pondělí 29. května 2017

5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky

    Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     Arbitrážní komise Rady pro reklamu prohlásila reklamu na TOP3 garanci za závadnou, protože porušuje Kodex reklamy. Air banka se odvolala a Komise svoje původní rozhodnutí potvrdila. Air banka tvrdí, že zrušení TOP3 garance představuje běžnou změnu nabídky.  V odvolání zavádí nový argument, že slovo "napořád" nelze chápat doslovně a v této reklamě znamená "na neurčito".

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

ROZHODNUTÍ O PROTESTU

proti

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR

(Čj. 007/2017/STÍŽ)

Zadavatel: Air Bank a.s., Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4

Stěžovatel: soukromá osoba

Médium: TV

Protest:

Rozhodnutím Arbitrážní komise byla reklama naší společnosti, týkající se nabídky TOP3 Garance, prohlášena za závadnou.

Toto rozhodnutí nás opravdu mrzí, protože jsme Air Bank založili na principech otevřenosti, férovosti a klientské vstřícnosti. K tomu pochopitelně patří i pravdivá reklama, jakkoli samozřejmě pracuje s reklamní zkratkou a nadsázkou. S plným respektem ctíme Kodex reklamy a závadnou reklamu bychom nevysílali. Jsme ale přesvědčeni, že v ani tomto případě jsme Kodex reklamy neporušili, že naše reklama v roce 2012 závadná nebyla a proto proti rozhodnutí o závadnosti podáváme v řádné lhůtě sedmi dnů od doručení rozhodnutí tento

P R O T E S T

A. K rozhodnutí samotnému:

Napadené rozhodnutí označuje uvedenou reklamu za klamavou z toho důvodu, že obsahuje slovo „napořád“, přičemž zadavatel toto „napořád“ nedodržel, když změnil své podmínky úročení spořicích účtů v souladu se smluvním vztahem ke svým klientům po zhruba pěti letech.

Zde je namístě uvést, že slovo „napořád“ nelze vnímat formalisticky a absolutně – vždyť skutečně „napořád“ není na světě vůbec nic a všichni jsme si této skutečnosti stále dobře vědomi. Naše „napořád“ bylo v předmětné reklamě použito ve smyslu „na neurčito“, bez časového limitu. Nejen bankovní svět je plný různých nabídek typu na tři měsíce, šest měsíců, do tehdy a tehdy, maximálně na rok apod. Celý reklamní koncept byl tak postaven na karikování těchto zlozvyků. Proto byla propagace nabídky úročení postavena jako „napořád“ ve smyslu „bez předem určeného konce“. Slovo „napořád“ je třeba hodnotit tak, jak mu v kontextu celé reklamy rozumějí její adresáti. A ti v drtivé většině případů vnímali závazek v reklamě tak, že se nejedná o nějakou rychlou náborovou akci v řádu týdnů, ale že jde o dlouhodobou nabídku, která nicméně nevylučuje, aby ji banka při změně poměrů po několika letech změnila. Kdybychom slovo „napořád“ v jedné reklamě chápali absolutně, vedlo by to ke zcela absurdním závěrům, když bank aby například teoreticky nikdy nemohla ani ukončit činnost, aby „napořád“ neporušila.

I dávná římská Clausula rebus sic stantibus (výhrada změny poměrů) je dle § 1765 Občanského zákoníku dnes zákonnou součástí každého právního vztahu. Právě změna poměrů na finančním trhu nás ke zrušení TOP 3 vedla. Z výše uvedeného tedy dle našeho názoru vyplývá, že rozhodnutí o stížnosti nebylo věcně správné, protože reklama, která u určité podmínky použije slovo „napořád“, není klamavá jen proto, že tuto podmínku po dlouhé době řádným a legálním postupem změní. Všichni majitelé spořicích účtů měli možnost v řádné výpovědní době zvolit -jiný produkt, úplně zrušit své spoření či se rozhodnout jakkoli jinak a k žádnému porušení jejich práv rozhodně nedošlo.

B. K „procesní“ stránce rozhodnutí:

1. Napadené rozhodnutí se týká pět let staré reklamy.

2. Skutečnost, že sporný reklamní spot je dostupný na webové síti, neznamená, že jde stále o reklamu. Reklama je dne zákona č. 40/1995 Sb. Definována svým cílem v podobě podpory prodeje, dle Etického kodexu „účelem poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách“. Takový cíl či účel zpřístupnění starších reklam nemá. Přístupnost reklamního spotu na webovém kanálu YouTube je dána jiným cílem: je to zábavný historický dokument, svědek doby, oblíbený pro výkon postav a vtipnost, u kterého je uvedeno, že byl nahrán 9. ledna 2012, a u kterého je zcela jasné, že jeho cílem již není podpora komunikované obchodní nabídky – a který proto již není vůbec reklamou.

3. Rozhodnout o závadnosti reklamy, která již není pět let užívána, není dle našeho názoru v souladu se smyslem Rady pro reklamu. Jejím základním smyslem je efektivní stažení neetické reklamy. K tomu míří celý systém Rady pro reklamu, který bydle našeho názoru neměl být aplikován na reklamu již dlouhou dobu neexistující, jak o tom svědčí zejména následující logické otázky:

  • Je možné u reklamy, pět let již nepoužívané „doporučit stažení reklamy či jejíúpravu“, což je povinností Arbitrážní komise (Etický kodex, článek 4.5.1)?
  • Je možné u reklamy pět let již nepoužívané, vyřídit stížnost změnou reklamy(článek 8 Jednacího řádu)? Platí-li, že prohlásí-li zadavatel, že reklama nebude již používána, je tím stížnost vyřízena, pak takové prohlášení činíme – i když u pět let staré reklamy je tato skutečnost i bez takového prohlášení zcela zjevná.
  • Jak může zadavatel v řízení sdělit, zda reklamu změní nebo pozastaví (článek10., odst.1 Jednacího řádu), když jí již pět let nepoužívá?

4. Z výše uvedeného rozboru podle našeho názoru vyplývá, že Arbitrážní komise měla u reklamy, která již pět let není užívána, postupovat v souladu s článkem 8. jednacího řádu a vyřídit stížnost v souladu s tímto článkem tím, že reklama již zjevně není a nebude užívána. Projednání a vydání nálezu k reklamě, která již pět let není užívána, není dle našeho názoru v souladu s Etickým kodexem i Jednacím řádem Rady jako takové a významně zkracuje práva zadavatele, který v řízení vůbec nemůže využít instituty, evidentně určené pro zadavatele živých reklam.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem si dovolujeme navrhnout, aby Arbitrážní komise Rady pro reklamu v řízení o protestu zrušila napadený nález a rozhodla buď tak, že uvedená stížnost je nedůvodná, anebo tak, že v souladu s článkem 8. Jednacího řádu je stížnost vyřízena tím, že reklama již není a zjevně nebude užívána, což zde zadavatel znovu potvrzuje.

Rozhodnutí o protestu:

Arbitrážní komise potvrdila své původní rozhodnutí. Napořád znamená bez předem určeného konce. Nelze uplatnit ani výhradu změny poměrů. Za předpokladu, že se zadavatel zasadí o stažené této reklamy ze sociálních sítí, kde je předmětná komerční komunikace stále dohledatelná, využije Rada pro reklamu možnosti nezveřejnit své rozhodnutí v této kauze. Protest se zamítá.

V Praze dne 9. května 2017

Za správnost: XXXX
 výkonný ředitel RPR

Adresáti:
1. zadavatel
2. stěžovatelPoznámky:
Žlutě podbarvené písmo -  moje zvýraznění
XXXX - cenzurované jméno
 


Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat