úterý 22. srpna 2017

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-01-11

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

Tato průběžná odpověď je zajímavá tím, že zde ČNB píše, že má v pravomoci dohled nad zákazem nekalých praktik. Později už o nekalých nebo klamavých praktikách nebo reklamě vůbec nemluví nebo tvrdí, že reklamy vysílané v televizi posuzuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, ne ČNB. Dále jen informují, že můj podnět prošetřují.
Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb

Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

V Praze 11. ledna 2017
Vyřizuje: Ing. Božena Melicharová
Č. j.: xxxxxx
xxxxx

Vážený pane xxxxxx,

Česká národní banka,  odbor ochrany spotřebitele (dále jen „ČNB“), obdržela  Vaše podání na postup společnosti Air Bank a.s., IČ 29045371, se sídlem Praha 11 - Chodov, Hráského 2231/25, PSČ 148 00, (dále jen „Banka“), ve věci změny úročení u spořících účtů.

K Vašemu podání uvádíme, že Česká národní banka vykonává v oblasti ochrany spotřebitele dohled nad vybranými subjekty finančního trhu podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 40/1960 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, resp. také zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), se při výkonu tohoto dohledu zaměřuje na dodržování zákazu nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele a řádné informování o cenách poskytovaných služeb a jejich stanovování a dále dodržování povinností při poskytování finančních služeb na dálku. V oblasti ochrany spotřebitele pak ČNB dohlíží také dodržování některých povinností podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku a také povinnosti stanovené zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, resp. zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

ČNB Vám k Vašemu podání sděluje, že v současné době komunikuje s dotčeným subjektem ohledně plnění jeho zákonných povinností. Pokud ČNB při tomto šetření zjistí, že Banka některé ze svých zákonných povinností porušila, může učinit kroky ve správním řízení, které jí právní předpisy umožňují. Je třeba však upozornit, že ČNB je oprávněna vykonávat veřejnoprávní dohled nad povinnostmi dohlížených subjektů, pokud jsou jim povinnosti stanoveny normou veřejného práva. Pro informaci ale uvádíme, že ČNB není oprávněna zasahovat do soukromoprávních vztahů, tzn., že jí nejsou dány pravomoci k přezkoumávání individuálních nároků klientů dohlížených subjektů, ani k řešení či k rozhodování sporů vzešlých ze smluv uzavřených mezi klientem na straně jedné a dohlíženým subjektem na straně druhé. V takovýchto případech má spotřebitel možnost obrátit se na příslušný soud či na Kancelář finančního arbitra (www.finarbitr.cz), která bezplatně a mimosoudní cestou řeší stížnosti navrhovatelů.

 V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Vám ČNB oznamuje, že na základě Vašeho podnětu do dnešního dne nebylo zahájeno správní řízení z moci úřední podle ustanovení § 46 správního řádu. V případě, že by ČNB na základě Vašeho podnětu správní řízení zahájila, budete o této skutečnosti informován.

S pozdravem

Ing. Markéta Svatošová, MSc.                                 Ing. Iveta Walterová
Ředitelka odboru ochrany spotřebitele         inspektor specialista
Moje podání (ČNB odpověděla viz výše)

Je zhruba podle popisu na 4 Stížnost na Air banku u ČNB, text jsem ještě upravoval a poslední kopii nemám. ČNB neposílá obsah podání mailem, žadatel si ho musí včas zkopírovat z webové stránky, kde se podněty zadávají.


Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

1 komentář:

  1. Tohle je už poměrně docela ohraná písnička. Prostě na velkém holportu si člověk nic nevezme, protože za ním stojí armáda právníků. Když se mi ještě v záruce rozbil displej na Apple Watch a měl jsem ho pojištěný, tak mě taky neminula výměna displeje Apple Watch za vlastní kapitál. Prostě se s vámi v jednom nejmenovaném e-shopu vůbec nebaví a přehodí to na pojišťovnu, která to smete ze stolu.

    OdpovědětVymazat