pondělí 29. května 2017

5) Rada pro reklamu - výsledky

    Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     Arbitrážní komise Rady pro reklamu prohlásila reklamu na TOP3 garanci za závadnou, protože porušuje Kodex reklamy. Air banka se odvolala a Komise svoje původní rozhodnutí potvrdila. Air banka tvrdí, že závazek „napořád“ znamená závazek bez předem určeného konce a tento závazek je možné zrušit, když se změní poměry. A většina zákazníků to tak údajně pochopila. A i když slibovali něco napořád, tak lze tento závazek zrušit, pokud zrušení proběhne podle smluvních podmínek. Slovo „napořád“ byla jen reklamní nadsázka a zákazníci ho nesprávně chápali doslovně.

     Takovéto argumenty Air banka nikdy nepoužila, když se nespokojení zákazníci ptali. Jsou nejspíše určeny jen pro argumentaci u Rady pro reklamu a ne pro zákazníky. Ti by se mohli cítit dotčeně, když podle Air banky jim mělo být hned jasné, že napořád není myšleno napořád.

     Já chápu slovo napořád v jeho hlavním významu, prostě takový slib nelze zrušit. Seriózní banka by takové sliby neměla dávat, situace se opravdu může změnit a daný slib pak už nemusí být možno dodržet. Zvláště banka, která chce být vstřícná k zákazníkům, by si na podobné věci měla dávat pozor.

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Z prvotního rozhodnutí Rady pro reklamu:

„Toto rozhodnutí nás opravdu mrzí, protože jsme Air Bank založili na principech otevřenosti, férovosti a klientské vstřícnosti. K tomu pochopitelně patří i pravdivá reklama, jakkoli samozřejmě pracuje s reklamní zkratkou a nadsázkou. S plným respektem ctíme Kodex reklamy a závadnou reklamu bychom nevysílali.

"Skutečnost, že uvedená nabídka či záruka byla po značné době zrušena, představuje běžnou změnu nabídky a komunikace, která není nijak neobvyklou v žádné obchodní oblasti bankovnictví nevyjímaje. Ke změně nás bohužel přivedl vývoj na bankovním trhu, zejména pak propad jakýchkoliv úroků, včetně úroků na spořících účtech."

     Zadavatel však formuloval svou nabídku produktu mimořádně kategoricky - za použití tvrzení „napořád“. Stěžovatel vzal zadavatele za slovo a stěžuje si na to, že jeho slib nebyl dodržen.
 …
    Arbitrážní komise se také nedomnívá, že šlo o použití přijatelné nadsázky.

Z odvolání Air Banky (+ definitivní rozhodnutí Rady pro reklamu):

     Zde je namístě uvést, že slovo „napořád“ nelze vnímat formalisticky a absolutně – vždyť skutečně „napořád“ není na světě vůbec nic a všichni jsme si této skutečnosti stále dobře vědomi. Naše „napořád“ bylo v předmětné reklamě použito ve smyslu „na neurčito“, bez časového limitu. Nejen bankovní svět je plný různých nabídek typu na tři měsíce, šest měsíců, do tehdy a tehdy, maximálně na rok apod. Celý reklamní koncept byl tak postaven na karikování těchto zlozvyků. Proto byla propagace nabídky úročení postavena jako „napořád“ ve smyslu „bez předem určeného konce“. Slovo „napořád“ je třeba hodnotit tak, jak mu v kontextu celé reklamy rozumějí její adresáti. A ti v drtivé většině případů vnímali závazek v reklamě tak, že se nejedná o nějakou rychlou náborovou akci v řádu týdnů, ale že jde o dlouhodobou nabídku, která nicméně nevylučuje, aby ji banka při změně poměrů po několika letech změnila. Kdybychom slovo „napořád“ v jedné reklamě chápali absolutně, vedlo by to ke zcela absurdním závěrům, když bank aby například teoreticky nikdy nemohla ani ukončit činnost, aby „napořád“ neporušila.

     I dávná římská Clausula rebus sic stantibus (výhrada změny poměrů) je dle § 1765 Občanského zákoníku dnes zákonnou součástí každého právního vztahu. Právě změna poměrů na finančním trhu nás ke zrušení TOP 3 vedla. Z výše uvedeného tedy dle našeho názoru vyplývá, že rozhodnutí o stížnosti nebylo věcně správné, protože reklama, která u určité podmínky použije slovo „napořád“, není klamavá jen proto, že tuto podmínku po dlouhé době řádným a legálním postupem změní. Všichni majitelé spořicích účtů měli možnost v řádné výpovědní době zvolit -jiný produkt, úplně zrušit své spoření či se rozhodnout jakkoli jinak a k žádnému porušení jejich práv rozhodně nedošlo.

     Arbitrážní komise potvrdila své původní rozhodnutí. Napořád znamená bez předem určeného konce. Nelze uplatnit ani výhradu změny poměrů. Za předpokladu, že se zadavatel zasadí o stažené této reklamy ze sociálních sítí, kde je předmětná komerční komunikace stále dohledatelná, využije Rada pro reklamu možnosti nezveřejnit své rozhodnutí v této kauze. Protest se zamítá.

Celé rozhodnutí Rady pro reklamu:

5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí - prvotní rozhodnutí
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky - odvolání Air banky (+ definitivní rozhodnutí)
Napořád není navždy? Air Bank se chovala neeticky, když v reklamě slibovala, co pak zrušila
- článek v Hospodářských novinách a Aktualne.cz o etickém pochybení Air banky  

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat