středa 31. března 2021

6) Krajský živnostenský úřad

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "navždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     Dozor nad nekalou reklamou vykonávají Krajské živnostenské úřady, jak jsem se dověděl z šetření ombudsmana. Když už jim podnět nepředala ČNB, tak jsem jim to poslal já v srpnu 2018.


1.2.2019

Úřad mi sdělil, že „konkrétně reklamní spot ke zmiňované službě TOP3 garance byl nahrán 9.1.2012 a prezentován na webovém kanálu Youtube od ledna do března 2012.“ A protože promlčení nastává v krajním případě po 5 letech, tak už nebudou nic vyšetřovat.
     Odpověděl jsem, že na Youtube je reklama až dosud, jen v červnu 2017 byl doplněn text, že banka už tuto službu nenabízí. Proto nedošlo k promlčení. Dále jsem se zeptal, zda prošetřovali i jiné formy reklamy, zejména dokument Přehled úrokových sazeb, kde byla TOP3 garance popisována.

10.7.2019

     Odpověděli, že podle Zákona o regulaci reklamy odpovídá za reklamu její zpracovatel a zadavatel. A protože její zpracování proběhlo v roce 2012, což je v době obdržení podnětu (2018) před více než 6 lety, a promlčení nastává v krajním případě po 5 letech, tak je už promlčené.
    Také tvrdili, že „Archiv webových stránek společnosti se zmínkou o projednávaném spořicím účtu, není považován za reklamu ve smyslu zákona o regulaci reklamy,..“

     Odpověděl jsem, že prošetřili zadavatele a zpracovatele reklamy, ale nezabývali se tím, kdo byl provozovatel. Ten má podle Zákona o regulaci reklamy skoro stejnou odpovědnost jako zadavatel a zpracovatel. Dále jsem snad jednoznačně vysvětlil, že jsem myslel jejich webové stránky, nikoli obsah na webu http://web.archive.org/

5-2020, 7-2020, 10-2020

opakované dotazy na stav prošetřování
 

11-2020 – odpověď typu „vše jsme již sdělili“:

"ano, uvedené podklady jsme v minulosti obdrželi/ prozkoumali a znovu odkazujeme na „Sdělení ve věci“ které jste už obdržel."

12-2020 moje odpověď:

"jestli myslíte Sdělení ze dne 10.7.2019, tak jeho obsah nemůže zahrnovat odpovědi na moje podklady poslané jako reakce na toto sdělení. Poslal jsem je 16.9.2019 a 4.10.2019. Sdělení zejména vůbec nezkoumá roli šiřitele reklamního spotu na TOP3 garanci na webovém kanálu YouTube a také se vůbec nezabývá reklamou šířenou prostřednictvím webových stránek www.airbank.cz, jak jsem v těchto podnětech upozorňoval.
Pokud jste se těmito mými podklady zabývali, potom prosím o poslání vašich zjištění. Ve Sdělení z 10.7.2019 o nich nic není.
"

3-2021

urgence u Ministerstva průmyslu a obchodu