středa 23. srpna 2017

4 ČNB – kopie rozhodnutí - 2017-02-20

Jak jsem psal v hlavním příspěvku, Air Bank se rozhodla od 1. ledna 2017 zrušit TOP3 garanci, což je záruka výhodného úročení na spořicím účtu, které bude vždy mezi třemi nejvyššími ze všech bank v České republice. V reklamách se pořád opakovala slova "vždy", "napořád"", "trvale" a podobně.

V tomto příspěvku je vidět obsah mé stížnosti poslané do ČNB a odpověď ČNB. Můžete se přesvědčit, jak úředníci placení z našich daní pracují.

Tady odpověděli, že nejsou povinni vysvětlovat postupy svých zaměstnanců, že vše už bylo vyšetřeno, na můj  argument, že klamavá reklama nebyla šetřena, nereagovali. Požadované maily z Air banky podléhají utajení a nemohou je poskytnout.
Dále jsem chtěl prověřit, zda se účet může nazývat Spořicí, když má úrok 0%. Na to neodpověděli, protože podle Zákona o svobodném přístupu k informacím nemusí poskytovat právní analýzy. Nebylo uvedeno, o jaká ustanovení tohoto zákona se opírají.Popis TOP3 garance v Přehledu úrokových sazeb

Televizní reklama TOP3 garance napořád
Úrok vždy mezi třemi nejvyššími (2011-2016)
TOP3 garanci zrušíme od 1.1.2017 (11-2016)

NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Sekce licenčních a sankčních řízení

V Praze dne 20. února 2017
Č.j. XXXXXXXXXXX
Ke sp. zn. XXXXXXX
Počet listů: 2

Vážený pan
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
E-mail: XXXXXX

Věc: Vyřízení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Informační zákon“)

Vážený pane XXXXX,

Česká národní banka obdržela dne 6.2.2017 Vaši žádost, kterou vyřizujeme v režimu Informačního zákona.

Předmět Vaší žádosti nicméně úzce souvisí s vyřizováním Vašeho dřívějšího podnětu k prošetření postupu ze strany Air Bank a.s. ve věci změny úročení u spořicích účtů. Tento Váš podnět prošetřil jako věcně příslušný útvar odbor ochrany spotřebitele České národní banky, který Vám k němu poskytl dne 1.2.2017 vysvětlení dopisem č. j.: XXXXXXX. Z uvedeného dopisu vyplývá, že šetření Vašeho podání neprokázalo, že by na straně Air Bank a.s. v oblastech dohledu, který je ČNB oprávněna vykonávat dle stanovených norem veřejného práva, došlo k pochybení. Dále Vám bylo sděleno, že ČNB považuje tímto přípisem Vaše podání za vyřízené.

Na výše citované vyjádření České národní banky jste navázal jednak svojí předmětnou žádostí podle Informačního zákona a rovněž samostatně podanou „stížností na odbor ochrany spotřebitele a jejich neřešení mého podnětu na klamavou reklamu“.

V kontextu Vaší dosavadní komunikace s Českou národní bankou jste prostřednictvím žádosti podle Informačního zákona požádal o
 - kopie veškerých podkladů, které byly použity k tomuto případu
 - kopie veškeré korespondence, která s Air Bank a.s. probíhala
 - stanovisko k prošetření klamavé reklamy Air Bank a.s. (TOP3 garance napořád)
 - prošetření Kodexu Air Bank a.s. k zákazníkům
 - stanovisko k označení účtu jako Spořicí, když není úročen.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že z věcného hlediska byl Váš podnět prošetřen příslušným odborným útvarem České národní banky a není povinností povinných subjektů podle Informačního zákona poskytovat vysvětlení postupů svých pracovníků, poskytovat právní analýzy a názory ani vytvářet nové informace. Pokud jde o podklady a korespondenci s dohlíženým subjektem, jedná se právě o situaci, kdy povinné subjekty podle Informačního zákona nejsou povinny informace poskytovat s ohledem na povinnost mlčenlivosti upravenou ve zvláštních právních předpisech.

S pozdravem

otisk úředního razítka

Mgr. et Mgr. Petra Chroustovská        Mgr. Jana Havlová
ředitelka odboru sankčních řízení        referát poskytování informací
podepsáno elektronicky             podepsáno elektronicky


Moje podání (ČNB odpověděla viz výše):

Podání jsem zadával na několikrát, jen od jednoho mám kopii:

V prosinci 2016 jsem podal podnět na prošetření klamavé reklamy Air bank a.s. (dále Banka). Dne 1.února jsem dostal konečnou odpověď, kde se vůbec neřešila podstata mého podání. Odbor konstatoval, že Banka změnila úroky v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami, o klamavé reklamě se nijak nevyjádřil.

Můj podnět byl ale na klamavou reklamu – Banka slibovala v rozsáhlé reklamní kampani tzv. TOP3 garanci úroků, kdy úročení na spořicím účtu se mělo pohybovat vždy mezi třemi nejvyššími úroky poskytovanými na bankovním trhu České republiky. Například reklama v televizním vysílání (kopie je stále na Internetu - https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8) je založena právě na tom, že Banka bude tuto garanci poskytovat trvale. Spořicí účet jsem si sjednal mimo jiné právě kvůli této záruce.

Od ledna 2017 Banka tuto garanci zrušila a úrok je 0%. To je jasné porušení veřejně daného závazku. Služba Spořicího účtu byla propagována s vlastností, která nebyla dodržena. Domnívám se, že je to typický případ klamavé reklamy, protože je při ní použit nepravdivý údaj (TOP3 garance měla být stále, bez možnosti zrušení ze strany Banky).
Prosím o správné prošetření klamavé reklamy Banky.
Děkuji.
S pozdravem
XXXXX

Přehled příspěvků:

TOP3 garance "navždy" a "napořád" Hlavní stránka.
1) Pošlete výhrady na info@airbank.cz Co poslat Air bance.
4) Stížnost na Air banku u ČNB Co poslat do ČNB.
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 11.1.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 1.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.2.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.3.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 28.4.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 15.5.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.8.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 7.9.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 24.10.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 20.12.2017
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 26.2.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 4.3.2018
4) Kopie odpovědi ČNB Odpověď ČNB - 29.6.2018
4 ČNB a vyšetřování ombudsmanem Co zjistil ombudsman o postupu ČNB
5) Stížnosti poslané na další instituce Co poslat jinam – finanční arbitr apod.
5) Rada pro reklamu - výsledky Rozhodnutí Rady pro reklamu.
5) Rada pro reklamu - prvotní rozhodnutí Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie prvotního rozhodnutí.
5) Rada pro reklamu - odvolání Air banky Rozhodnutí Rady pro reklamu – kopie odvolání.
5) Česká bankovní asociace ČBA - usnesení Etického výboru
O kolik se Air banka obohatila? Odhad příjmů, které Air banka mohla získat klamavou reklamou.
Občan proti úředníkům – jak je přinutit k činnosti Moje zkušenosti s úředníky z ČNB.

Žádné komentáře:

Okomentovat