pátek 14. září 2018

5) Česká bankovní asociace

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     V tomto příspěvku se zabývám postojem České bankovní asociace (www.czech-ba.cz) ke zrušení TOP3 garance. Česká bankovní asociace je dobrovolné sdružení bank a jejími členy jsou skoro všechny banky v ČR. Členové musí dodržovat Etický kodex, který mimo jiné říká:

"5. Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti banka uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence."


     ČBA nemá žádný webový formulář, jde poslat zprávu mailem na cba@czech-ba.cz:

Dobrý den,
členové ČBA by měli dodržovat Etický kodex ČBA a domnívám se, že Air Bank a.s. ho porušila.

    Od svého založení propagovala tzv. „TOP3 garanci“ týkající se úročení na spořicím účtu, kdy úroková sazba měla být vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky. Byla používána slova jako TOP3 garance úroků „vždy“ a „napořád“.
     5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek svévolně zrušit a spořicí účet je úročen nulovým úrokem, tj. bez úroku.
     Podle mého názoru Air Bank a.s. porušila Etický kodex tím, že slibovala výhodné úročení, které nemohla dodržet – viz bod 5 I. Obecné zásady chování bank. Trvalý závazek je z principu nemožný – lidé žijí určitou konečnou dobu a nic netrvá věčně.  Tedy neměli u TOP3 garance zdůrazňovat, že bude napořád. To mělo být jasné každému inteligentnějšímu člověku, který by rozhodoval o této reklamní kampani.
     Část klientů se rozhodla založit spořicí účet u Air Bank právě kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení. Pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby u všech bank a porovnávat, která banka má zrovna nejvýhodnější úrok.
     Kdyby Air Bank a.s. argumentovala, že reklama může obsahovat tzv. „reklamní nadsázku“ a tvrzení o držení TOP3 garance je dle nich zjevná nadsázka, tak by to znamenalo, že už od začátku neměli v úmyslu závazek TOP3 garanci dodržet. Popírali by tak všechny ostatní kroky vůči veřejnosti, kdy se snaží předvádět jako solidní banka s otevřeným a pravdivým vztahem ke svým zákazníkům. A také je to porušením Kodexu - uvádět jen pravdivé informace - také viz bod 5 I. Obecné zásady chování bank.

     Prosím o posouzení klamavé reklamy ze strany Air Bank a.s. na TOP3 garanci napořád a sdělení Vašeho názoru ne jednostranné zrušení veřejně daného závazku. Podle mého názoru jde o porušení Kodexu a o klamavou reklamu.


Výsledky:

7-2017 -  Etický výbor označil reklamu za porušující Kodex:

Etický výbor se Vaším podáním zabýval ve vztahu k Etickému kodexu ČBA a vyhodnotil reklamu jako odporující čl. 5 části I. Etického kodexu.
S ohledem na rozhodnutí Rady pro reklamu nedoporučuje v tuto chvíli jiný postup než apelovat na dotčenou banku ve smyslu dodržení požadovaného doporučení Rady pro reklamu.


8-2018 Výroční zpráva - Air bank a.s. není zmíněna

 https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/final_vz_2017.pdf

     Z hlediska četnosti lze za témata loňského roku označit prověřování bonity klienta a internetové bankovnictví. Z hlediska závažnosti to byla především klamavá reklama. Kancelář ČBA se všemi podáními důkladně zabývala a dotčené banky požádala o vyjádření, případně též o opakované prošetření. S výjimkou jediného případu byla všechna klientská podání vyřízena přímo dotčenou bankou či kanceláří ČBA. Etický výbor konstatoval porušení Etického kodexu ČBA v jednom případě, avšak z důvodu již vydaného rozhodnutí Rady pro reklamu v této věci a doporučení, které obsahovalo, bylo projednávání této záležitosti v rámci ČBA uzavřeno.

     Jak vidíte, ČBA nezveřejňuje, kdo jejich Kodex porušil. Prošel jsem všechny výroční zprávy a Air banka je zatím druhá banka v ČR, která se porušení Kodexu dopustila. Prvním případem je UniCredit Bank v roce 2010. ČBA banku nejmenovala, ale ve stejném roce Rada pro reklamu označila jejich reklamu za závadnou, takže to nejspíše byla UniCredit. Z výročních zpráv jsem zkopíroval části týkající se Etického výboru do samostatného PDF souboru, abyste nemuseli procházet všechny zprávy.

Závěr 

    Zaručit nějakou službu „napořád“ opravdu nelze. Etický výbor uznal, že zrušení TOP3 garance znamená porušení Kodexu. ČBA ale Air banku nijak nepotrestala. Ani ve výroční zprávě za rok 2017 nenapsali, jaká banka Kodex porušila. Jak jinak trestají porušení Kodexu? Nijak. Možná dotyčnou banku pokárají, ale potichu, aby o tom nikdo další nevěděl. ČBA je tedy spíše organizací kryjící nekalou činnost svých členů, než že by se snažila trh nějak zušlechťovat.
 
     Odvolávání se na výsledek rady pro reklamu je výmluva, aby Air banka nemusela být potrestána. Rada pro reklamu se vyjadřuje jen k probíhajícím reklamám a v době prošetřování už byla TOP3 garance zrušená, s výjimkou reklamy umístěné na Youtube.cz žádná nebyla. Rada pro reklamu nemá žádnou pravomoc a pouze rozhoduje, zda nahlášená reklama odporuje jejich kodexu nebo ne. Další reakci ponechává na účastnících trhu. ČBA se vyhnula hodnocení ostatním způsobům propagace TOP3 garance, například tiskovým zprávám, informacím na webu www.airbank.cz apod. - viz Důkazy klamavé reklamy.


Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

pátek 6. dubna 2018

4 ČNB – kopie rozhodnutí – 2018-04-03

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
     V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

     Moje podání je kromě drobné úpravy stejné jako v prosinci 2017, navíc jsem poslal eskalační mail Jiřímu Rusnokovi. Podání jsem rozdělil do pěti bodů. Na co odpověděli, co ignorovali?

Bod 1 - TOP3 garance byla součástí obchodních podmínek - bez vyjádření.
Bod 2 - Porušení kodexů chování – důvod pro klamavé konání podle § 5 odst. 3 písm. c) - upustili od argumentace tzv:" obezřetným spotřebitelem". Teď tvrdí, že lidé si účet zřizovali kvůli vysokému úroku, ne kvůli slibu TOP3 garanci napořád.
Bod 3 - důvody, proč ČNB nepovažuje zrušení TOP3 garance za klamavé konání - částečně vysvětlen postoj k části d) - účet je bez poplatků, takže předčasným zrušením nevznikla žádná škoda.
Bod 4 - Klamavé konání podle § 5 odst. (1) - bez vyjádření.
Bod 5 - tiskové zprávy s popisem TOP3 garance "napořád" - uvádí jen tu z roku 2012 s argumentem promlčení po 5 letech.

     ČNB částečně odpověděla. Vedení spořicího účtu nic nestojí, takže ČNB si myslí, že zrušením TOP3 garance nedošlo k žádné majetkové újmě spotřebitelů a tím k nekalé soutěži. Také si podle názoru ČNB lidé spořicí účet zřizovali zejména kvůli vysokému úročení, nikoli kvůli slovu "napořád" v popisu TOP3 garance.  Toto slovo je užíváno ve vtipu ve smyslu časově neomezeného závazku, v doslovném kontextu reklamy „delšího než týden“. Tím nelze tuto reklamu nazvat klamavým konáním, protože neovlivnila rozhodování spotřebitelů, zda si účet zřídit či ne. V jiném odstavci popisuje TOP3 garanci trochu jinak - spořicí účet bude výhodně úročen v každém okamžiku, kdy bude TOP3 garance poskytována. Obě definice významu slova "napořád" si trochu odporují - v prvním významu je to trvání služby TOP3 garance ve významu zažitého termínu "na dobu neurčitou", v druhém to znamená, že "napořád" znamená po dobu platnosti TOP3 garance.

     ČNB už upustila od argumentace tzv. "obezřetným spotřebitelem", který si sliby z reklamy prověřuje v obchodních podmínkách. Raději teď tvrdí, že zákazníci se podle reklamy neřídili. Tím odpadá jedna z podmínek klamavého konání, tj. to, že klamavé konání ovlivnilo chování spotřebitele a pořídil si službu, kterou by si jinak nesjednal. 
Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb


Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)


(žluté podbarvení, popř. ještě kombinace s tučným písmem je moje. ČNB použila tučné písmo pro zdůraznění, že už na moje další podněty nebudou odpovídat))

Vážený pane XXXXX,
Česká národní banka obdržela dne 13. 3. 2018 a 22. 3. 2018 Vaše další podání týkající se jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“), v souvislosti s propagací a následným zrušením služby „TOP3 garance“, která spočívala v záruce, že úrok na spořicím účtu nabízeného Bankou bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami.

     V obou Vašich podáních naznačujete, že se Česká národní banka nedostatečně zabývala daným jednáním Banky a nevyjádřila se k Vámi předkládaným argumentům. Česká národní banka Vám v dané souvislosti opakovaně sděluje, že se Vašimi podáními i namítaným jednáním Banky důkladně zabývala. Jak Vám bylo opakovaně sděleno, Česká národní banka nezahájila řízení z moci úřední v dané věci. Nad rámec svých zákonných povinností Vám Česká národní banka svůj postup zevrubně odůvodnila v předchozích odpovědích, jejichž opakování není smyslem nynějšího vyjádření.

     S ohledem na povinnost mlčenlivosti, kterou je vázána Česká národní banka a její zaměstnanci při výkonu dohledu podle § 25a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, Vám Česká národní banka sděluje, že Vám nemůže poskytnout bližší informace o komunikaci s Bankou nebo o jednotlivých krocích České národní banky v dané věci.

     Česká národní banka dále nad rámec svých zákonných povinností shrnuje, že se zabývala naplněním definice možné nekalé praktiky podle předpisů upravujících ochranu spotřebitele a podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Podle čl. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (dále jen „směrnice o nekalých obchodních praktikách“), je účelem jmenované směrnice chránit ekonomické zájmy spotřebitelů, které by mohly být poškozeny nějakou nekalou obchodní praktikou, použitou obchodníkem vůči spotřebiteli.

     Podle čl. 5 směrnice o nekalých obchodních praktikách je nekalou obchodní praktikou to, co je v rozporu s požadavky náležité profesionální péče, a zároveň podstatně narušuje nebo je schopno podstatně narušit ekonomické chování průměrného spotřebitele, který je nekalé praktice vystaven nebo kterému je tato praktika určena; obdobně definuje nekalou praktiku i § 4 zákona o ochraně spotřebitele. Jedním z hlavních účelů regulace ochrany spotřebitele je proto bezpochyby bránit tomu, aby spotřebiteli vznikla újma v souvislosti s nepoctivým, nekalým či lživým jednáním podnikatele. Vzhledem k uvedenému se proto Česká národní banka věnovala otázce, zda by posuzovaným jednáním Banky mohla být spotřebiteli způsobena nějaká majetková újma. V daném případě je nezbytné konstatovat, že Banka svůj spořicí účet, kterého se týkala „TOP3 garance“, poskytovala a i nadále poskytuje bez jakýchkoli poplatků. Jinak řečeno, spotřebitel zde neplatí za sjednání, využívání ani za zrušení spořicího účtu žádné poplatky. Dále může spotřebitel spořicí účet kdykoliv bez poplatků vypovědět, přičemž Banka účty ruší bez výpovědní lhůty okamžitě. Zároveň vložené peněžní prostředky jsou spotřebiteli na spořicích účtech vždy k dispozici, a dispozice s prostředky není vázána na žádné podmínky. Banka navíc měla v době propagace „TOP3 garance“ (v době vysílání reklam) nejvyšší úrok ze všech spořicích účtů. Spotřebitelům tedy nevznikla v souvislosti se sjednáním, využíváním ani ukončením spořicího účtu žádná újma, ani nebyly prostředky na spořicích účtech nikterak vázány.

     Vzhledem k právě uvedeným skutečnostem lze zároveň pochybovat o tom, zda to byla jen sama reklama, která skutečně vedla spotřebitele ke sjednání spořicího účtu, ke kterému by jinak nepřistoupil; jednalo se (tehdy) o nejvýhodnější spořící produkt s nulovou mírou rizika, u kterého nebyly peněžní prostředky vázány žádnými podmínkami. Hlavním znakem této služby (a primárním sdělením pro spotřebitele v reklamě), které odlišovalo spořicí účet Banky od ostatních, je, že na daný účet bude mít tu vlastnost, že úrok bude mezi třemi nejvyššími na trhu. Pro spotřebitele byla nabídka výhodná v tom smyslu, že budou mít v každém okamžiku, kdy bude „TOP3 garance“ Bankou poskytována, úročeny vložené prostředky z pohledu trhu výhodnou sazbou, a nebudou muset nutně sledovat vývoj úrokových sazeb u spořicích účtů, protože při porovnání s ostatními budou mít nejhůře třetí nejlepší úrokovou sazbu na trhu.


     Z Vašich podání vyplývá, že se domníváte, že se Banka dopustila klamavého konání ve smyslu §5 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele, tedy že jednání Banky vedlo nebo mohlo vést ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a zároveň zahrnovalo nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal. Česká národní banka Vám již sdělila, že není přesvědčena o tom, že uvedené jednání Banky mohlo vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Česká národní banka se domnívá, že spotřebitelé si sjednali spořicí účet zejména s ohledem na výši jeho úročení a celkovou výhodnost produktu, nikoliv pouze a jenom v kontextu toho, že bylo v reklamě na spořicí účet použito s nadsázkou slovo „napořád“ v souvislosti s poskytováním „TOP3 garance“. Z reklamy je zřejmé, že slovo „napořád“ je užíváno ve vtipu ve smyslu časově neomezeného závazku, v doslovném kontextu reklamy „delšího než týden“.

     Závěrem není od věci podotknout, že případná odpovědnost Banky za přestupek v podobě údajné nekalé obchodní praktiky by vzhledem k období, kdy byla „TOP3 garance“ propagována (vysílání reklamy do března 2012, tiskové sdělení s použitím slova „doživotní“ také z března 2012), již zanikla uplynutím pětileté objektivní promlčecí doby, která platila podle § 24b odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele ve znění platném v době propagování „TOP3 garance“, respektive vysílání reklamy či publikace tiskového sdělení, a to ve spojení s § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Česká národní banka Vám děkuje za Vaše podání. Zároveň považuje Česká národní banka toto vyjádření za konečné. Na další podání v dané věci nebude Českou národní bankou odpovídáno.

Pokud se cítíte jednáním Banky zkrácen na svých právech či se domníváte, že Vám byla Bankou způsobena finanční újma (například zrušením „TOP3 garance“ navzdory reklamnímu sdělení, že bude klientům Banky poskytována napořád), můžete se domáhat ochrany svých práv soudní cestou. ---------------------------------------------------------------------------
Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

     S pozdravem
Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář

Česká národní banka
www.cnb.cz
www.penizenauteku.cz – nový web zaměřený na finanční vzdělávání


Moje podání přes webový formulář ČNB (souhrnná odpověď ČNB viz výše):

Nemohu považovat vaši odpověď ze dne 26. 2. 2018 poslanou z info@cnb.cz na moji adresu XXXXX za uspokojivou. Vaše poslední odpověď ze dne 26. 2. 2018 neobsahuje žádné vyjádření k mému podnětu kromě vysvětlení, proč nemůže sdělit, jak jste s Air bank a.s. komunikovali ohledně jejich tiskové zprávy slibující, že TOP3 garance „se nemění a měnit nebude“. Já považuji tuto zprávu a další vyjádření Air bank a.s. za důkaz klamavého konání ve smyslu § 5 odst. (1). V mém podání jsem dodal informace o kodexech chování, které Air bank a.s. porušila, jak jste požadovali v předchozí odpovědi ze dne 20. 12. 2017. Dále tam jsou argumenty dokládající klamavé konání společnosti Air bank a.s.

     Požaduji jasné vyjádření k těmto argumentům. Air banka se dle mého názoru dopustila klamavého konání, protože řada spotřebitelů si zřídila spořicí účet právě kvůli TOP3 garanci slibované napořád. Vy se vyhýbáte zřetelnému stanovisku nebo na některé části mých podání nereagujete, proto musím podávat podání opakovaně.

Obsah mého předchozího podání:

Chtěl bych reagovat na stanovisko ČNB týkající se TOP3 garance ze dne 20. 12. 2017.

1. TOP3 garance byla součástí obchodních podmínek

     Vy tvrdíte, že „je třeba znovu zdůraznit, že závazek poskytovat „TOP3 garanci napořád“ nebyl zakotven ve smlouvách s klienty“. Já se domnívám, že byl. V Obchodních podmínkách je výše úroků stanovena odkazem na „Přehled úrokových sazeb“ a v tomto Přehledu bylo jasně stanoveno, že TOP3 garance platí napořád. Tento přehled je nedílnou součástí obchodních podmínek. Smluvní podmínky obsahují paragraf o možnosti změny výše úroku, kdy Air bance stačí změny oznámit 1 den předem. Tyto změny chápu jako nezbytnost k dodržení závazku TOP3 garance, banka musí sledovat bankovní trh a měnit vlastní úrokovou sazbu tak, aby TOP3 byla dodržena. Zákon 284/2009 §94 (1) o platebním styku nařizuje informovat uživatele o změně Rámcové smlouvy nejméně dva měsíce předem. Je jasné, že pro dodržení TOP3 garance je potřeba provádět změny úroku častěji než jednou za dva měsíce a logické místo je uvedení TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb. Navíc řada zákazníků Obchodní podmínky nečte a z hlediska banky je proto výhodnější definici uvádět v Přehledu. Dát definici do obou dokumentů by mohlo vést ke zmatkům, jaký popis je závazný v případě sporů.

     Považuji tedy váš argument, že obezřetný spotřebitel měl hledat definici TOP3 garance v Obchodních podmínkách za nelogický a odporující běžné praxi v bankovnictví. Pokud jeden paragraf dovoluje změnu úroků s denním předstihem (11) a druhý odkazuje na definici aktuálního úroku v Přehledu (1), kde je TOP3 garance popsána, tak by měl platit výklad pro spotřebitele výhodnější, protože je tzv. „slabší stranou“. Definice slabší strany je například v Občanském zákoníku.

     Dále můžeme vzít do úvahy pojmy „litera“ a „duch“ zákona, v tomto případě Obchodních podmínek. Podle „litery“ je možný výklad, že TOP3 garance mohla kdykoliv být zrušena, pokud byla oznámena 1 den předem (paragraf 11). „Duch“ Obchodních podmínek posílený principem spotřebitele jako „slabší“ strany vůči bankám takovýto výklad nedovoluje a naopak bere TOP3 garanci jako nezrušitelnou, protože tak byla jasně definována v paragrafu 1 (odkazujícím na Přehled, nedílnou součást Obchodních podmínek. Air bank při zrušení neuvedla nějaký právnicky přiměřený argument jako třeba vyšší moc apod. Uvedla pouze, že úroky podle TOP3 garance jsou vzhledem k obecnému poklesu úrokových sazeb velmi nízké a proto bude dávat vyšší úrok než by byl vypočten podle TOP3 garance, ovšem jen těm, kdo mají kromě Spořicího účtu zřízen i Běžný účet, mají platební kartu a provádí nejméně pět plateb měsíčně. Zásadní rozdíl oproti závazku TOP3 garance napořád, kdy stačilo si zřídit pouze Spořicí účet, běžný účet nebyl potřeba.


Ze smluvní dokumentace (https://www.airbank.cz/file-download/obchodni-podminky-platne-od-1-4-2016.pdf):
Úrokové sazby
1. Zůstatek peněz na účtech úročíme roční úrokovou sazbou platnou pro jednotlivé typy účtů. Úrokové sazby a částky, pro které tyto sazby platí, uvádíme v přehledu úrokových sazeb, který najdete na www.airbank.cz a ve schránce dokumentů.

11. Dohodli jsme se, že přehled úrokových sazeb můžeme měnit. O každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Vám dáme vědět nejméně 1 den předem. Kromě toho, že změnu najdete na našich internetových stránkách, pošleme Vám o ní zprávu mailem a do internetového bankovnictví. Úrokové sazby měníme podle vývoje referenčních úrokových sazeb. To, jak jsou zrovna vysoké, závisí na ceně peněz na peněžním a finančním trhu, na našich nákladech a na naší obchodní politice. Úroková sazba Vašeho úvěru je součástí smlouvy, kterou se sjednává úvěr. Podmínky změny úrokové sazby Vašeho úvěru popisují podmínky pro poskytování úvěru. Úroková sazba Vaší hypotéky i to, jak se může změnit, je součástí smlouvy o hypotéce.

Přehled úrokových sazeb platný od 15.5.2016 (https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf):
TOP3 garance
Jako jediná banka vám ručíme za to, že úroková sazba na vašem spořicím účtu v korunách bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance


2. Porušení kodexů chování – důvod pro klamavé konání podle § 5 odst. 3 písm. c),
Byly porušeny tři kodexy chování:
a) závazek chovat se pravdivě ke klientům (https://www.airbank.cz/o-air-bank/, kliknout na více o bance)
b) Etický kodex ČBA
c) Kodex reklamy rady pro reklamu

     Obezřetný spotřebitel, jak pořád uvádíte, by si nejspíše zjistil, že je Air bank členem ČBA (je tam většina bank v ČR). Takovýto obezřetný spotřebitel jistě zná, že Rada pro reklamu pokrývá většinu reklamy v ČR. Obezřetný spotřebitel si jistě projde webové stránky banky a přečte si, co o sobě banka prohlašuje. Na https://www.airbank.cz/o-air-bank/ je uvedeno, že banka se ke klientům bude chovat pravdivě. Proto předpokládá, že závazek „napořád“ je pravdivý a bude dodržen. A pokud ne, ví, že ČNB má zákonnou povinnost dohledu nad klamavým konáním na bankovním trhu a předpokládá, že takto jednoznačně vyhlášený závazek si žádná banka netroufne porušit. Proto se domnívám, že slib TOP3 garance a jeho porušení je klamavou praktikou, protože i nadmíru obezřetný zákazník předpokládal, že kodexy chování Air banky budou dodrženy, a proto si zřídil spořicí účet.
V příloze dokládám porušení Kodexů.


3. Uvedli jste důvody, proč nepovažujete zrušení TOP3 garance za klamavé konání. Pro přehled jsem tyto vaše důvody sepsal do bodů. Domnívám se, že vaše argumenty jsou nesprávné a nepovažuji je za vyvrácení klamavé konání Banky:

a) „Televizní reklama propagující „TOP3 garanci“ byla vysílána od ledna do března 2012.“
b) „Banka po odvysílání reklamy a propagace „TOP3 garance“ značnou dobu poskytovala svým klientům úročení jejich spořicích účtů ve smyslu „TOP3 garance“.“
c) „úroková sazba spořicího účtu nabízeného Bankou je stále mezi třemi nejvyššími ve smyslu „TOP3 garance“ při splnění smluvních podmínek“
d) „v souvislosti se spořicími účty nebyly Bankou účtovány žádné poplatky“

     ad a) Televizní reklama byla vysílána v omezeném časovém období v roce 2012, ale všemi ostatními komunikačními prostředky Air bank a.s. TOP3 garanci propagovala, viz například definice v Přehledu úrokových sazeb, tiskové zprávy, popis TOP3 garance na jejich webových stránkách, odpovědi zaměstnanců na Facebooku apod. V Přehledu úrokových sazeb platném od 15.5.2016 byla stále TOP3 garance propagována se slovem „vždy“ (https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf). V dalším Přehledu platném od 1.7.2016 už toto slovo není (https://www.airbank.cz/file-download/315-prehled-urokovych-sazeb.pdf). Tedy zrušení TOP3 garance bylo oznámeno asi 6 měsíců potom, co si zájemci o Spořicí účet přečetli definici TOP3 garance v Přehledu se slovem „vždy“.

     ad b) TOP3 garance byla sice poskytována značnou dobu, ale byla popisována jako „napořád“, „vždy“, “doživotně“, tedy slovy, která dle Slovníku spisovného jazyka českého jednoznačně znamenají napořád, nikoli na „značnou“ dobu, jak uvádíte vy na obranu Air bank a.s. jak jsem uvedl v předchozím bodu, zákazníkům zřizujícím si Spořicí účet v červnu 2016 bylo zrušení služby TOP3 garance oznámeno 6 měsíců po zřízení tohoto účtu. Chápat období 6 měsíců jak „značnou dobu“ v kontextu významu slova „vždy“ je velmi přehnané.

     ad c) TOP3 garance srovnávala účty bez žádných dalších podmínek typu vysoké úroky je při příchozí měsíční platbě 15 000 Kč apod. Takovéto účty byly vždy ze srovnávání vyřazeny. Současný úrok 1%, co Air bank poskytuje, je vyplácen za podmínky provedení 5 plateb kartou měsíčně. U TOP3 garance nebylo ani potřeba mít zřízený běžný účet, natož platit kartou. Váš argument, že současné úrok je pořád vysoký, je nesprávný. Spořicí účet u Air bank a.s. má od 1.1.2017 úrok nula procent a současný úrok 1% není ekvivalentem úroku podle TOP3 garance.

     ad d) Poplatky za spořicí účet nebyly účtovány ani za doby trvání TOP3 garance, ani nejsou účtovány nyní. Nechápu, jak tento argument ospravedlňuje zrušení TOP3 garance.

4. Klamavé konání podle § 5 odst. (1) – obchodní praktika obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.

     TOP3 garance vedla zákazníky k tomu, že si zřídili spořicí účet, protože uvěřili slibu výhodných úroků napořád. Určitě by si tento účet zřídilo méně zákazníků, kdyby výhody TOP3 garance nebyly slibovány napořád nebo byly použity se slovy „na dlouho“, „na značnou dobu“, případně nebyla specifikována doba, po kterou tyto výhodné úroky budou poskytovány apod. Nejsem sám, kdo očekával poskytování TOP3 napořád, když byla takto jednoznačně slibována. Váš názor, jak jsem pochopil z vašeho posledního dopisu, se dá shrnout tak, že Banka může svůj spořicí účet popisovat mimo Obchodní podmínky jakkoliv, například s TOP3 garancí napořád nebo se slibem vysokého úroku po dobu deseti let. Banka úroky dle vašeho výkladu může úrok kdykoliv změnit, stačí oznámit změnu 1 den předem, jak je definováno v Podmínkách. Tento váš názor je v hrubém rozporu s definicí klamavého jednání v . § 5 odst. (1). Závazek TOP3 garance považujete za pouhou „reklamní nadsázku“. Je tento váš názor podložen nějakými argumenty? Zákon o ochraně spotřebitele popis reklamní nadsázky neobsahuje.

5. V odpovědi uvádíte, že: „tisková sdělení Banky, ve kterých Banka používá slova „doživotní“ (z března 2012) a 26. 2. 2018 (z února 2014) Česká národní banka uvádí, že uvedená sdělení byla předmětem dohledu České národní banky a byla s Bankou komunikována“.
Pokládám tyto tiskové zprávy za lživé. Jak jste s Bankou to nepravdivé prohlášení komunikovali? Spotřebitelé mohli učinit rozhodnutí o zřízení Spořicího účtu právě proto, že Banka takto výslovně deklarovala neměnnost TOP3 garance. Toto nepravdivé tvrzení pokládám za důkaz klamavého jednání ve smyslu § 5 odst. (1). Znamená to, že banky v ČR mohou uvádět nepravdivé informace ve svých tiskových zprávách? Hájila se Banka například vyšší mocí nebo nějakým jiným obecným právním instrumentem?


Eskalační mail Jiřímu Rusnokovi (souhrnná odpověď ČNB viz výše):

Vážený pane guvernére,

musím se na Vás znovu obrátit ohledně prošetřování mého podnětu na klamavé konání Air banky. Odpověď z 20.1.2.2017 byla celkem věcná, možná díky vašemu zásahu, ale požadovala upřesnění toho, jaké jednoznačné závazky chování Air bank a.s. porušila. To jsem v podání ze dne 30.1.2018 dodal včetně odůvodnění, jak nedodržení těchto závazků „vedlo nebo mohlo vést ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil“.

     Ovšem odpověď Vašich podřízených obsahovala pouze sdělení, že služba TOP3 garance už byla důkladně prošetřena a že mně bylo již vše vysvětleno. Každý rozumně uvažující člověk musí souhlasit s tím, že požadovat vysvětlení a pak odpovědět, že vše již bylo řečeno, nedává smysl.

     Prosím proto o instruování Vašich podřízených, aby bylo nekalé jednání Air banky řádně došetřeno a aby se ČNB vyjádřila k mým argumentům. Výzvu k prošetření jsem podal znovu 13.3.2018. Pro přehled jsou v příloze příslušná podání a odpovědi.Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

neděle 4. března 2018

4 ČNB – kopie rozhodnutí – 2018-02-26

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
     V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.


     V podání jsem podle minulé výtky ČNB popsal, jaké závazky chování Air banka porušila, a jak tzv. „obezřetný spotřebitel“, kterým minule argumentovali, předpokládá platnost těchto závazků, protože zná Zákon o ochraně spotřebitele. „Obezřetný spotřebitel“ totiž podle ČNB sliby z reklamy vždy ověřuje v obchodních podmínkách, pokud tam nejsou výslovně napsané, tak takovým reklamám nevěří. Takový důsledný spotřebitel jistě zná i Zákon o ochraně spotřebitele. ČNB na mé skvělé argumenty neodpověděla, použila podobnou odmítací odpověď jako byla 24.10.2017 – že už vše dříve prošetřili. Sami požadovali údaje o porušení kodexů a když jim je pošlu, ignorují je.Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb


Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)


Vážený pane XXXXX,
     Česká národní banka obdržela dne 30. 1. 2018 Vaše další podání týkající se jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“), v souvislosti s propagací a následným zrušením služby „TOP3 garance“, která spočívala v záruce, že úrok na spořicím účtu nabízeného Bankou bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami.

     Česká národní banka Vám opakovaně sděluje, že se Vašimi podáními i namítaným jednáním Banky důkladně zabývala. Jak Vám bylo opakovaně sděleno, Česká národní banka nezahájila řízení z moci úřední v dané věci. Nad rámec svých zákonných povinností Vám Česká národní banka svůj postup důkladně odůvodnila.

     S ohledem na povinnost mlčenlivosti, kterou je vázána Česká národní banka a její zaměstnanci při výkonu dohledu podle § 25a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, Vám Česká národní banka sděluje, že Vám nemůže poskytnout bližší informace o komunikaci s Bankou nebo o jednotlivých krocích České národní banky v dané věci.

     Česká národní banka Vám děkuje za Vaše podání.
 ---------------------------------------------------------------------------
     Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

     S pozdravem

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář
Česká národní banka
www.cnb.cz
Moje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Chtěl bych reagovat na stanovisko ČNB týkající se TOP3 garance ze dne 20. 12. 2017.

1. TOP3 garance byla součástí obchodních podmínek

     Vy tvrdíte, že „je třeba znovu zdůraznit, že závazek poskytovat „TOP3 garanci napořád“ nebyl zakotven ve smlouvách s klienty“. Já se domnívám, že byl. V Obchodních podmínkách je výše úroků stanovena odkazem na „Přehled úrokových sazeb“ a v tomto Přehledu bylo jasně stanoveno, že TOP3 garance platí napořád. Tento přehled je nedílnou součástí obchodních podmínek. Smluvní podmínky obsahují paragraf o možnosti změny výše úroku, kdy Air bance stačí změny oznámit 1 den předem. Tyto změny chápu jako nezbytnost k dodržení závazku TOP3 garance, banka musí sledovat bankovní trh a měnit vlastní úrokovou sazbu tak, aby TOP3 byla dodržena. Zákon 284/2009 §94 (1) o platebním styku nařizuje informovat uživatele o změně Rámcové smlouvy nejméně dva měsíce předem. Je jasné, že pro dodržení TOP3 garance je potřeba provádět změny úroku častěji než jednou za dva měsíce a logické místo je uvedení TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb. Navíc řada zákazníků Obchodní podmínky nečte a z hlediska banky je proto výhodnější definici uvádět v Přehledu. Dát definici do obou dokumentů by mohlo vést ke zmatkům, jaký popis je závazný v případě sporů.

     Považuji tedy váš argument, že obezřetný spotřebitel měl hledat definici TOP3 garance v Obchodních podmínkách za nelogický a odporující běžné praxi v bankovnictví. Pokud jeden paragraf dovoluje změnu úroků s denním předstihem (11) a druhý odkazuje na definici aktuálního úroku v Přehledu (1), kde je TOP3 garance popsána, tak by měl platit výklad pro spotřebitele výhodnější, protože je tzv. „slabší stranou“. Definice slabší strany je například v Občanském zákoníku.
Dále můžeme vzít do úvahy pojmy „litera“ a „duch“ zákona, v tomto případě Obchodních podmínek. Podle „litery“ je možný výklad, že TOP3 garance mohla kdykoliv být zrušena, pokud byla oznámena 1 den předem (paragraf 11). „Duch“ Obchodních podmínek posílený principem spotřebitele jako „slabší“ strany vůči bankám takovýto výklad nedovoluje a naopak bere TOP3 garanci jako nezrušitelnou, protože tak byla jasně definována v paragrafu 1 (odkazujícím na Přehled, nedílnou součást Obchodních podmínek. Air bank při zrušení neuvedla nějaký právnicky přiměřený argument jako třeba vyšší moc apod. Uvedla pouze, že úroky podle TOP3 garance jsou vzhledem k obecnému poklesu úrokových sazeb velmi nízké a proto bude dávat vyšší úrok než by byl vypočten podle TOP3 garance, ovšem jen těm, kdo mají kromě Spořicího účtu zřízen i Běžný účet, mají platební kartu a provádí nejméně pět plateb měsíčně. Zásadní rozdíl oproti závazku TOP3 garance napořád, kdy stačilo si zřídit pouze Spořicí účet, běžný účet nebyl potřeba.


     Ze smluvní dokumentace (https://www.airbank.cz/file-download/obchodni-podminky-platne-od-1-4-2016.pdf):
Úrokové sazby
1. Zůstatek peněz na účtech úročíme roční úrokovou sazbou platnou pro jednotlivé typy účtů. Úrokové sazby a částky, pro které tyto sazby platí, uvádíme v přehledu úrokových sazeb, který najdete na www.airbank.cz a ve schránce dokumentů.

11. Dohodli jsme se, že přehled úrokových sazeb můžeme měnit. O každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Vám dáme vědět nejméně 1 den předem. Kromě toho, že změnu najdete na našich internetových stránkách, pošleme Vám o ní zprávu mailem a do internetového bankovnictví. Úrokové sazby měníme podle vývoje referenčních úrokových sazeb. To, jak jsou zrovna vysoké, závisí na ceně peněz na peněžním a finančním trhu, na našich nákladech a na naší obchodní politice. Úroková sazba Vašeho úvěru je součástí smlouvy, kterou se sjednává úvěr. Podmínky změny úrokové sazby Vašeho úvěru popisují podmínky pro poskytování úvěru. Úroková sazba Vaší hypotéky i to, jak se může změnit, je součástí smlouvy o hypotéce.

Přehled úrokových sazeb platný od 15.5.2016 (https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf):
TOP3 garance
Jako jediná banka vám ručíme za to, že úroková sazba na vašem spořicím účtu v korunách bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance

2. Porušení kodexů chování – důvod pro klamavé konání podle § 5 odst. 3 písm. c),
Byly porušeny tři kodexy chování:
a) závazek chovat se pravdivě ke klientům (https://www.airbank.cz/o-air-bank/, kliknout na více o bance)
b) Etický kodex ČBA
c) Kodex reklamy rady pro reklamu

     Obezřetný spotřebitel, jak pořád uvádíte, by si nejspíše zjistil, že je Air bank členem ČBA (je tam většina bank v ČR). Takovýto obezřetný spotřebitel jistě zná, že Rada pro reklamu pokrývá většinu reklamy v ČR. Obezřetný spotřebitel si jistě projde webové stránky banky a přečte si, co o sobě banka prohlašuje. Na https://www.airbank.cz/o-air-bank/ je uvedeno, že banka se ke klientům bude chovat pravdivě. Proto předpokládá, že závazek „napořád“ je pravdivý a bude dodržen. A pokud ne, ví, že ČNB má zákonnou povinnost dohledu nad klamavým konáním na bankovním trhu a předpokládá, že takto jednoznačně vyhlášený závazek si žádná banka netroufne porušit. Proto se domnívám, že slib TOP3 garance a jeho porušení je klamavou praktikou, protože i nadmíru obezřetný zákazník předpokládal, že kodexy chování Air banky budou dodrženy, a proto si zřídil spořicí účet.
V příloze dokládám porušení Kodexů.

3. Uvedli jste důvody, proč nepovažujete zrušení TOP3 garance za klamavé konání. Pro přehled jsem tyto vaše důvody sepsal do bodů. Domnívám se, že vaše argumenty jsou nesprávné a nepovažuji je za vyvrácení klamavé konání Banky.:
a) „Televizní reklama propagující „TOP3 garanci“ byla vysílána od ledna do března 2012.“
b) „Banka po odvysílání reklamy a propagace „TOP3 garance“ značnou dobu poskytovala svým klientům úročení jejich spořicích účtů ve smyslu „TOP3 garance“.“
c) „úroková sazba spořicího účtu nabízeného Bankou je stále mezi třemi nejvyššími ve smyslu „TOP3 garance“ při splnění smluvních podmínek“
d) „v souvislosti se spořicími účty nebyly Bankou účtovány žádné poplatky“

ad a) Televizní reklama byla vysílána v omezeném časovém období v roce 2012, ale všemi ostatními komunikačními prostředky Air bank a.s. TOP3 garanci propagovala, viz například definice v Přehledu úrokových sazeb, tiskové zprávy, popis TOP3 garance na jejich webových stránkách, odpovědi zaměstnanců na Facebooku apod. V Přehledu úrokových sazeb platném od 15.5.2016 byla stále TOP3 garance propagována se slovem „vždy“ (https://www.airbank.cz/file-download/318-prehled-urokovych-sazeb.pdf). V dalším Přehledu platném od 1.7.2016 už toto slovo není (https://www.airbank.cz/file-download/315-prehled-urokovych-sazeb.pdf). Tedy zrušení TOP3 garance bylo oznámeno asi 6 měsíců potom, co si zájemci o Spořicí účet přečetli definici TOP3 garance v Přehledu se slovem „vždy“.

ad b) TOP3 garance byla sice poskytována značnou dobu, ale byla popisována jako „napořád“, „vždy“, “doživotně“, tedy slovy, která dle Slovníku spisovného jazyka českého jednoznačně znamenají napořád, nikoli na „značnou“ dobu, jak uvádíte vy na obranu Air bank a.s. jak jsem uvedl v předchozím bodu, zákazníkům zřizujícím si Spořicí účet v červnu 2016 bylo zrušení služby TOP3 garance oznámeno 6 měsíců po zřízení tohoto účtu. Chápat období 6 měsíců jak „značnou dobu“ v kontextu významu slova „vždy“ je velmi přehnané.

ad c) TOP3 garance srovnávala účty bez žádných dalších podmínek typu vysoké úroky je při příchozí měsíční platbě 15 000 Kč apod. Takovéto účty byly vždy ze srovnávání vyřazeny. Současný úrok 1%, co Air bank poskytuje, je vyplácen za podmínky provedení 5 plateb kartou měsíčně. U TOP3 garance nebylo ani potřeba mít zřízený běžný účet, natož platit kartou. Váš argument, že současné úrok je pořád vysoký, je nesprávný. Spořicí účet u Air bank a.s. má od 1.1.2017 úrok nula procent a současný úrok 1% není ekvivalentem úroku podle TOP3 garance.

Ad d) Poplatky za spořicí účet nebyly účtovány ani za doby trvání TOP3 garance, ani nejsou účtovány nyní. Nechápu, jak tento argument ospravedlňuje zrušení TOP3 garance.

4. Klamavé konání podle § 5 odst. (1) – obchodní praktika obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.
     TOP3 garance vedla zákazníky k tomu, že si zřídili spořicí účet, protože uvěřili slibu výhodných úroků napořád. Určitě by si tento účet zřídilo méně zákazníků, kdyby výhody TOP3 garance nebyly slibovány napořád nebo byly použity se slovy „na dlouho“, „na značnou dobu“, případně nebyla specifikována doba, po kterou tyto výhodné úroky budou poskytovány apod. Nejsem sám, kdo očekával poskytování TOP3 napořád, když byla takto jednoznačně slibována. Váš názor, jak jsem pochopil z vašeho posledního dopisu, se dá shrnout tak, že Banka může svůj spořicí účet popisovat mimo Obchodní podmínky jakkoliv, například s TOP3 garancí napořád nebo se slibem vysokého úroku po dobu deseti let. Banka úroky dle vašeho výkladu může úrok kdykoliv změnit, stačí oznámit změnu 1 den předem, jak je definováno v Podmínkách. Tento váš názor je v hrubém rozporu s definicí klamavého jednání v . § 5 odst. (1). Závazek TOP3 garance považujete za pouhou „reklamní nadsázku“. Je tento váš názor podložen nějakými argumenty? Zákon o ochraně spotřebitele popis reklamní nadsázky neobsahuje.

5. V odpovědi uvádíte, že: „tisková sdělení Banky, ve kterých Banka používá slova „doživotní“ (z března 2012) a že TOP3 garance „se nemění a měnit nebude“ (z února 2014) Česká národní banka uvádí, že uvedená sdělení byla předmětem dohledu České národní banky a byla s Bankou komunikována“.

     Pokládám tyto tiskové zprávy za lživé. Jak jste s Bankou to nepravdivé prohlášení komunikovali? Spotřebitelé mohli učinit rozhodnutí o zřízení Spořicího účtu právě proto, že Banka takto výslovně deklarovala neměnnost TOP3 garance. Toto nepravdivé tvrzení pokládám za důkaz klamavého jednání ve smyslu § 5 odst. (1). Znamená to, že banky v ČR mohou uvádět nepravdivé informace ve svých tiskových zprávách? Hájila se Banka například vyšší mocí nebo nějakým jiným obecným právním instrumentem?

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

pondělí 15. ledna 2018

4 - ČNB - kopie rozhodnuti - 2017-12-20

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.
 
V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

V podání jsem upozornil na to, že ČNB chybně tvrdila, že v popisu TOP3 garance na webu Air banky nebylo slovo napořád. V popisu TOP3 garance toto slovo zmizelo v červenci 2016. Dále jsem uvedl, že Air banka porušil dva kodexy chování, což je jeden ze způsobů klamavého konání podle Zákona o ochraně spotřebitele. ČNB odpověděla, že obchodní podmínky dovolují změnu úroků s informováním zákazníků jeden den předem. Co je o úrocích napsáno v reklamě, tiskové zprávě apod. není rozhodující, stačí dodržet obchodní podmínky. Dále že je třeba dokázat, že porušení kodexů mohlo ovlivnit spotřebitele. Kromě podání přes web jsem poslal eskalační mail na Jiřího Rusnoka, aby dohlédl na své podřízené. První eskalaci jsem poslal 21.8.2017..Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb


Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Vážený pane XXXXX,
Česká národní banka obdržela dne 13. 12. 2017 Vaše další podání týkající se jednání společnosti Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „Banka“), v souvislosti s údajnou klamavou reklamou týkající se „TOP3 garance“, která spočívala v záruce, že úrok na spořicím účtu nabízeného Bankou bude mezi třemi nejvyššími v porovnání se spořicími účty nabízenými jinými bankami.

Česká národní banka Vám opakovaně sděluje, že se Vašimi podáními i namítaným jednáním Banky důkladně zabývala. Jak Vám bylo opakovaně sděleno, Česká národní banka nezahájila řízení z moci úřední v dané věci. Nad rámec svých zákonných povinností Vám Česká národní banka svůj postup důkladně odůvodnila.

K prvnímu bodu Vašeho opakovaného podání Vám Česká národní banka opakovaně sděluje, že jednání Banky v souvislosti s propagací služby „TOP3 garance“ by mohlo představovat nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Česká národní banka Vás ujišťuje, že se tímto aspektem při posouzení jednání Banky zabývala. S ohledem na použití slova „napořád“ Česká národní banka v obecné rovině uvádí, že reklama nepředstavuje závaznou obchodní nabídku ani ji nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy. Primárním účelem reklamy je vzbudit pozornost a zaujmout její adresáty. S ohledem na uvedené je proto reklamní sdělení potřeba brát s potřebnou mírou nadsázky. Lze předpokládat, že spotřebitel, který je finančně gramotný a přiměřeně obezřetný, nebude brát doslova a vážně reklamní sdělení Banky v podobě poskytování „TOP3 garance“ napořád, zvláště s ohledem na skutečnost, že zákon o platebním styku umožňuje Bance rámcové smlouvy o platebních službách libovolně měnit (při splnění zákonem stanovených podmínek) nebo dokonce bez uvedení důvodu vypovědět. Poskytování „TOP3 garance napořád“ by proto mělo být spotřebitelem posuzováno v kontextu smluvního vztahu, respektive v kontextu skutečnosti, že Banka může při splnění podmínek smlouvu libovolně měnit nebo dokonce ukončit bez souhlasu příslušného klienta. Na tomto místě je třeba znovu zdůraznit, že závazek poskytovat „TOP3 garanci napořád“ nebyl zakotven ve smlouvách s klienty. Lze se domnívat, že spotřebitel, který si sjednal v reakci na reklamu Banky spořicí účet a očekával, že „TOP3 garance“ mu bude u účtu poskytována Bankou „napořád“, bude dostatečně obezřetný a ověří si, že tato vlastnost, pro kterou si danou službu sjednává je zakotvena v příslušné smlouvě.

V rámci druhého bodu uvádíte, že se Banka dopustila klamavého konání ve smyslu § 5 odst. 3 písm. c), tedy že jednání Banky vedlo nebo mohlo vést ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a zároveň zahrnovalo nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal. K první části hypotézy daného ustanovení Česká národní banka uvádí, že není přesvědčena o tom, že uvedené jednání Banky mohlo vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. „TOP3 garance“ byla klientům Banky poskytována v období od 22. 11. 2011 do 31. 12. 2016. Televizní reklama propagující „TOP3 garanci“ byla vysílána od ledna do března 2012. Z předložených podkladů vyplývá, že Banka po odvysílání reklamy a propagace „TOP3 garance“ značnou dobu poskytovala svým klientům úročení jejich spořicích účtů ve smyslu „TOP3 garance“. Zároveň ze srovnání spořicích účtů poskytovaných bankami vykonávajícím činnost v České republice vyplývá (např. https://www.mesec.cz/produkty/sporici-ucty/), že úroková sazba spořicího účtu nabízeného Bankou je stále mezi třemi nejvyššími ve smyslu „TOP3 garance“ při splnění smluvních podmínek. Česká národní banka dále uvádí, že v souvislosti se spořicími účty nebyly Bankou účtovány žádné poplatky. K druhé části hypotézy daného ustanovení Česká národní banka uvádí, že jste nedoložil, jaké jednoznačné závazky definované v kodexech chování, k jehož dodržování se Banka prokazatelně zavázala, měla Banka svým jednáním porušit. Česká národní banka i bez ohledu na doložení případného porušení kodexů chování sděluje, že nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se Banka prokazatelně zavázala, není možné samo o sobě kvalifikovat jako klamavé konání ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, ale musí být splněna i první část hypotézy, tedy že dané jednání vedlo nebo mohlo vést ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.

K Vašemu třetímu bodu, ve kterém odkazujete na internetové stránky Banky, konkrétně na
stránku znázorňující „Přehled úrokových sazeb“, ve které je uvedeno, že úroková sazba na spořicím „účtu bude vždy mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu“, Česká národní banka uvádí, že ve smyslu ustanovení § 94 odst. 5 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších přepisů, může Banka, bylo-li to dohodnuto, kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu mezi Bankou a klientem o úrokových sazbách. Obchodní podmínky Banky, které jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy o platebních službách, v ujednání bodu 11 části nadepsané jako Úrokové sazby stanovily, že se příslušný klient a Banka dohodli, že přehled úrokových sazeb může Banka měnit, přičemž o každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořicím účtu Banka příslušného klienta informuje 1 den předem. Z předložených podkladů vyplývá, že před zrušením „TOP3 garance“ Banka informovala klienty v souladu s Obchodními podmínkami, když dne 22. 11. 2016 oznámila ukončení poskytování „TOP3 garance“ prostřednictvím svých internetových stránek, e-mailu a tiskové zprávy, a zároveň dne 28. 12. 2016 byla klientům formou zprávy do mobilního bankovnictví, zprávy do internetového bankovnictví a do klienty uvedených e-mailových schránek oznámena změna Přehledu úrokových sazeb. V rámci příloh zároveň odkazujete mimo jiné na tisková sdělení Banky, ve kterých Banka používá slova „doživotní“ (z března 2012) a že TOP3 garance „se nemění a měnit nebude“ (z února 2014) Česká národní banka uvádí, že uvedená sdělení byla předmětem dohledu České národní banky a byla s Bankou komunikována.

Pokud se cítíte jednáním Banky zkrácen na svých právech či se domníváte, že Vám byla Bankou způsobena finanční újma (například v důsledku tvrzeného klamavého jednání Banky) můžete se domáhat ochrany svých práv soudní cestou.

V případě zjištění protiprávního jednání bank může Česká národní banka ukládat nápravná opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků nebo pokuty. Česká národní banka Vám sděluje, že na základě Vašeho podání nebylo zahájeno řízení z moci úřední. Případné zahájení správního řízení představuje pouze jeden z možných postupů České národní banky v případě zjištění porušení  právních předpisů některým z dohlížených subjektů. Další možnost, při níž je Banka seznámena se zjištěními České národní banky a vyzvána k přijetí opatření k nápravě, pak vychází z jednoho z hlavních statutárních cílů České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem, kterým je přispívat k ochraně účastníků finančního trhu a jeho rozvoji. Tyto cíle lze účinně naplňovat i usměrňováním bank k dobrovolnému přijetí takových pravidel a postupů, které sníží pravděpodobnost výskytu obdobných pochybení v budoucnosti.

Přitom je však nezbytné konstatovat, že ani případná zjištění České národní banky ohledně porušení právních předpisů Bankou nemají sama o sobě vliv na soukromoprávní vztahy mezi Bankou a jejími klienty.

Česká národní banka Vám děkuje za Vaše podání, které v rámci svých kompetencí využila při výkonu dohledu nad finančním trhem v České republice.
---------------------------------------------------------------------------
Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář.

S pozdravem
Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
sekce kancelář
Česká národní bankaMoje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Ve vaší poslední odpovědi uvádíte, že moje podání neobsahuje „soustavně nové relevantní skutečnosti“. Nové skutečnosti obsahují a vy na ně soustavně neodpovídáte.

1. Upozorňuji opakovaně na klamavé konání (definice ze Zákona o ochraně spotřebitele) a přesto v odpovědích používáte pojem „klamavá reklama“ (odkazující na Zákon o reklamě). Tím se vyhýbáte Zákonu o ochraně spotřebitele, kde je jasně definována ČNB jako orgán dozoru – viz § 23 Dozor
nad ochranou spotřebitele (8).

2. Zákon o ochraně spotřebitele jako jeden ze způsobů klamavého konání uvádí zcela explicitně „nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování“ – viz § 5 Klamavá konání c). Banka porušila hned dva etické kodexy a tím se dopustila klamavého konání.

3. V odpovědi ze dne 7.9.2017 vycházíte z chybného předpokladu a to, že Banka v popisu TOP3 garance nikde nezmiňovala ono klíčové slovo „napořád“ nebo „vždy“. Ale až do července 2016 byl na webových stránkách Banky popsán spořicí účet s právě touto vlastností. Banka v červenci 2016 slovo „vždy“ vypustila a v listopadu 2017 oznámila zrušení TOP3 garance. Předpokládám, že jste vycházeli z informací, které vám Banka předala. Zeptejte se jich znovu, kdy byl popis spořicího účtu upravován a jak vypadal například v květnu 2016. V příloze můžete vidět, jak byl tehdy spořicí účet popisován. Také připojuji soubor Důkazy klamavé reklamy, kde je bohatě dokumentováno klamavé označení spořicího účtu.

Z odpovědi ČNB ze dne 7.9.2017:
Z dostupných podkladů zároveň vyplynulo, že poskytování „TOP3 garance napořád“ nebylo smluvně s klienty ujednáno. Z vyjádření Banky v dané věci i z dostupných podkladů bylo zřejmé, že „TOP3 garance“ byla zmíněna Bankou v Přehledu úrokových sazeb, ve které bylo pouze uvedeno, že „Jako jediná banka Vám ručíme za to, že úroková sazba na Vašem spořicím účtu bude mezi třemi
nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance.“

Eskalace na Jiřího Rusnoka (už druhá, první byla 21.8.2017). Samostatná odpověď není:


Vážený pane guvernére,
jsem nucen se na Vás znovu obrátit, protože na moje opakovaná podání týkající se klamavého konání Air bank a.s. dostávám stále vyhýbavé nebo žádné odpovědi. Údajně neobsahují nové relevantní skutečnosti. Není to pravda.

1. Upozorňuji opakovaně na klamavé konání (definice ze Zákona o ochraně spotřebitele) a Vaši podřízení v odpovědích stále používají pojem „klamavá reklama“ (odkazující na Zákon o reklamě). Tím se vyhýbají Zákonu o ochraně spotřebitele, kde je jasně definována ČNB jako orgán dozoru – viz § 23 Dozor nad ochranou spotřebitele (8).

2. Zákon o ochraně spotřebitele jako jeden ze způsobů klamavého konání uvádí „nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování“ – viz § 5 Klamavá konání c). Banka porušila hned dva etické kodexy a tím se dopustila klamavého konání.

3. V odpovědi ze dne 7.9.2017 vychází Vaši podřízení  z chybného předpokladu a to, že Banka v popisu TOP3 garance nikde nezmiňovala stěžejní slovo „napořád“ nebo „vždy“.  Ale až do července 2016 byl na webových stránkách Banky popsán spořicí účet s právě touto vlastností. Banka v červenci 2016 slovo „vždy“ vypustila a v listopadu 2017 oznámila zrušení TOP3 garance. Předpokládám, že jste vycházeli z informací, které vám Banka předala. Zeptejte se jich znovu, kdy byl popis spořicího účtu upravován a jak vypadal například v květnu 2016. V příloze můžete vidět, jak byl tehdy spořicí účet popisován. Také připojuji soubor Důkazy klamavé reklamy, kde je bohatě dokumentováno klamavé označení spořicího účtu.

Z odpovědi ČNB ze dne 7.9.2017:
Z dostupných podkladů zároveň vyplynulo, že poskytování „TOP3 garance napořád“ nebylo smluvně s klienty ujednáno. Z vyjádření Banky v dané věci i z dostupných podkladů bylo zřejmé, že „TOP3 garance“ byla zmíněna Bankou v Přehledu úrokových sazeb, ve které bylo pouze uvedeno, že „Jako jediná banka Vám ručíme za to, že úroková sazba na Vašem spořicím účtu bude mezi třemi nejvyššími na bankovním trhu. Říkáme tomu TOP3 garance.


Přehled příspěvků:
TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.