pátek 14. září 2018

5) Česká bankovní asociace

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     V tomto příspěvku se zabývám postojem České bankovní asociace (www.czech-ba.cz) ke zrušení TOP3 garance. Česká bankovní asociace je dobrovolné sdružení bank a jejími členy jsou skoro všechny banky v ČR. Členové musí dodržovat Etický kodex, který mimo jiné říká:

"5. Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti banka uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence."


     ČBA nemá žádný webový formulář, jde poslat zprávu mailem na cba@czech-ba.cz:

Dobrý den,
členové ČBA by měli dodržovat Etický kodex ČBA a domnívám se, že Air Bank a.s. ho porušila.

    Od svého založení propagovala tzv. „TOP3 garanci“ týkající se úročení na spořicím účtu, kdy úroková sazba měla být vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky. Byla používána slova jako TOP3 garance úroků „vždy“ a „napořád“.
     5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek svévolně zrušit a spořicí účet je úročen nulovým úrokem, tj. bez úroku.
     Podle mého názoru Air Bank a.s. porušila Etický kodex tím, že slibovala výhodné úročení, které nemohla dodržet – viz bod 5 I. Obecné zásady chování bank. Trvalý závazek je z principu nemožný – lidé žijí určitou konečnou dobu a nic netrvá věčně.  Tedy neměli u TOP3 garance zdůrazňovat, že bude napořád. To mělo být jasné každému inteligentnějšímu člověku, který by rozhodoval o této reklamní kampani.
     Část klientů se rozhodla založit spořicí účet u Air Bank právě kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení. Pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby u všech bank a porovnávat, která banka má zrovna nejvýhodnější úrok.
     Kdyby Air Bank a.s. argumentovala, že reklama může obsahovat tzv. „reklamní nadsázku“ a tvrzení o držení TOP3 garance je dle nich zjevná nadsázka, tak by to znamenalo, že už od začátku neměli v úmyslu závazek TOP3 garanci dodržet. Popírali by tak všechny ostatní kroky vůči veřejnosti, kdy se snaží předvádět jako solidní banka s otevřeným a pravdivým vztahem ke svým zákazníkům. A také je to porušením Kodexu - uvádět jen pravdivé informace - také viz bod 5 I. Obecné zásady chování bank.

     Prosím o posouzení klamavé reklamy ze strany Air Bank a.s. na TOP3 garanci napořád a sdělení Vašeho názoru ne jednostranné zrušení veřejně daného závazku. Podle mého názoru jde o porušení Kodexu a o klamavou reklamu.


Výsledky:

7-2017 -  Etický výbor označil reklamu za porušující Kodex:

Etický výbor se Vaším podáním zabýval ve vztahu k Etickému kodexu ČBA a vyhodnotil reklamu jako odporující čl. 5 části I. Etického kodexu.
S ohledem na rozhodnutí Rady pro reklamu nedoporučuje v tuto chvíli jiný postup než apelovat na dotčenou banku ve smyslu dodržení požadovaného doporučení Rady pro reklamu.


8-2018 Výroční zpráva - Air bank a.s. není zmíněna

 https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/final_vz_2017.pdf

     Z hlediska četnosti lze za témata loňského roku označit prověřování bonity klienta a internetové bankovnictví. Z hlediska závažnosti to byla především klamavá reklama. Kancelář ČBA se všemi podáními důkladně zabývala a dotčené banky požádala o vyjádření, případně též o opakované prošetření. S výjimkou jediného případu byla všechna klientská podání vyřízena přímo dotčenou bankou či kanceláří ČBA. Etický výbor konstatoval porušení Etického kodexu ČBA v jednom případě, avšak z důvodu již vydaného rozhodnutí Rady pro reklamu v této věci a doporučení, které obsahovalo, bylo projednávání této záležitosti v rámci ČBA uzavřeno.

     Jak vidíte, ČBA nezveřejňuje, kdo jejich Kodex porušil. Prošel jsem všechny výroční zprávy a Air banka je zatím druhá banka v ČR, která se porušení Kodexu dopustila. Prvním případem je UniCredit Bank v roce 2010. ČBA banku nejmenovala, ale ve stejném roce Rada pro reklamu označila jejich reklamu za závadnou, takže to nejspíše byla UniCredit. Z výročních zpráv jsem zkopíroval části týkající se Etického výboru do samostatného PDF souboru, abyste nemuseli procházet všechny zprávy.

Závěr 

    Zaručit nějakou službu „napořád“ opravdu nelze. Etický výbor uznal, že zrušení TOP3 garance znamená porušení Kodexu. ČBA ale Air banku nijak nepotrestala. Ani ve výroční zprávě za rok 2017 nenapsali, jaká banka Kodex porušila. Jak jinak trestají porušení Kodexu? Nijak. Možná dotyčnou banku pokárají, ale potichu, aby o tom nikdo další nevěděl. ČBA je tedy spíše organizací kryjící nekalou činnost svých členů, než že by se snažila trh nějak zušlechťovat.
 
     Odvolávání se na výsledek rady pro reklamu je výmluva, aby Air banka nemusela být potrestána. Rada pro reklamu se vyjadřuje jen k probíhajícím reklamám a v době prošetřování už byla TOP3 garance zrušená, s výjimkou reklamy umístěné na Youtube.cz žádná nebyla. Rada pro reklamu nemá žádnou pravomoc a pouze rozhoduje, zda nahlášená reklama odporuje jejich kodexu nebo ne. Další reakci ponechává na účastnících trhu. ČBA se vyhnula hodnocení ostatním způsobům propagace TOP3 garance, například tiskovým zprávám, informacím na webu www.airbank.cz apod. - viz Důkazy klamavé reklamy.


Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.