    Náklady - 500 * 500 = 250 000 Kč

Odhad podle vytvořeného zisku

1    Počet zákazníků v době oznámení o plánovaném zrušení TOP3 garance - 500 000.
2    Celkový akumulovaný zisk do 2016 – 894 000 000 Kč
3    Kolik zákazníků si zřídilo spořicí účet a následně běžný účet a kteří po zrušení TOP3 garance zůstali zákazníky. Řekněme, že by to mohlo být třeba 10%, 1% nebo 0,1% zákazníků.

Zisk na zákazníka:
894 000 000 Kč / 500 000 zákazníků = 1 788 Kč na zákazníka
    10%:     Zisk - 50 000 * 1 788 = 89 400 000 Kč
    1%:     Zisk - 5 000 * 1 788 = 8 940 000 Kč
    0,1%    Zisk - 500 * 1 788 = 894 000 KčZávěr:

Jsou to hrubé odhady, lze ale říci, že Air banka si přišla díky TOP3 garanci na řádově miliónové hodnoty. Řada lidí slibu TOP3 garance opravdu uvěřila a nebýt ho, účet by si nezřídili.

Podklady pro stanovení zisku:

https://www.airbank.cz/file-download/vyrocni-zprava-2015.pdf
Nerozdělený zisk ve výši 651 316 tis. Kč, který je tvořen výsledkem hospodaření roku 2015 ve výši 458 929 tis. Kč a nerozděleným ziskem z předchozích období ve výši 192 387 tis.Kčhttps://www.airbank.cz/file-download/vyrocni-zprava-2016.pdf
Air  Bank  v  roce  2016 opět dosáhla kladného výsledku hospodaření, když vykázala čistý zisk 244 milionů korun.


Zisk 2014 a dříve - 192 387 tis.Kč
Zisk 2015 - 458 929 tis. Kč
Zisk 2016 - 244 milionů

Zisk celkem : 894 000 000 Kč.


Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

pátek 25. srpna 2017

Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu. Zde bych chtěl popsat moje zkušenosti s úředníky, hlavně z ČNB, pokud nedělají to, co mají.

Úředník slouží občanům, ne naopak

     Občan odvádí daně a úředník je z nich placen. Úředník je v pozici dodavatele služby a občan v pozici zákazníka, neboť to platí. Tento základní princip řada úředníků nechápe nebo ho nechce přijmout a domnívají se, že rozhodují oni, občan musí o všechno prosit a oni mu občas blahosklonně něco povolí.


Co pomáhá občanům:

Zákon o svobodném přístupu k informacím

     Je to nejdůležitější prostředek, jak úřad přimět k nějaké činnosti, pokud na běžnou žádost nereaguje. Povinné organizace musí poskytnout všechny informace, v zákoně jsou stanoveny výjimky. Netýká se např. dotazů na názory, budoucí rozhodnutí apod. Toho ČNB využila, když jsem opakovaně žádal o prošetření klamavé reklamy, ke které se předtím vůbec nevyjádřili. Zákon si můžete prohlédnout na portal.gov.cz. (Aktualizace 12-2023 - tento portál už delší dobu neplatí, zákon v platném znění od vlády získat nelze. Alternativou je služba https://www.zakonyprolidi.cz.)

„K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že z věcného hlediska byl Váš podnět prošetřen příslušným odborným útvarem České národní banky a není povinností povinných subjektů podle Informačního zákona poskytovat vysvětlení postupů svých pracovníků, poskytovat právní analýzy a názory ani vytvářet nové informace.“

Znalost zákonů

     Znalost zákonů je obvykle nezbytná. Úředník se může zaštítit hromadou paragrafů, které jsou pro něho výhodné. Některé musí uvádět povinně, ty mohou být pro něho nevýhodné. Pokud nejsme z odpovědí spokojeni, musíme zmíněné paragrafy projít, zda opravdu obsahují to, co úředník tvrdil nebo něco jiného. Pokud danou situaci řeší více paragrafů, úředník může ignorovat ty pro něho nevýhodné, které znamenají práci navíc. Pak nezbude než si zákon přečíst celý, zda úředník něco "neopomenul".

     Zákony se často mění a dřívější praxe se zákony vydávanými jako knihy je nepoužitelná, protože byste museli sledovat všechny zákony schvalované parlamentem, zda tam náhodou není nějaký přilepek měnící zákon, který máte v písemné podobě. Zdarma jsou zákony v aktuálním znění k dispozici na adrese portal.gov.cz - http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/. Zákony jsou i na jiných stránkách, ale zde jsou aktuální a zadarmo. (Aktualizace 12-2023 - tento portál už delší dobu neplatí, zákon v platném znění od vlády získat nelze. Alternativou je služba https://www.zakonyprolidi.cz.)


Co používají úředníci, pokud se něčemu chtějí vyhnout

Nereagovat na obtížné nebo nepřijatelné části žádosti

    Lež se dá odhalit, ovšem ignorování nějaké otázky musí žadatel znovu urgovat, to už ho to třeba přestane bavit a přestane otravovat. ČNB používá často, nejvíce je to vidět v odpovědi  ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-08-07. ČNB předtím odmítala prošetřit klamavou reklamu se zdůvodněním, že reklamu v televizi prošetřuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, přestože jsem jim psal, že klamavou reklamu podle zpřesňujícího paragrafu řeší Zákon o ochraně spotřebitele. V dopise
2017-08-07 jsem sepsal 6 argumentů, proč mají prošetřovat klamavou reklamu, mimo jiné to mají napsané na svých webových stránkách www.cnb.cz. V odpovědi nebyla o mých argumentech ani zmínka.

Nezdůvodňovat moc detaily zamítnutí žádosti

     Lze třeba říci, že odpověď nelze poskytnout podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, protože mlčenlivost nařizuje zvláštní právní předpis. A občan aby hledal, který by to asi mohl být a zda úředník nechápe nějaké paragraf tak, jak je to pro něho výhodné.

Využívat maximální lhůty pro poslání odpovědi

    Obvykle je to 30 dnů. Pokud je žadatel neústupný a pořád otravuje, třeba ho to přestane bavit, pokud dostane odpověď až po měsíci.


Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

středa 23. srpna 2017

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-08-07

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

Znovu opakují, že případ má prošetřovat RRTV. K mým argumentům, že jiný paragraf určuje ČNB pro řešení klamavých praktik, nebo že v úplně první odpovědi bylo napsáno, že ČNB řeší klamavou reklamu, se vůbec nevyjádřili.

Dále je zajímavé, že všechny předchozí odpovědi byly vždy podepsané osobou z odboru, která odpověď vyřizovala. Zde tvrdí, že odpovědi standardně posílá odbor komunikace. Asi proto, že jsem se odvolával na jejich první odpověď, kde je uváděno, že ČNB  řeší nekalé obchodní praktiky a podepsána je ředitelka odboru ochrany spotřebitele. Takový argument se špatně vyvrací, kdo je kompetentnější pro ochranu spotřebitele než ředitelka tohoto odboru? Když tam bude obecně tiskový odbor, tak to má slabší argumentační sílu. Takže se asi jistí proti mým příštím podáním.


Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb

Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Vážený pane XXXX,
Česká národní banka obdržela dne 8. 7. 2017 Vaše opakované podání týkající se jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“), v souvislosti s údajnou klamavou reklamou týkající se „TOP3 garance“, která spočívala v záruce, že úrok na spořicím účtu nabízeného Bankou bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami. Z Vašich opakovaných podání adresovaných České národní bance vyplývá, že se domníváte, že Banka vytvořila klamavou reklamu, ve které prezentovala, že službu „TOP3 garance“ bude u spořicích účtů poskytovat „napořád“, nicméně k 1. 1. 2017 službu „TOP3 garance“ poskytovat přestala. Z Vašich opakovaných podání dále vyplývá, že se domníváte, že porušením příslibu Banky v podobě poskytování „TOP3 garance napořád“ učiněnému v příslušné reklamě považujete za klamavé, nepravdivé a v rozporu s kodexem chování Banky a v dané souvislosti jste proto České národní bance zaslal podnět k prošetření údajné klamavé reklamy ze strany Banky.

Česká národní banka jako správní orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a orgán dohledu nad činností bank podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a orgán dozoru nad dodržováním povinností stanovených v ustanovení § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), u osob podléhajících dohledu České národní banky, Vám sděluje, že Vás v odpovědích na Vaše předchozí podání informovala, že Česká národní banka není orgánem, kterému by byly dány dozorové pravomoci dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „reklamní zákon“). Orgánem příslušným k posouzení, zda se v případě reklamy Banky jednalo o zakázanou reklamu, je příslušná Rada pro televizní a rozhlasové vysílání.

Pro úplnost Česká národní banka dodává, že termín „klamavá reklama“, který jste uvedl ve svých podáních, používá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), který v § 2977 odst. 1 stanoví, že klamavá reklama je taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob. Podle § 2988 OZ se může osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží, tedy i klamavou reklamou, ohroženo nebo porušeno, proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. O těchto nárocích rozhoduje soud.
Česká národní banka dále s odkazem na Vaše podání uvádí, že i přes výše uvedené by mohlo jednání Banky v souvislosti s propagací služby „TOP3 garance“ představovat nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona o ochraně spotřebitele. Česká národní banka Vás ujišťuje, že se i tímto aspektem při posouzení jednání Banky zabývala a vyzvala Banku k předložení podkladů a informací k posouzení jednání Banky, jak jste byl informován v předchozích odpovědích.
Česká národní banka Vám sděluje, že na základě Vašeho podání nebylo zahájeno řízení z moci úřední. Přitom je však nezbytné konstatovat, že ani případná zjištění České národní banky ohledně porušení právních předpisů Bankou nemají sama o sobě vliv na soukromoprávní vztahy mezi Bankou a jejími klienty. Pokud se cítíte jednáním Banky zkrácen na svých právech či se domníváte, že Vám byla Bankou způsobena finanční újma (například zrušením „TOP3 garance“ navzdory reklamnímu sdělení, že bude klientům Banky poskytována napořád) můžete se domáhat ochrany svých práv soudní cestou.
Česká národní banka Vám děkuje za Vaše opakovaná podání.
---------------------------------------------------------------------------

Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

S pozdravem

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář

Česká národní banka
www.cnb.cz
ČNB je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. ČNB jako nezávislá instituce pečuje o cenovou stabilitu, dohlíží na finanční systém, podporuje jeho vyvážený rozvoj a zajišťuje hladký oběh peněz a plynulý platební styk.

Moje podání (ČNB odpověděla viz výše):


S vaší reakcí ze dne 12. května 2017 Č. j.: XXXXX, Sp. zn.: XXXX nemohu být spokojen. Neobsahuje vyjádření k mému argumentu, že podle Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. § 4 odstavci (8) je dohled nad většinou definovaných praktik vykonáván Českou národní bankou.

Uvádíte, že:
„V této souvislosti trváme na svém předchozím vyjádření, že příslušným orgánem dozoru ve věci reklamy šířené v rozhlasovém a televizním vysílání v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.“

V tomto Zákoně č. 40/1995 je v § 7 a) opravdu RRTV zmíněna jako orgán, který má vykonávat dohled nad dodržováním tohoto zákona. V dalším paragrafu § 7b (1), který už neuvádíte, je řečeno, že při posuzování, zda jde o nekalou obchodní praktiku, se postupuje podle Zákona o ochraně spotřebitele. Zde je v § 23 (8) jasně deklarováno, že dozor nad nekalými obchodními praktikami vykonává ČNB. Tedy i Zákon č. 40/1995 odkazuje na Zákon o ochraně spotřebitele, je třeba číst všechny paragrafy. Dohled ČNB nad nekalými obchodními praktikami, kam spadá i klamavá reklama, je tedy jasně definován v Zákoně o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. § 4 (8). Kromě tohoto jasného znění existují i další argumenty, že ČNB vykonává dohled nad dodržováním zákazu klamavé reklamy.

1. Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. § 4 (8), jak je uvedeno výše.

2. Vaše první odpověď na moje podání, která došla 11. ledna 2017 (Vyřizuje: Ing. Božena Melicharová, Č. j.: XXXXX) obsahuje text, že ČNB se při výkonu dohledu zaměřuje i na dodržování zákazu nekalých obchodních praktik. Dopis je podepsán paní Ing. Markétou Svatošovou, MSc., ředitelkou odboru ochrany spotřebitele. To je dle mého názoru dost kompetentní osoba. Nebo chcete říci, že to napsala špatně nebo to já chápu nějak špatně?
K Vašemu podání uvádíme, že Česká národní banka vykonává v oblasti ochrany spotřebitele dohled nad vybranými subjekty finančního trhu podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 40/1960 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, resp. také zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), se při výkonu tohoto dohledu zaměřuje na dodržování zákazu nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele a řádné informování o cenách poskytovaných služeb a jejich stanovování a dále dodržování povinností při poskytování finančních služeb na dálku. V oblasti ochrany spotřebitele pak ČNB dohlíží také dodržování některých povinností podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku a také povinnosti stanovené zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, resp. zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.
• ČNB Vám k Vašemu podání sděluje, že v současné době komunikuje s dotčeným subjektem ohledně plnění jeho zákonných povinností. Pokud ČNB při tomto šetření zjistí, že Banka některé ze svých zákonných povinností porušila, může učinit kroky ve správním řízení, které jí právní předpisy umožňují. Je třeba však upozornit, že ČNB je oprávněna vykonávat veřejnoprávní dohled nad povinnostmi dohlížených subjektů, pokud jsou jim povinnosti stanoveny normou veřejného práva.

3. Také webové stránky ČNB udávají (https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/), že ČNB vykonává dohled nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele, mimo jiné i nad dodržováním zákazu používání nekalých obchodních praktik. Proč to tam máte napsané, když podle vašich posledních odpovědí nejste v této oblasti kompetentní? Co je nepravdivá informace, to, co je na vašem webu nebo to, co jste mi poslali?
„ČNB vykonává dohled v oblasti ochrany spotřebitele nad dodržováním těchto pravidel: Dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik.“

4. Stížnost na klamavou reklamu jsem poslal i finančnímu arbitrovi a ten mi odpověděl, že v jeho pravomoci je řešit smluvní spory. Zákonnost postupu bank podle veřejnoprávních předpisů řeší ČNB. Je názor finančního arbitra nesprávný? Evidenční číslo: XXXX, v Praze dne 24. 1. 2017:
„Finanční arbitr je oprávněn spor rozhodovat pouze jako spor při vedení účtu, nikoli jako spor z klamavé reklamy. Finanční arbitr není oprávněn zkoumat zákonnost postupu banky podle veřejnoprávních předpisů, neboť není orgánem veřejnoprávního dohledu nad bankami, kterým je Česká národní banka.
S pozdravem XXXXXXX v. r. finanční arbitr“

5. Také Česká obchodní inspekce zastává názor, že v oblasti klamavé reklamy je ČNB kompetentní orgán a dokonce předali můj podnět do ČNB. Mýlí se Česká obchodní inspekce, zabývali jste se vůbec tímto přeposlaným podnětem? Jejich odpovědi jsou v příloze.

6. Reklama vysílaná v televizním vysílání byla šířena i na Internetu. Kromě toho Air Bank a.s. vydávala tiskové zprávy a posílala zprávy svým zákazníkům a tam také uváděla, že TOP3 garance je napořád. Poskytování služby TOP3 garance napořád bylo zmíněno i v popisu spořicího účtu na webových stránkách www.airbank.cz. Pro tyto druhy reklamy nelze tedy použít odkázání na zákon č.40/1995 § 7 a), jako to děláte u televizní reklamy. Odpovídajícím zákonem veřejného práva je pak již zmiňovaný Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 – viz bod 1.

Dále tvrdíte, že jde o soukromé právo, které rozhoduje soud, protože jde o veřejný příslib podle OZ. Tento veřejný příslib se týká jiných věcí než reklamy a nelze uplatnit pro klamavou reklamu. Viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%BD_p%C5%99%C3%ADslib.

„ČNB rovněž trvá na svém předchozím stanovisku ve věci příslušnosti k vyhodnocení reklamní kampaně jako veřejného příslibu ve smyslu ustanovení § 2884 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy že se jedná o oblast práva soukromého a k jejímu rozhodnutí je příslušný soud.“

V duchu těchto argumentů vás žádám o vyjádření se ke všem bodům, které dokládají, že ČNB je kompetentní k posouzení klamavé reklamy Air Bank a.s.

Air Bank a.s. se zavázala dodržovat několik etických kodexů. Rada pro reklamu a České bankovní asociace shodně konstatovali, že došlo k porušení jejich kodexu, tj. Kodexu reklamy a Etického kodexu ČBA.Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-05-12


Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

Znovu opakují, že případ má prošetřovat RRTV. Ignorovali moji připomínku na jiný, zpřesňující paragraf, který stanoví, že nekalé obchodní praktiky se dozorují podle Zákona o ochraně spotřebitele. Dále je zajímavý popis TOP3 garance u spořicího účtu, jak ho podala Air banka. Schází tam slovo „napořád“, které vypustily v červenci 2016 (viz http://www.finparada.cz/3712-Zmeny-urokovych-sazeb-sporicich-produktu-na-zacatku-cervence.aspx). Toto bude asi manipulace z Air banky, poslali popis používaný od 7-2016, aby tím dokázali, že slovo „vždy“ tam nebylo.

Zajímavý je také názor ČNB, že spotřebitel měl být přiměřeně obezřetný a nepovažovat popis TOP3 garance za vážně míněný.Takže naše centrální banka doporučuje, abychom nevěřili žádné reklamě, protože je nelze chápat doslova.Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb

Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Samostatný odbor interního auditu
vyřizuje: Mgr. Katarína Legemzová
V Praze 12. května 2017
Č. j.: XXXXXX
Sp. zn.: XXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXX

Vyřízení podání

Vážený pane XXXXX,

Česká národní banka (dále jen ČNB“) dne 30. března 2017 obdržela Vaši reakci k dopisu Samostatného odboru interního auditu č.j. XXXX1 ze dne 15. března 2017. Vámi nově uváděné skutečnosti v tomto podání byly opětovně prověřovány odborným útvarem pověřeným dohledem nad bankami. ČNB se tak obecně zabývala poskytováním tzv. „TOP 3 garance“ dohlíženým subjektem Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“).

Z podkladů a informací předložených Bankou vyplývá, že počátkem roku 2012 byla Bankou prostřednictvím reklamy v televizním vysílání propagována „TOP 3 garance“ u Bankou vedených spořicích účtů. V reklamě bylo uváděno, že úrok na spořicím účtu vedeného Bankou vždy patří mezi tři nejvyšší, přičemž následně bylo reklamou sdělováno, že Banka bude „držet“ úrok mezi třemi nejvyššími „napořád“. V této souvislosti trváme na svém předchozím vyjádření, že příslušným orgánem dozoru ve věci reklamy šířené v rozhlasovém a televizním vysílání v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. S ohledem na použití slova „napořád“ Česká národní banka pouze v obecné rovině uvádí, že reklama nepředstavuje obchodní nabídku a jejím primárním účelem je vzbudit pozornost a zaujmout její adresáty. S ohledem na uvedené i v souladu s rozhodovací praxí soudů je proto reklamní sdělení potřeba brát s potřebnou mírou nadsázky. Lze předpokládat, že průměrný spotřebitel, který je finančně gramotný a přiměřeně obezřetný, nebude brát doslova a vážně reklamní sdělení Banky v podobě poskytování „TOP3 garance“ napořád. Česká národní banka však tímto nepředvídá případné rozhodnutí soudu nebo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v případě posouzení příslušné reklamy Banky.

ČNB rovněž trvá na svém předchozím stanovisku ve věci příslušnosti k vyhodnocení reklamní kampaně jako veřejného příslibu ve smyslu ustanovení § 2884 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy že se jedná o oblast práva soukromého a k jejímu rozhodnutí je příslušný soud.

Pro úplnost a s ohledem na Bankou předložené podklady Vám Česká národní banka sděluje, že „TOP3 garance“ byla klientům Banky poskytována do 31. 12. 2016. Televizní reklama propagující „TOP3 garanci“ byla vysílána počátkem roku 2012. Z předložených podkladů vyplývá, že Banka po odvysílání reklamy a propagace „TOP3 garance“ značnou dobu poskytovala svým klientům úročení jejich spořicích účtů ve smyslu „TOP3 garance“. Z předložených podkladů vyplývá, že poskytování „TOP3 garance napořád“ nebylo smluvně s klienty ujednáno. Z vyjádření Banky vyplývá, že „TOP3 garance“ byla zmíněna Bankou v Přehledu úrokových sazeb, ve které bylo uvedeno, že „Jako jediná banka Vám ručíme za to, že úroková sazba na Vašem spořicím účtu bude mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance.“ Česká národní banka dále dodává, že ve smyslu ustanovení § 94 odst. 5 zákona o platebním styku může Banka, bylo-li to dohodnuto, kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu mezi Bankou a klientem o úrokových sazbách. Obchodní podmínky Banky, které jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy o platebních službách, v ujednání bodu 11 části nadepsané jako Úrokové sazby stanovily, že se příslušný klient a Banka dohodli, že přehled úrokových sazeb může Banka měnit, přičemž o každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Banka příslušného klienta informuje 1 den předem. Z podkladů, které má ČNB k dispozici vyplývá, že před zrušením „TOP3 garance“ Banka informovala klienty v souladu s Obchodními podmínkami, když dne 22. 11. 2016 oznámila ukončení poskytování „TOP3 garance“ prostřednictvím svých internetových stránek, e-mailu a tiskové zprávy, a zároveň dne 28. 12. 2016 byla klientům formou zprávy do mobilního bankovnictví, zprávy do internetového bankovnictví a do klienty uvedených e-mailových schránek oznámena změna Přehledu úrokových sazeb.

S ohledem na výše uvedené trvá interní audit na svém předchozím vyjádření a Vaši stížnost vyhodnotil jako nedůvodnou.

S pozdravem

Ing Josef Medek, CIA, CISA                    Mgr. Katarína Legemzová
ředitel samostatného odboru interního auditu
podepsáno elektronicky                    podepsáno elektronickyMoje podání (ČNB odpověděla viz výše):
Kopii mého podání jsem si neuložil. ČNB neposílá obsah podání mailem, žadatel si ho musí včas zkopírovat z webové stránky, kde se podněty zadávají.

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-04-28Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

Odmítli vydat kopii korespondence s Air bankou se zdůvodněním, že by šlo o nahlížení do spisu a to je zakázáno. Dále jsem požadoval kopii analýzy klamavé reklamy, která by normálně měla existovat, ovšem ČNB si žádnou takovou analýzu nedělala a bez vypracovávání nějakých podkladů řekli, že o klamavou reklamu nejde.

V argumentaci jsem měl chybu, na kterou jsem přišel až dodatečně. Nekalé obchodní praktiky vyjmenované v příloze 1 a 2 jsou myšleny tak, že prodávající prohlásí, že se zavázal dodržovat určitý kodex chování, i když tomu tak není. Air banka se zavázala dodržovat Kodex reklamy a kodex ČBA, to je pravda, jsou členem Rady pro reklamy a ČBA. Ale nedodrželi ho, což je definováno v jiném paragrafu. Ovšem na výsledek odpovědi to ČNB to nemělo vliv, Kodexy vůbec nezmiňovali.


Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb

Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Česká národní banka
NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Sekce licenčních a sankčních řízení
V Praze dne 28. dubna 2017
Č.j. XXXXX
Ke sp. zn. XXXX
Počet listů: 4

Vážený pan XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXX

Věc: Vyřízení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Informační zákon“)

Vážený pane XXXXX,

Česká národní banka obdržela dne 5.4.2017 Vaši žádost, kterou vyřizujeme v režimu Informačního zákona.

Touto žádostí navazujete na odpověď České národní banky ze dne 20.2.2017 č.j. XXXXXX k Vaší předchozí žádosti podle informačního zákona, kterou jste podal 6.2.2017. Obě žádosti spolu bezprostředně souvisí a rovněž jsou úzce provázány s Vašimi dalšími podáními vůči České národní bance, které vyřizují i jiné její útvary.

Rekapitulace:

Váš původní podnět vůči České národní bance týkající se prošetření postupu ze strany Air Bank a.s. ve věci změny úročení u spořicích účtů, prošetřil jako věcně příslušný útvar odbor ochrany spotřebitele ČNB, který Vám k němu poskytl dne 1.2.2017 vysvětlení dopisem č.j.: XXXXXX. Z uvedeného dopisu vyplynul závěr, že šetření Vašeho podání neprokázalo, že by na straně Air Bank a.s. v oblastech dohledu, který je ČNB oprávněna vykonávat dle stanovených norem veřejného práva, došlo k pochybení.

Na výše citované vyjádření České národní banky jste navázal jednak žádostí podle Informačního zákona dne 6.2.2017 a rovněž samostatně podanou „stížností na odbor ochrany spotřebitele a jejich neřešení mého podnětu na klamavou reklamu“ ze dne 7.2.2017.

Obě tato podání byla Českou národní bankou řádně vyřízena a obdržel jste odpověď odboru sankčních řízení podle Informačního zákona (ze dne 20.2.2017 č.j. XXXXXX) a odpověď samostatného odboru interního auditu (ze dne 15.3.2017 č.j. XXXXXXXXXXX).

Na oba uvedené dopisy ČNB jste opět reagoval, a to jednak předmětnou žádostí z 5.4.2017 podanou v režimu Informačního zákona a předtím dne 30.3.2017 dopisem reagujícím na odpověď samostatného odboru interního auditu.

V podání adresovaném samostatnému odboru interního auditu ze dne 30.3.2017 je předmětem vaše žádost „o řádné prošetření mého podnětu na klamavou reklamu Banky. Jak dokazuje Zákon o ochraně spotřebitele, dohled nad dodržováním Nekalých obchodních praktik vykonává ČNB. Ještě bych chtěl zdůraznit, že slib TOP3 garance napořád neprobíhal jen po dobu relativně krátké reklamní kampaně v televizním vysílání, ale byl zdůrazňován ve všech materiálech banky, v jejich tiskových zprávách, o výhodách Banky s TOP3 garancí napořád informoval denní tisk, byla mnohokrát zmíněna na Internetu na serverech, které se zabývají bankovním trhem a aktuálním úročení bank v České republice. Banka se nikdy neohradila proti uvádění TOP3 garance jako trvalé, napořád.“

Vedle této své žádosti o „řádné prošetření“ pak v předmětné nové žádosti o informace ze dne 5.4.20107 požadujete dokumenty a informace, kdy rozsah požadované dokumentace se částečně překrývá s vaší první žádostí. Předmětem žádosti jsou:

 - kopie veškerých podkladů, které byly použity k tomuto případu (např. vaše analýza mého podnětu o klamavé reklamě)
 - kopie veškeré korespondence, která s Air Bank a.s. probíhala (se smazáním jmen, abych nemohl identifikovat konkrétní osoby)

Odpověď:

K prvním dvěma bodům Vaší žádosti je třeba opakovaně uvést, že není povinností povinných subjektů podle Informačního zákona poskytovat vysvětlení postupů svých pracovníků, poskytovat právní analýzy a názory ani vytvářet nové informace (§ 2 odst. 4 Informačního zákona). Pokud jde o podklady a korespondenci s dohlíženým subjektem, jedná se navíc o situaci, kdy povinné subjekty podle Informačního zákona nemohou poskytovat informace s ohledem na povinnost mlčenlivosti upravenou ve zvláštních právních předpisech, neboť se jedná o informace získané od třetí osoby při plnění úkolů v rámci dohledové činnosti na základě zvláštního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti (§ 50 zákona o České národní bance). Za výsledek vlastní činnosti ve smyslu § 11 odst. 3 Informačního zákona nelze přitom považovat případné úvahy povinného subjektu či odůvodňování závěrů, které Vám byly sděleny jako výsledek prošetření Vašeho podnětu v souladu se správním řádem. Ve světle výše uvedeného proto k požadavku na „analýzu vašeho podnětu o klamavé reklamě“ sdělujeme, že takový dokument neexistuje a ani existovat nemusí. Závěry šetření jsou výsledkem volní analytické úvahy, jejíž závěr byl uvedený v reakci na Váš podnět. Do značné míry se jedná o Vaši polemiku či snahu posuzovat správnost výkonu dohledu vykonávaného Českou národní bankou ve vztahu 3 k Vašemu smluvnímu vztahu s Air Bank a.s. a v tomto smyslu ji lze považovat za žádost o informace, kterých se informační povinnost dle Informačního zákona netýká. Navíc, jak vyplývá ze shora uvedené rekapitulace, z věcného hlediska je vaše opakovaná stížnost stále ještě předmětem šetření a můžete očekávat její zodpovězení v řádné lhůtě.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že Vašimi podáními se věcně zabývá vícero útvarů České národní banky a vzhledem k tomu, že věcnému prošetření Vašeho podnětu Česká národní banka věnovala náležitou pozornost, uvádíme závěrem, že je třeba respektovat všechna zákonná omezení týkající se ochrany určeného okruhu informací. S tím pak souvisí i ustanovení § 45 odst. 1 věty druhé zákona o ČNB stanovící, že „Nahlížení do spisu vedeného při výkonu dohledu podle § 44 odst. 2 písm. b) až d) je vyloučeno.“. Na základě citovaného ustanovení je vyloučeno nahlížení kohokoliv do spisu vedeného ze strany ČNB při výkonu dohledu, ať již v režimu kontrolního řádu, správního řádu (kterým se výkon kontroly podpůrně řídí) nebo zákona o svobodném přístupu k informacím. Informace ze spisů vedených v rámci výkonu dohledu tedy nelze poskytovat ani na bázi možnosti nahlížení do spisů, a to ani samotným účastníkům řízení. Tím spíše jsou z nahlížení a poskytování těchto informací vyloučeny třetí osoby. To na druhou stranu nic nemění na použitelnosti právní úpravy nahlížení do správního spisu, a pokud by na základě výsledků šetření bylo zahájeno správní řízení, byly by relevantní dokumenty, které by se měly stát podkladem pro správní rozhodnutí, zahrnuty do spisu ke správnímu řízení, do nějž by bylo možné nahlížet za podmínek správního řádu. Tak tomu ovšem v případě Vaší žádosti není.

S pozdravem
otisk úředního razítka

Mgr. et Mgr. Petra Chroustovská         Mgr. Jana Havlová
ředitelka odboru sankčních řízení        referát poskytování informací
podepsáno elektronicky             podepsáno elektronicky

Moje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Dobrý den,

v dopise odbor interního auditu z 15.3.2017 Č. j.: XXX, Sp. zn.: XXXXX uvádíte:

„Co se týče šetření a vyjádření ke skutečnostem týkajícím se samotného reklamního spotu vysílaného v televizním vysílání2 , není zde ve vztahu ke klamavé reklamě ČNB příslušným orgánem, nelze proto shledat jako pochybení, pokud se v této věci k Vašemu podání nevyjádřila. V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 40/1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, je tímto orgánem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.“

„Co se týče případného vyhodnocení reklamního spotu, popř. celé kampaně jako veřejného příslibu musíme konstatovat, že se jedná o institut práva soukromého, který není předmětem dohledu ČNB.“

Já se domnívám, že reklamní kampaň s veřejným příslibem, kterou Air bank a.s. (Banka) provozovala, spadá do kompetencí ČNB. Vycházím ze Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. V § 4 jsou definovány Nekalé obchodní praktiky. V odstavci  (8) je jasně řečeno, že dohled nad většinou definovaných praktik vykonává Česká národní banka.  Nedodržením závazku trvalé TOP3 garance úroků se Banka dle mého názoru Klamavé obchodní praktiky nejméně v tomto případě:

1.    Porušení kodexu chování, ke kterému se Banka zavázala – viz Příloha 1 bod a)

Banka je členem České bankovní asociace a její členové mají dodržovat Etický kodex ČBA. Banky mají uvádět při propagaci svých služeb jen pravdivé informace – TOP3 garance byla slibována na pořád, zrušena byla asi po 4 letech. Tím se ze slibu TOP3 garance stala lež.

Dále členové nesmí nabízet výhody, které nemohou zaručit. Zaručit nějakou výhodu pro klienty se zdůrazňováním trvání této výhody „napořád“ je z principu konečnosti veškerého lidského jednání velmi obtížné, ne-li nemožné. Bance mělo být jasné, že při nějaké změně tržních podmínek už nebude schopna tento závazek dodržet. I ve svém oficiálním zdůvodňování zrušení TOP3 garance uvádí, že se situace změnila a zdá se jí lepší dávat klientům o něco vyšší úrok, pokud splní další podmínky, než vyplácet úroky všem bez dalších podmínek, jako to dělala u TOP3 garance.

Banka na svých webových stránkách stále uvádí, že se k zákazníkům chová pravdivě (https://www.airbank.cz/o-air-bank/). Zrušení TOP3 garance lze označit za nepravdivé chování k zákazníkům -  Banka lhala o svém slibu trvání TOP3 napořád. Tím porušuje svůj veřejný závazek chovat se k zákazníkům pravdivě.

Etický kodex ČBA (https://www.czech-ba.cz/cs/o-cba/eticky-kodex-cba)
I. Obecné zásady chování bank
5. Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti banka uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.
Vlastní tvrzení Banky o pravdivém vztahy k zákazníkům:
https://www.airbank.cz/o-air-bank/
 (je potřeba kliknout na odkaz Více o bance) Naše banka je pro všechny, kteří využívají běžné bankovnictví a chtějí mít banku, která se k nim bude chovat otevřeně, pravdivě a bude je považovat za zákazníky, ne za čísla. Banka je podle nás služba a jako taková by měla být srozumitelná, přehledná a přístupná.)Zákon o ochraně spotřebitele:
§ 4
Nekalá obchodní praktika
(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Je-li obchodní praktika zaměřena na určitou skupinu spotřebitelů, posuzuje se podle průměrného člena této skupiny.
(4) Užívání nekalé obchodní praktiky před rozhodnutím ohledně koupě, v průběhu rozhodování a po učinění rozhodnutí se zakazuje.

(8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 vykonává Česká národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky.

(3) Nekalou obchodní praktikou se rozumí zejména klamavé konání podle § 5 nebo klamavé opomenutí podle § 5a a agresivní obchodní praktika podle § 5b. Obchodní praktiky, které se považují za nekalé za všech okolností, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 tohoto zákona.
Příloha 1
Klamavé obchodní praktiky
Obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud prodávající
a) prohlašuje, že se zavázal dodržovat určitá pravidla chování (kodex chování) nebo že tato pravidla chování byla schválena určitým subjektem, ačkoli tomu tak není,


    Proto žádám o řádné prošetření mého podnětu na klamavou reklamu Banky. Jak dokazuje Zákon o ochraně spotřebitele, dohled nad dodržováním Nekalých obchodních praktik vykonáváte vy. Ještě bych chtěl zdůraznit, že slib TOP3 garance napořád neprobíhal jen po dobu relativně krátké reklamní kampaně v televizním vysílání, ale byl zdůrazňován ve všech materiálech banky, v jejich tiskových zprávách, o výhodách Banky s TOP3 garancí napořád informoval denní tisk, byla mnohokrát zmíněna na Internetu na serverech, které se zabývají bankovním trhem a aktuálním úročení bank v České republice. Banka se nikdy neohradila proti uvádění TOP3 garance jako trvalé, napořád.

S pozdravem
XXXXX

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.