úterý 22. srpna 2017

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-02-01


Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

Tato odpověď úplně ignoruje moji stížnost na klamavou reklamu a jen dokládá, že Všeobecné obchodní podmínky nebyly porušeny, protože v nich je, že změnu úroků stačí oznámit jeden den předem, což se stalo. Tím dle ČNB nedošlo k porušení ničeho, co je ČNB oprávněná kontrolovat.Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb

Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

V Praze  1. února 2017
Vyřizuje: Ing. Božena Melicharová
Č. j.: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX


Vážený pane XXXXXXX,

Česká národní banka,  odbor ochrany spotřebitele (dále jen „ČNB“), obdržela  Vaše podání na postup společnosti Air Bank a.s., IČ 29045371, se sídlem Praha 11 - Chodov, Hráského 2231/25, PSČ 148 00, (dále jen „Banka“), ve věci změny úročení u spořících účtů.

V návaznosti na zaslanou informaci o šetření Vašeho podnětu Vám ČNB sděluje následující:

Na základě provedeného šetření bylo zjištěno, že informace o úpravě úročení prostředků na účtech od 1.1.2017 byla Bankou rozeslána klientům dne 28.12.2016 formou zprávy do mobilního bankovnictví, zprávy do internetového bankovnictví a  do klienty uvedených e-mailových schránek.  Air Bank tedy oznámila změnu úrokových sazeb v souladu s OP (část „Úrokové sazby – bod 11“). Této zprávě předcházela informace Banky ze dne 22.11.2016, ve které byly m.j. uvedené i důvody, proč Banka na konci roku 2016 zruší “TOP3 garanci”. Obchodní podmínky jsou součástí smluvní dokumentace, kterou jste podepsal dne XXXXXXXX (viz bod 1 Rámcové smlouvy č. XXXXXX).

Banka má ve svých obchodních podmínkách (dále jen „OP“) postup při změně úrokových sazeb upravený následujícím způsobem: „Dohodli jsme se, že přehled úrokových sazeb můžeme měnit. O každé změně úrokových sazeb na běžném nebo spořícím účtu Vám dáme vědět nejméně 1 den předem. Kromě toho, že změnu najdete na našich internetových stránkách, pošleme Vám o ní zprávu mailem a do internetového bankovnictví. Úrokové sazby měníme podle vývoje referenčních úrokových sazeb.“ (viz odkaz: https://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/dokumenty/pro-uzivatele/obchodni-podminky/Contents/0/E90B0B0E4A055F23B9EDA502837EFBD8/resource.pdf).

Výše uvedený postup Banky byl v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb. o platebním styku (dále jen „Zákon“), kde je v § 94 odst. 5 uvedeno: „Bylo-li to dohodnuto, je poskytovatel oprávněn kdykoliv jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu stran o úrokových sazbách a směnných kurzech, pokud je změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů podle § 82 písm.i.“ Dále je v § 82, písm. i uvedeno: „Uživateli musí být v souladu s § 80 odst. 1 poskytnuty tyto informace o poskytované platební službě: údaj o tom, že poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu stran o úrokových sazbách a směnných kurzech podle § 94 odst. 5, bylo-li to dohodnuto, a další údaje s tím související.“

Vážený pane XXXXXX, šetření Vašeho podání neprokázalo, že by na straně Banky v oblastech dohledu, který je ČNB oprávněna vykonávat dle stanovených norem veřejného práva, došlo k pochybení. ČNB Vám podává výše uvedené vysvětlení a považuje tímto přípisem Vaše podání za vyřízené.
S pozdravem

JUDr. Václav Bartík                                                    Ing. Iveta Walterová
vrchní inspektor odboru ochrany spotřebitele                     inspektor specialista


Moje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Je zhruba podle popisu na 4 Stížnost na Air banku u ČNB), text jsem ještě upravoval a poslední kopii nemá. ČNB neposílá obsah podání mailem, žadatel si ho musí zkopírovat z webové stránky, kde se podněty zadávají.

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat