úterý 22. srpna 2017

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-03-15

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

V předchozích odpovědích se o klamavé reklamě vůbec nemluví. Zde se poprvé objevuje výmluva na § 7 zákona č. 40/1995, kde je řečeno, že za reklamu v televizi odpovídá RRTV. Druhá výmluva operuje s pojmem „veřejný příslib“, který ČNB nedozoruje. Tento pojem se vyskytuje v novém Občanském zákoníku a podle mého názoru znamená něco jiného než reklamu, viz třeba popis na Wikipedii - https://cs.wikipedia.org/wiki/Veřejný_příslib.Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb

Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Česká národní banka
Samostatný odbor interního auditu
vyřizuje: Mgr. Katarína Legemzová
V Praze 15. března 2017
Č. j.: XXXXXXX
Sp. zn.: XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Stížnost na odbor ochrany spotřebitele

Vážený pane XXXX, Česká národní banka (dále jen „ČNB“) obdržela dne 7. února 2017 prostřednictvím svého webového formuláře Vaše podání označené jako „Stížnost na odbor ochrany spotřebitele a jejich neřešení mého podnětu na klamavou reklamu“ (dále jen „Stížnost“). Ve své Stížnosti uvádíte, že odbor ochrany spotřebitele ČNB se nevyjádřil, resp. neřešil Váš podnět z prosince roku 2016 upozorňující na údajnou klamavou reklamu společnosti Air bank a.s. (dále jen „Banka“).

Samostatný odbor interního auditu v souladu s vnitřními předpisy prošetřil postup ČNB ve věci Vaší stížnosti a dospěl k následujícím závěrům. Odbor ochrany spotřebitele ČNB obdržel dne 21. prosince 2016 Vaše podání týkající se Banky. Odbor ochrany spotřebitele ČNB ve své působnosti prošetřil postup Banky při poskytování informací spotřebitelům při změně úrokové sazby. O výsledku svého šetření, tedy že v této věci nebylo shledáno pochybení ze strany Banky v těch oblastech, nad nimiž ČNB vykonává dohled, Vás informoval dopisem č.j. XXXXXXXX ze dne 1. února 2017 (1)

(1)    Odbor ochrany spotřebitele Vás v mezidobí informoval dopisem č.j. XXXXXXX ze dne 11. ledna 2017 o přijetí a šetření Vašeho podání.

Co se týče šetření a vyjádření ke skutečnostem týkajícím se samotného reklamního spotu vysílaného v televizním vysílání (2) , není zde ve vztahu ke klamavé reklamě ČNB příslušným orgánem, nelze proto shledat jako pochybení, pokud se v této věci k Vašemu podání nevyjádřila. V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 40/1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, je tímto orgánem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Samostatný odbor interního auditu v postupu odboru ochrany spotřebitele však shledal nedopatření, pokud Vám tato informace nebyla poskytnuta již v některém z předchozích vyjádření.

Co se týče případného vyhodnocení reklamního spotu, popř. celé kampaně jako veřejného příslibu, musíme konstatovat, že se jedná o institut práva soukromého, který není předmětem dohledu ČNB.

S pozdravem
Ing. Josef Medek, CIA, CISA                     Mgr. Katarína Legemzová
ředitele samostatného odboru interního auditu            podepsáno elektronicky
podepsáno elektronicky


(2( Televizní spot, který propagoval spořicí účet včetně tzv. TOP3 garance po dobu tří měsíců v roce 2012.


Moje podání (ČNB odpověděla viz výše)
Kopii mého podání jsem si neuložil. ČNB neposílá obsah podání mailem, žadatel si ho musí včas zkopírovat z webové stránky, kde se podněty zadávají.

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat