neděle 22. ledna 2017

5) Stížnosti poslané na další instituce

     Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1.ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "navždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

     Pokud si jako já myslíte, že jde o nesprávné chování, můžete kromě věcí popsaných v předchozích příspěvcích zkusit požádat o pomoc další instituce a řady.

TOP3 garance naporad
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

Dtest - https://www.dtest.cz/

     Dtest je nezisková organizace financovaná z darů a dotací české vlády a EU a zaměřuje se na ochranu spotřebitele. Paragraf § 2989 Občanského zákoníku jim dává právo hájit zájmy zákazníků, takže dopisování si s Air bankou o poškození klamavou reklamou by mohli provádět oni.

Jak poslat dotaz do Dtestu kvůli klamavé reklamě Air Bank na spořicí účet

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese https://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/add
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod.  
  •  Název dotazu: * - Klamavá reklama Air Bank a.s.
  •  Dotaz (max. 1 000  znaků): - viz dále za přehledem povinných údajů
  • Souhlasím se zveřejněním dotazu: Ano Ne (i když dáte Ne, dotaz se může zveřejnit, vaše jméno nebude uváděno. 
  • Váš e-mail:
  • Váš telefon: (bude použit jen pro případné upřesnění dotazu) 
  • Ochrana proti robotům, opište kód: *
  • Hvězdičkou jsou uvedeny povinné údaje. Odesláním dotazu potvrzujete svůj souhlas s Podmínkami spotřebitelského poradenství  
 3. Klikněte na tlačítko Odeslat dotaz. Pokud by vám nešel dotaz odeslat, můžete poslat mail na dtest@dtest.cz.

Dotaz:

Dobrý den,

cítím se být poškozen nedávným snížením úroků u spořicího účtu Air Bank a.s. na nulu (0%) . Od svého založení propagovala tzv. „TOP3 garanci“ týkající se úročení na tomto účtu, kdy úroková sazba měla být vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky. Byla používána slova jako TOP3 garance úroků „vždycky“, „vždy“ a „napořád“.

5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek zrušit. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení a pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby. 

Domnívám se, že jde o klamavou reklamu, kdy nebyla dodržena veřejně prohlašovaná garance úroků „napořád“.  Prosím o pomoc s obranou proti takovému neférovému jednání.

 

Finanční arbitr (organizační složka státu) - http://www.finarbitr.cz

Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán určený k rozhodování některých sporů na finančním trhu. Jeho role mi není zcela jasná, patrně může rozhodovat o náhradě škody, kterou zákazník utrpěl, asi nemůže dát např. pokutu bance za porušení předpisů.
V každém případě, poslání dotazu není moc náročné, pokud použijete můj návrh, nemusíte nic vymýšlet.

Jak poslat dotaz Finančnímu arbitrovi kvůli klamavé reklamě Air Bank a.s.

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese http://www.finarbitr.cz/cs/ptejte-se-arbitra.html 
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod.
  • Vaše jméno:
  • Kam zaslat odpověď (klikněte na jednu volbu Zaslat na email nebo zaslat na poštovní adresu)
  • Váš e-mail: 
  • Váš dotaz: (obdoba dotazu pro Dtest):

Dobrý den,
cítím se být poškozen nedávným snížením úroků u spořicího účtu Air Bank a.s. na nulu (0%) . Od svého založení propagovala tzv. „TOP3 garanci“ týkající se úročení na tomto účtu, kdy úroková sazba měla být vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky. Byla používána slova jako TOP3 garance úroků „vždycky“, „vždy“ a „napořád“.

5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek zrušit. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení a pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby.

Domnívám se, že jde o klamavou reklamu, kdy nebyla dodržena veřejně prohlašovaná garance úroků „napořád“.  Prosím o pomoc s obranou proti takovému neférovému jednání. Myslím, že došlo k poškození mnoha zákazníků, ale jen velmi málo se domáhá nějaké nápravy. Za nejhorší považuji to, že lidé budou považovat lhaní v reklamách za normální, pokud nebude takové chování postihováno.


Česká obchodní inspekce - http://www.coi.cz/

Česká obchodní inspekce státem zřízený orgán určený k dozoru právnických nebo fyzických osob prodávajících výrobky nebo dodávající služby, pokud podle zvláštních předpisů nevykonává dozor jiný úřad. Je tedy možné, že stížnost odmítnou řešit s odůvodněním, že to není jejich věc a ať se obrátím na ČNB.
V každém případě, poslání dotazu není moc náročné, pokud použijete můj návrh, nemusíte nic vymýšlet.

Jak poslat dotaz České obchodní inspekci kvůli klamavé reklamě Air Bank a.s.

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese http://www.coi.cz/cz/e-podatelna-elektronicky-kontakt-na-coi/
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod.
  • Inspektorát *: (vyberte Inspektorát Středočeský a  Hl.m. Praha – musí být dle sídla firmy)
  • Typ sdělení *: (vyberte Stížnost
  • Předmět zprávy: (Klamavá reklama Air Bank a.s. na spořicí účet)
  • Text sdělení * :(bude stačit použít text popsaný u Finančního arbitra, viz výše) 
  • Váš titul, příjmení a jméno *
  • Ulice *
  • Číslo popisné *
  • Obec/Město *
  • PSČ *
  • E-mail: *
  • * Opište kód z obrázku:
  • Příloha (max. 8 MB): můžete jim poslat PDF soubor, kde jsou detaily o reklamě a postojích Air banky. Soubor je zde ke stažení - AB-top_3_garance-důkazy_klamavé_reklamy.pdf.

Rada pro reklamu - http://www.rpr.cz/

Rada pro reklamu je organizace pro samoregulaci reklamy, jejími členy jsou některé společnosti a reklamní agentury. Nevím, zda reklamu TOP3 garance navždy dělala nějaká agentura, která je členem tohoto sdružení. Je tedy možné, že stížnost odmítnou řešit s odůvodněním, že to není jejich věc. Dále je nejasná jejich reakce, i kdyby doporučili stažení reklamy. Reklamu na TOP3 garanci Air banka zrušila, přežívá už jen video na Youtube, není tedy prakticky co zakazovat. Reklama sama o sobě není závadná, špatná je reakce Air banky, která TOP3 garance slibovanou navždy zrušila.
V každém případě, poslání dotazu není moc náročné, pokud použijete můj návrh, nemusíte nic vymýšlet.

Jak poslat stížnost Radě pro reklamu kvůli klamavé reklamě Air Bank a.s.

 1. Spusťte internetový prohlížeč na adrese  http://www.rpr.cz/cz/formular_pro_stiznosti.php.
 2. Vyplňte povinné údaje o sobě jako jméno, adresa bydliště, mailová adresa apod.
  • * Jméno a příjmení:
  • * Adresa:
  • * E-mail:
  • * Kontakt:
  • * Stížnost: Zkopírujte:

Podávám stížnost na klamavou reklamu Air Bank a.s. Při zahájení činnosti slibovala tzv. „TOP3 garanci“, kdy úročení na spořicím účtu se mělo pohybovat vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Toto tvrzení bylo opakovaně sdělováno v dalších reklamních kampaních a bylo uváděno na webových stránkách banky.

5 let od zahájení činnosti se Air Bank a.s. rozhodla tento svůj závazek zrušit. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné kvůli této výhodné vlastnosti, neboť v té době docházelo i nadále dochází na bankovním trhu k častým změnám úročení a pokud chce střadatel docílit vyššího úročení, musí neustále sledovat aktuální úrokové sazby. Byla používána slova jako TOP3 garance úroků „vždycky“, „vždy“ a „napořád“.


Slovo „vždy“ znamená stále, neustále, ustavičně. Rozhodně neznamená nějakou časově omezenou dobu, jak si představuje Air Bank a.s. Na svých webových stránkách Air bank a.s. smazala prakticky všechny výskyty spojení „TOP3 garance“ a přestala TOP3 garanci propagovat. Na službě Youtube je stále k dispozici video, kde jejich bankéř propaguje TOP3 garanci a několikrát zdůrazňuje, že jde o garanci „navždy“ a „napořád“ - https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8.


Cítím se být poškozen touto klamavou reklamou. Pokud by nezaručovali výhodnou sazbu úroku napořád, pravděpodobně bych se pro tento spořicí účet nerozhodl.


  • Informace o umístění/otištění/vysílání reklamy: 
Televizní stanice, video na službě Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8
  • Příloha: (vložit soubor) - omezení velikosti max. 500 Kb, takže moje příloha s důkazy klamavé reklamy se tam nevejde
  • Ustanovení Kodexu reklamy: (Ustanovení Kodexu reklamy, se kterými shledáváte reklamu v rozporu) 
3. Pravdivost reklamy
3. 1.
Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech. Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.
3. 2.
Reklama nesmí na základě klamavých údajů sjednávat vlastnímu či cizímu podniku prospěch na úkor jiného.


Česká bankovní asociace

    Členy ČBA je většina bank v ČR. Členové musí dodržovat Etický kodex ČBA (a další pravidla a kodexy). Tento Kodex nařizuje, že při propagaci svých služeb "nenabízí výhody, které nemůže zaručit." Více v samostatném příspěvku - 5) Česká bankovní asociace.


Současný stav

1-2017 – Česká obchodní inspekce

     ČOI odpověděla, že banky nejsou v její kompetenci. Aspoň že podání předali na ČNB. Další menší výhodou je, že nejméně jeden člověk si moje podání  přečetl a dozvěděl o tom, že Air banka lže. V ČNB se podnětem údajně zabývali, jak mi sdělili, až když jsem se na to výslovně ptal (4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-09-07). Výsledek šetření mi poslali spolu s odpovědí na můj podnět, ke klamavé reklamě se přitom vůbec nevyjádřili - (4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-02-01).

„Dohled nad činností bank a pojišťoven, dle zvláštních právních předpisů vykonává Česká národní banka (např. zákon č.6/1993 Sb.).
     Vzhledem k tomu ... postoupili jsme ve smyslu uvedeného vaše podání České národní bance, která by Vás měla ve věci vyrozumět. Více informací o tomto úřadu včetně adresy a kontaktů naleznete na internetových stránkách http://www.cnb.cz.“
 

1-2017 – Finanční arbitr

     Finanční arbitr odpověděl, že v jeho kompetenci je řešit je spory týkající se platebních účtů a neví, zda spořicí účet Air banky je platební nebo ne. Pokud je platební, tak rozhoduje jen spory při vedení účtu, nikoli spor z klamavé reklamy, to řeší ČNB. Díval jsem se na všeobecné obchodní podmínky a velmi pravděpodobně jde o platební účet, jde zadávat odchozí platby a na spořicí účet jdou posílat peníze. Nejde vydat k tomuto účtu kartu, nejde zadávat trvalé příkazy a podobně. Dále je tam uvedeno, že úrok může Banka měnit a stačí ho oznámit jeden den předem. Takže finanční arbitr nepomůže, klamavou reklamu řeší pouze ČNB. Z hlediska všeobecných obchodních podmínek je zřejmě vše v pořádku - změnu úroku oznámili předem.


"Finanční arbitr nemůže prozatím učinit závěr, že by mohl být příslušný k rozhodování sporu popsaného v dotazu, protože nemá k dispozici dostatek podkladů, zejména smluvní dokumentaci ke spořicímu účtu, včetně všeobecných obchodních podmínek, a nemůže tak uzavřít, zda je Váš spořicí účet účtem platebním, tj. účtem, který slouží k provádění platebních transakcí.

Pokud se o platební účet nejedná (např. na spořicím účtu je výrazněji omezena možnost nakládání s vloženými peněžními prostředky), není finanční arbitr v k dnešnímu dni příslušný k rozhodování popsaného sporu, jeho příslušnost však bude dána od 1. 3. 2017. Jedná-li se o platební účet, mohl by být finanční arbitr k dnešnímu dni příslušný k rozhodování tohoto sporu, neboť mezi Vámi a bankou byla pravděpodobně uzavřena smlouva o platebních službách a spor o vedení platebního účtu je sporem při poskytování platebních služeb.

Sporem se finanční arbitr jako orgán mimosoudního řešení sporů, spadá-li spor do jeho příslušnosti, může zabývat pouze v řízení zahájeném na návrh spotřebitele. V takovém řízení by potom finanční arbitr posuzoval soukromoprávní spor mezi Vámi a bankou, tedy spor o to, zda byla banka oprávněna jednostranně snížit úrokovou sazbu z vkladů na spořicím účtu. Finanční arbitr je oprávněn spor rozhodovat pouze jako spor při vedení účtu, nikoli jako spor z klamavé reklamy.Finanční arbitr není oprávněn zkoumat zákonnost postupu banky podle veřejnoprávních předpisů, neboť není orgánem veřejnoprávního dohledu nad bankami, kterým je Česká národní banka.
"

     Doplnění 3-2022 - po zapojení silných argumentů došel Air bance dech a raději vyplatila stěžovateli 50 000 Kč, aby byl spor ukončen před nepříznivým rozhodnutím arbitra. Viz příspěvek 5) Finanční arbitr II .

2-2017 – Dtest


     Závěrečná odpověď Dtestu na můj dotaz - reklamu nepovažují za klamavou, protože průměrně inteligentní člověk měl očekávat, že banka nemíní TOP3 garanci držet „trvale“:
"Tuto reklamu bychom nepovažovali za klamavou z důvodu, že v době vysílání této reklamy skutečně banka dodržovala tento závazek. Tedy pokud banka přestala reklamu vysílat ve chvíli, kdy již tuto výhodu nepraktikovala, neměla by to být klamavá reklama. Hledí se vždy na cílovou skupinu, na kterou je reklama zaměřena, a podle jejího průměrného člena. Tedy spotřebitele průměrných znalostí a schopností této skupiny. A to podle ustanovení § 4 zákona o ochraně spotřebitele. Je zde také řečeno, že nekalé obchodní praktiky se netýkají běžných a oprávněných reklamních praktik zveličených prohlášení nebo prohlášení, která nejsou míněna doslovně. Tedy nelze slovo "vždy" jak poukazujete vykládat doslovně. Nelze také předpokládat, že by každá reklama měla platit donekonečna. Musí se hledět na možný vývoj okolností způsobený rozvojem, dobou apod. Nelze se také domnívat, že by průměrný spotřebitel očekával, že toto bude banka plnit "navždy", proto nelze ani tuto reklamu hodnotit jako klamavou. Musí se přihlížet k jisté nadsázce."

     Na serveru VašeStížnosti.cz, který Dtest provozuje,  je stížnost na Air bank - https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/14189/zruseni-top-3-garance (zakládá se přímo na VaseStiznosti.cz). Zde Dtest poslal žádost o vyjádření do Air banky, zatím nepřišla žádná odpověď. A nejspíše nepřijde, Air banka se vyhýbá jakémukoliv prohlášení k TOP3 garanci, jak jen to jde. Je to vidět například na Facebooku.

5-2017 – Rada pro reklamu

     Arbitrážní komise Rady pro reklamu prohlásila reklamu na  TOP3 garanci za závadnou, protože porušuje Kodex reklamy. Více v samostatném příspěvku - 5) Rada pro reklamu – výsledky.


6-2017 – Česká bankovní asociace

      Etický výbor České bankovní sociace uznal na svém zasedání, že reklama na TOP3 garanci porušila jejich Etický kodex. ČBA ale Air banku nijak nepotrestala. Ani ve výroční zprávě za rok 2017 nebyla Air banka jmenovitě zmíněna. Prakticky vzato, Kodex se nemusí dodržovat, když za jeho porušení nejsou žádné postihy. Více v samostatném příspěvku - 5) Česká bankovní asociace.

Etický výbor ČBA došel k závěru, že Kodex byl reklamou na TOP3 garanci porušen, ale nestanovil za toto porušení žádný trest a ani nebylo nikde zveřejněno, že k porušení Kodexu došlo.
Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat